WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Басейнові історико-динамічні морфолітосистеми: палеогідродинамічні реконструкції і екологічні експертизи - Реферат

Басейнові історико-динамічні морфолітосистеми: палеогідродинамічні реконструкції і екологічні експертизи - Реферат


Реферат на тему:
Басейнові історико-динамічні морфолітосистеми:
палеогідродинамічні реконструкції і екологічні експертизи
водогосподарських проектів
Рельєф - матеріальна система Землі, яка виникла на певному етапі її еволюції і яка є результатом взаємодії її внутрішніх і зовнішніх геосфер в Рельєф Землі складається з геоморфологічних систем різних ієрархічних рівнів, змістом яких є морфолітогенетичні переміщення в гравітаційному полі Землі, викликані дією ендогенних і екзогенних енергетичних потоків. Протягом останнього крупного, мезозой-кайнозойського, морфоциклу в межах платформених територій України і інших регіонів сформувалась більшість їх нинішніх долинно-річкових басейнів. В геологічних розрізах відповідної частини літосфери вони представлені складностратифікованими "наскрізними" морфолітотілами, в структурі яких переважає доцентрове розташування їх морфологічних елементів. Морфолітогенетичні горизонти цих "тіл" є "провідниками" сучасних речовинно-енергетичних потоків географічної оболонки, в тому числі і техногенних. Басейнові історико-динамічні системи морфолітогенезу, тип геоморфологічної системи, досліджуються на єдиній геоморфолого-палеогеоморфологічній основі в рамках формаційного напрямку геоморфології. Їх вивчення має наукове і прикладне значення. Так, комплекс прогнозне - пошукових робіт на древні розсипи включає в себе і реконструції компонентів древньої природи, в тому числі, деякі гідрологічні показники древніх річок і інших водойм. Важливою сферою використання результатів досліджень басейнових морфолітосистем повинні стати екологічні експертизи різних водогосподарських природно-технічних геосистем.
Реконструкції гідрологічних умов древніх річок і інших водойм проводились нами на перспективних на розсипи ділянках Лугінської і Коростенсько-Поліської басейнових морфолітосистем території Українського щита. Було встановлено, що якісний і, відповідно, технологічний склад титанової сировини ільменітових розсипів визначався, в значній мірі, палеогідродинамічними умовами, особливо, на розширеннях палеодолин, у внутрішніх дельтах, озеровидних басейнах. При проведенні реконструкцій, наприклад, верхньоолігоцен-середньоміоценового морфолітогенетичного горизонту, з метою виділення в ньому відповідних палеоседиментаційних зон, враховувались закономірності зміни його літологічного, гранулометричного і речовинного складу у вертикальному і горизонтальному напрямках. Горизонтальна зональність добре проявляється в дні і на схилах палеодолин. Для її вивчення використовувались різні кількісні коефіцієнти речовинного складу, з яких найбільш ефективними були показники гранулометричного (середнього розміру і сортованості) і хімічного складу корисного компоненту розсипів (коефіцієнти зміненості), співвідношення деяких мінералів розсипів. Так, використання показника середнього розміру, Ма, дозволило чітко зонувати древній рельєф і його окремі форми, оконтурити конседиментаційні структури, виділити ділянки постседиментаційних тектонічних деформацій. Це дозволило, разом з використанням інших методів, реконструювати берегові лінії древніх озеровидних басейнів ( на багатьох ділянках озер показовим є значення Ма == 0,3 мм). Коефіцієнт сортованості, 8о, виявився найбільш ефективним при реконструкціях древніх озерних басейнів, розширень палеодолин (тут його значення практично не перевищує 1,45-1,5). В той же час, в межах піднять і схилів древнього рельєфу спостерігається значне погіршення сортованості (переважають значення 1,7-1,85 і більше). Палеогідродинамічна зональність вивчалась також з використанням коефіцієнту зміненості (відношення РегОз/ РеО) корисного компоненту титанових розсипів (ільменіту) в гіпергенних умовах. Для цього була розроблена якісна шкала його сумарної зміненості: 0,9 - дуже сильно змінений. Використання коефіцієнту зміненості виявилось особливо ефективним для умов контрастного рельєфу. Проведені дослідження виявили закономірність накопичення найбільш зміненого ільменіту в межах ізометричних і витягнутих ділянок древніх озерних басейнів і в центральних розширених частинах палеодолин, тобто, в місцях, де відбувалось розпластування древніх водних потоків і осідання дрібних фракцій. Важливу інформацію про живу силу палеоводотоків дають використання деяких мінералогічних коефіцієнтів, зокрема відношення лейкоксен / ільменіт, що дозволяє доповнити загальну картину. Лейкоксен представляє собою напівкристалічне (напіваморфне) мінеральне утворення - результат перетворень магматогенного за походженням мінералу - ільменіту в гіпергенних умовах. Лейкоксен, в порівнянні з ільменітом, має меншу питому вагу і краще переноситься водою. Тому, коефіцієнт лейкоксен/ільменіт має менші значення в тальвегах древніх водотоків, а на підвищеннях древніх межиріч, де продукти вивітрювання накопичувались, його значення, навпаки, зростали. Горизонтальний розподіл вмісту корисного компоненту досліджених розсипів в значній мірі залежав від близькості і характеру Їх розташування по відношенню до корінних джерел. На це вказують доволі суттєві кореляції позитивного знаку між вмістом корисного компоненту в досліджених розсипах і його Ма. В той же час, в горизонтальній зональності Мсі монофракції ільменіту з розсипів долин і схилів проявлявся і палеогеоморфологічний чинник. Рельєф древніх межиріч в епохи максимального коро- і розсипоутворення не відзначався контрастністю, хоч в ньому доволі часто зустрічались незначні за розмірами і параметрами морфологічні "пастки". В умовах незначних за інтенсивністю ерозійних процесів цього було достатньо тільки для незначного латерального переміщення маси корисного компоненту без його значного розсіювання. В той же час, дрібніші гранулометричні класи титанових мінералів виносились в древні долини, де накопичувались у відповідності з їх рельєфом і палеогідродинамічними умовами. Разом з тим, виконані палеогідродинамічні реконструкції з використанням кількісних показників дають уявлення в основному про силу древніх водних потоків і їх розташування. Але, доповнені даними палеогеоморфологічними, підрахунків структурно-ерозійних

 
 

Цікаве

Загрузка...