WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Басейнові історико-динамічні морфолітосистеми: палеогідродинамічні реконструкції і екологічні експертизи - Реферат

Басейнові історико-динамічні морфолітосистеми: палеогідродинамічні реконструкції і екологічні експертизи - Реферат

четвертинний морфолітогенетичні горизонти, серед типів просторових співвідношень яких переважають перестилання і, частково, вкладення (для умов четвертинного горизонту). Звертають на увагу і різні напрямки регіональних нахилів цих горизонтів: у крейдових - західний і північно-західний, четвертинному - північний і північно-східний. Палеогенові і неогенові горизонти тут надзвичайно розокремлені і зустрічаються у вигляді фрагментів, площа яких рідко перевищує перші км2, а потужність - 10 м- В цих басейнових морфолітосистемах розвинутий комплекс експонованих і похованих долинних форм відповідного віку, за походженням - вони континентальні (флювіальні, льодовикові, воднольодовикові) і підводні, які є елементами історико-еволюційних рядів виділеної нами в межах платформеної частини України "мезозой-кайнозойської долинної формації" і між якими ймовірно існують не тільки просторові, але й системні, структурно-функціональні відношення [4]. Любешівсько-Прип'ятська, Малоритська і Камінь-Каширська басейнові морфолітосистеми характеризуються різними напрямками простягань ( і, відповідно, підземного стоку в них) в крейдових і четвертинних (похованих ранньочетвертинних і сучасних експонованих) долинах. За умови зниження рівнів в руслі і, відповідно, збільшення підземної фільтрації річок, починають "оживати" і поховані крейдові долини, тим більше, що тут розташовані області їх сучасного живлення і транзиту. Найбільш "мобільними" ланками басейнових історико-динамічних морфолітосистем е експоновані денудаційно-акумулятивні підсистеми, в даному випадку руслової частини р.Прип'ять, оскільки саме тут найактивніше взаємодіють ендогенні і екзогенні енергетичні потоки. Для них характерний стан підвищеноїдинамічної рівноваги, відхилення від якого відбивається в співвідношенні ерозійних і акумулятивних процесів, зміні нахилів земної поверхні. Це пояснюється тектонічною позицією споруд ГОТ ДБК, які розташовані або перетинають в напрямку з півдня на північ розломні і склепінієво-блокові (зокрема Ратненську) структури, що відносяться до зон, в основному, північно-східного простягання і субширотної Північно-Української горстово-грабенової зони тектоно-магматичної активізації [2]. Тут відбувалось активне поповнення басейнових історико-динамічних морфолітосистем ендогенною енергією. На цій території в мезозої-кайнозої проявлялись складнодиференційні, градієнтні, часто інверсійні, тектонічні рухи. Детальні структурно-геоморфологічні дослідження вказують на широкий розвиток в будові розломних зон і склепінь дрібних блокових структур, які відрізняються розмірами, конфігурацією, режимом і амплітудою рухів. Це підтверджують і значні амплітуди сучасних висот обмежуючих поверхонь похованих морфолітогенетичних горизонтів басейнових морфолітосистем, які перевищують перепади висот експонованої поверхні в кілька разів. Поздовжний профіль річки є результатом спільної дії ендогенних і екзогенних чинників. Порушення встановленого балансу господарською діяльністю, в результаті різкого зменшення і, навіть, повного припинення дії водного потоку на його річище, сприяє більш активній дії і впливу на земну поверхню ендогенного чинника. Найбільш активно це проявляється на перекатах і залежить від типу зчленування тектонічних структур, розташованих під руслом. Співставлення схеми розташування перекатів і плесів з картами палеогеоморфологічними і похованих рельєфів свідчить часто про співпадання перекатів і похованих вододілів, які розташовані на глибині десятків метрів від сучасної поверхні. В той же час, плеси досить нерідко перетинаються або повністю вкладаються в контури похованих долин. Волинське Полісся характеризується сучасними диференційними рухами позитивного знаку. Думається, що недостатнє врахування цього чинника та структури морфосистем земної поверхні (наприклад, проведення штучних річищ через ділянки піднять) є основною причиною порушення цілісності і виходу з ладу іншого типу водогосподарських ГОТ території Полісся -осушувальних систем, причому збудованих не тільки "за Польщі", але й відносно недавно ~ в 60-70-гі роки. Це підтверджується зокрема в роботах І-Коротуна і інших дослідників [7]. Басейнові історико-динамічні морфолітосистеми представляють собою форму геоморфологічної організації природного (геолого-географічного) середовища, основним змістом яких є накопичення, перерозподіл і дисипація речовинно-енергетачних потоків природного і техногенного походження. Знання основних закономірностей їх будови, структури, розвитку, сучасної динаміки, дозволяє не тільки реконструювати древні природні умови, але й використовувати їх при проведенні екологічних експертиз діючих і проектуємих природно-технічних геосистем.
Список літератури
1. Адаменко О., Міщенко Л. Екологічний аудит територій. - Івано-Франківськ.: Факел, 2000.-341с. 2. Гойжевский А.А., Науменко В.В., Скаржинский В.И. Тектоно-магматическая активизация регионов Украины. - К.: Наукова думка, 1977. - 117 с. 3. Комлев А.А. Мезокайнозойский долинный морфолитогенез северо-западной части Украинского щита и его влияние на образование россыпей: Автореф. дис. канд. геогр. наук: / АН УССР.- К.: 1988. - 24 с. 4. Комлев А.А. Особенности вещественного состава росыпей древних погребенных долин Украинского щита и некоторые палеогеографические аспекты их формирования/ Киев. ун-т.-Киев, 1995.-49с.- Библиогр.; 24 назв.-Укр.- Деп. В ГНТБ Украины 03.07 95, №1б60-Ук95. 5. Комлев 0.0. Мезозой-кайнозойський долинний морфолітогенез і " долинні формації" Українського щита: теоретичний, гносеологічний і прикладний аспекти // Вісн. КДУ.Географія. вип. 41. 1995.- с.75-84. 6. Комлев А.А., Кошик Ю.А., Бортник С.Ю. Комплексное использование гидрологической, геоморфологической и палеогеоморфологической информации при проведении экологических экспертиз водохозяйственных объектов на реках // 8 межвузовское координационное совещ. по проблеме эрозионных, русловых и устьевых процессов.- Воронеж. 1993. - с.51-53. 7. Коротун И.Н. Морфометрические исследования для целей осушительных мелиорации // Физическая география и геоморфология, вып. 34. - К.: Высшая школа, 1987.-c.84-91.

 
 

Цікаве

Загрузка...