WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Сумська область - Реферат

Сумська область - Реферат

1 ботанiчний сад мiсцевого значення.
Заповiдники
N Назва об`єкту Площа, (га) Тип Район
1 "Михайлiвська цiлина"
202,48 вiддiлення Українського степового природного заповiдника Лебединський район
Нацiональнi природнi парки
1 "Деснянсько - Старогутський"
16215,1 нацiональний природний парк Середино-Будський район
Заказники загальнодержавного значення
1 "Великий бiр"
1231,0 Лiсовий Шосткинський
2 "Шалигинський"
2868,1 Ландшафтний Глухiвський
3 "Середньосеймський"
2020,8 Ландшафтний Буринський,
Бiлопiльський,
Путивльський
4 "Банний яр"
2020,8 Ботанiчний Сумський
5 "Журавлиний"
258,0 Орнiтологiчний Сумський
6 "Андрiяшiвсько-Гудимiвський"
1509,6 Гiдрологiчний Роменський
7 "Бiловодсьoкий"
1515,7 Гiдрологiчний Роменський
8 "Климентiвський"
1007,5 Гiдрологiчний Охтирський
9 "Бакирiвський"
2606,0 Гiдрологiчний Охтирський,
Тростянецький,
Великописарiвський
10 "Хухрянський"
4591,6 Гiдрологiчний Охтирський
Пам'ятки природи загальнодержавного значення
1 "Яблуня-колонiя"
0,06 Ботанiчна Кролевецький
2 "Урочище Боромля"
55,0 Зоологiчна Конотопський
3 "Озеро Шелехiвське"
7,0 Гiдрологiчна Лебединський
Діяльність в галузі охорони навколишнього природного середовища була направлена на реалізацію державної екологічної політики та впровадження системних методів управління відповідно до Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища Сумської області до 2015 р., яка передбачає комплексний системний підхід до вирішення екологічних проблем у сферах поводження з відходами, управління водними та земельними ресурсами, розвитку екомережі та стратегії охорони, використання і відтворення біоресурсів.
Виконання першочергових заходів Комплексної програми та аналіз екологічних показників компонентів довкілля дозволяє характеризувати екологічний стан області як стабільний і керований.
Аналіз обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в порівнянні з минулим роком свідчить про їх незначне збільшення з 27,8 тис. т у 2003 р. до 30,2 тис. т у 2004 р., що обумовлено стабілізацією роботи промислових підприємств, збільшенням обсягів виробництва. Одночасно в області проведений цілий ряд природоохоронних заходів, що дало змогу скоротити викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел. Щільність викидів від стаціонарних джерел по області складає 1,2 т на 1 км2 (по Україні - більше 6 т на 1 км2), у розрахунку на душу населення - 24,3 кг/рік.
Викиди від автотранспортних засобів становлять 50,6 тис. т, або 62,% від загальних викидів шкідливих речовин по області.
У сфері використання водних ресурсів обсяг забраної води в порівнянні з 2003 р. збільшився на 11,1 млн. м3, відповідно збільшився і скид стічних вод. Скид забруднюючих речовин в водні об'єкти на душу населення склав 36,1 кг/рік, споживання води - 240,7 л/добу, в т.ч. з підземних джерел - 136,9 л/добу. Протягом року вирішувались невідкладні першочергові завдання по будівництву та реконструкції очисних споруд у мм. Білопілля, Конотоп, Лебедин та смт. Хотінь. Виконано ліквідаційний тампонаж 69 недіючих артезіанських свердловин, проведено ремонт 15 свердловин, які вийшли з ладу. Прокладено та капітально відремонтовано 2150 п.м. каналізаційних мереж.
У сфері поводження з відходами відповідно до затверджених програм продовжується впровадження системних заходів по утилізації та перезатарюванню непридатних пестицидів, збору та переробці свинцевих відходів. Завдяки реалізації заходів цієї системи в області перезатарено та утилізовано більше 190 тонн непридатних агрохімікатів. Відповідно до методики проведення інвентаризації відходів на засадах екологічного аудиту проведена інвентаризація на 22 підприємствах. Розглянуті та погоджені матеріали паспортизації місць видалення відходів по 85 підприємствах та полігонах ТПВ. За 2004 р. підприємствам видано 282 ліміти та дозволи на утворення та розміщення відходів. Обсяг накопичених відходів становить 29,4 млн. т, що в розрахунку на 1 км2 площі області складає близько 1234 т. У порівнянні з ситуацією в Україні стан поводження з відходами в області ще умовно безпечний.
У галузі охорони земель та біоресурсів проводяться роботи по створенню захисних лісонасаджень на непридатних для сільськогосподарського виробництва та ерозійно-небезпечних землях: за рік заліснено 371 га таких земель. На площі 6,6 тис. га здійснено консервацію деградованих орних земель.
У мисливському господарстві області на охорону, відтворення диких тварин та проведення біотехнічних заходів використано близько 400 тис. грн. Продовжуються роботи по розбудові екомережі області. За рік розроблено 11 проектів створення об'єктів природно-заповідного фонду, створено 10 нових природно-заповідних об'єктів місцевого значення загальною площею 211 га у Глухівському, Роменському, Буринському, Лебединському та Ямпільському районах.
6. Регіональні екологічні проблеми.
o Збільшення обсягів викидів в атмосферу в умовах зростання економічної активності підприємств, реанімація старих технологій та використання застарілого обладнання.
o Низька ефективність очистки господарсько-побутових стоків, зношення основних фондів очисних споруд та каналізаційних мереж. Безгосподарні водозабірні свердловини як результат порушення основних принципів розпаювання сільгосппідприємств.
o Відсутність достатньої кількості полігонів побутових відходів. Наявність великої кількості (2,5 тис. т) заборонених, неопізнаних та непридатних пестицидів та агрохімікатів.
o Погіршення стану лісів, їх масове захворювання. Лісові пожежі як результат низької культури лісогосподарювання.
o Низький рівень обсягів виконання рекультивації відпрацьованих земель, зсувні процеси та підтоплення, забруднення земель буровими розчинами, високомінералізованими водами та нафтою в районах видобутку нафти та газу.
o Зменшення різноманітності та чисельності рослинного і тваринного світу, зростання масштабів браконьєрства та самовільних рубок.
Список використаної літератури
1. Географія України / За ред. Ф.Д.Заставного. - Львів, 2001.
2. Розміщення продуктивних сил / За ред. Є. П. Качана - К.: Вища шк., 1997. - 350 с.
3. Розміщення продуктивних сил України: Підручник / Г.П. Баб'як, В.Я. Брич, М.П. Дусановська та ін.; За ред. Є.П.Качана. - К.: Вища шк., 1999. - 375 с.
4. Розміщення продуктивних сил України: Підручник / За ред. Є.П. Качана. - К., Юридична книга, 2001. - 552 с.
5. Розміщенняпродуктивних сил: Навч.-метод, посібник для самостійного вивчення дисципліни / С. І. Дорогунцов, Я. Б. Олійник та ін. - К.: КНЕУ, 2000. - 76 с.
6. Розміщення продуктивних сил: Підручник / В.В.Ковалевський, О.Л. Михайлюк, В.Ф.Семенов та ін.; За ред. Ковалевського О.Л. - К.: Тов. "Знання", КОО, 1998. - 546 с.
7. Розміщення продуктивних сил; Навч. посібник / За ред. В. В. Ковалевського, В. Ф. Семенова, О. Л. Михайлюк та ін. - К.: Либідь, 1996.
8. Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України. -Львів: Світ, 1993. -240 с.
?

 
 

Цікаве

Загрузка...