WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Японія - Реферат

Японія - Реферат

дивує, але незручний для пішоходів ґрунт-має своє релігійне значення. Щебінь цей примушує людину мимоволі думати лише про те, що в неї під ногами, ніби виганяє з її свідомості всі інші думки, тобто готує її до спілкування з божеством. До буддійського храму зазвичай ведуть звивисті доріжки з пласких кам'яних плит.
Коли приїжджий, поступово оволодівши ситуацією і розібравшись в різниці, запитує, скільки в Японії синтоїстів і буддистів, то чує у відповідь досить дивні цифри. За ними, загальне число віруючих у країні вдвічі перевищує чисельність населення. Це означає, що кожен японець відносить себеяк до синтоїстів, так і до буддистів.
Чим пояснити таке співіснування богів? Як вони змогли знайти місце в душі кожного японця, щоб мирно ужитися між собою? Відповісти на це питання можна тільки так: завдяки своєрідному розподілу праці. Синто залишив за собою всі радісні події життя, поступившись буддизму подіями скорботними.
На тлі релігійної терплячості, властивої японцям, проповідники хрис-тиянства постали не дуже вигідно.
Сторінка шоста. Господарство
Одним із критеріїв неухильного економічного зростання Японії багато вчених вважають властиві японському народу риси, на перше місце серед яких ставлять разючу працьовитість, сумлінність, високий рівень освіченості та професійної кваліфікації.
Сучасна Японія має динамічні продуктивні сили, в яких нестача при-родних ресурсів компенсується високим рівнем кваліфікації і культури праці робочої сили, активним і гнучким використанням капіталу та сучасних методів організації виробництва, високим рівнем і розвитку науки й техніки. Держава й підприємці проводять активну діяльність на світовому ринку.
Японія брала участь у трьох великих війнах - російсько-японській і двох світових. Беззастережна капітуляція у Другій світовій війні, підписана Японією в серпні 1945 p., поклала початок повної реорганізації як політичного, так і економічного життя країни.
На момент закінчення Другої світової війни японська економіка була повністю зруйнована, більшість підприємств було закрито, в країні лютували інфляція і безробіття.
У період з 1946 до 1949 р. були проведені такі реформи: земельна ре-форма, що майже повністю ліквідувала поміщицьке землевласництво; знищені великі монополістичні концерни, а їх акції продані службовцям; грошова реформа - на зразок реформування німецької марки, що дозволило різко скоротити грошову масу, яка знаходилася в обігу, і зупинити інфляцію.
Військовий японський режим був ліквідований на початку 1946 р. Прийнята в 1947 р. нова конституція, що зберегла монархію, але позбавила імператора влади, поклала початок демократичним перетворенням.
Економіка Японії після Другої світової війни пройшла два етапи роз-витку. В 50-60 роки склалися чи не найсприятливіші умови розвитку за всю історію Японії. Інтенсивно використовувалася висококваліфікована і водночас ще дешева робоча сила, активно впроваджувалися найновіші досягнення світового науково-технічного прогресу.
Війна, що почалася в червні 1950 p. в Кореї, відіграла визначальну роль у відновленні економіки Японії, яка на час воєнних дій перетворилася на своєрідний тил американської армії. Різко зріс попит на озброєння і воєнні матеріали, військові перевезення і послуги, продовольство та ін., що обумовило воєнно-промисловий бум в японській економіці. Надходження від американських воєнних замовлень у 1950-1953 pp. дозволили Японії покрити зовнішньоторговий дефіцит і розширити імпорт сировинних ресурсів.
Таким чином, війна в Кореї стала початком "японського економічного дива": ВНП Японії під час війни зростав щорічно на 10%.
У1968 р. Японія стала третьою державою світу, наблизившись за низ-кою показників до США і СРСР.
У 70-80 роки сприятливі чинники попередніх десятиліть вичерпали себе. Тільки кваліфікована робоча сила (але тепер уже одна з найдорожчих у світі), як і раніше, відіграє важливу роль. Японія від практики залучення іноземних технологій перейшла до інтенсивного розвитку власних наукових досліджень.
На сьогодні країна має трудові ресурси з високим рівнем професійної підготовки, культури праці та професійної мобільності. Рівень продуктивності праці - один з найвищих у світі. Господарство має сучасну технологічну оснащеність, використовує сучасне устаткування і сучасні технології виробництва. Проблема нестачі природних ресурсів розв'язується шляхом впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій у поєднанні з гнучкою політикою на зарубіжних ринках сировини. Як основні внутрішні ресурси розвитку використовуються ті можливості, які надає науково-технічний прогрес. Зовнішні ресурси розвитку утворюються за рахунок реалізації на світових ринках високоякісної і конкурентоспроможної продукції наукоєм-них галузей господарства, науково-технічної інформації та експорту капіталу.
Промисловість. Основою японської промисловості стали потужні кор-порації, які входять до великих фінансово-монополістичних груп: Фуйо, Міцубісі, Суміто, Міцуї, Дайіті тощо. Основні виробництва зосереджені в руках великих концернів. Але водночас важливу роль відіграє діяльність і численних, малих та середніх підприємств.
Японська промисловість активно пов'язана зі світовими ринками. З одного боку, для її потреб довозиться 79 % необхідного вугілля, 99 % нафти, 98 % залізної руди, 70 % лісу, 100% фосфатів, бокситів, бавовни, вовни тощо. З іншого боку, на експорт витрачається половина вироблених автомобілів, майже 90 % годинників, 95 % відеомагнітофонів, 70% копіювальних машин, понад 50% телевізорів та калькуляторів, понад 40 % верстатів тощо.
В Японії висока територіальна концентрація виробництва. В межах "Тихоокеанського промислового поясу", територія якого становить тільки 1/4 частину площі країни, виробляється 4/5 промислової продукції Японії. Зона мегалополісів, особливо агломерації Кейхін (Токіо - Йокогама), Хансін (Осака, Кобе, Кіото), Тюкьо (Нагоя) є зосередженням наукоємних виробництв.
Важливою рисою географії важкої промисловості стало формування великих міжгалузевих комплексів-комбінатів. Найпотужніші об'єкти виникли по сусідству з трьома головними агломераціями. Наприклад, в агломерації Кейхін - це комбінати в Йокогама, Кавасакі, Гої, Касіма; в Хансін - комбінати в Хіробата, Сакаї, Анеґасакі; біля Наґої - комбінати в Йоккаїті. Ланцюжок комбінатів виник на узбережжі Внутрішнього Японського моря: Мідзусіма, Івакуні, Токуямя, Оїтатаін.
Японія - лідер світової чорної металургії (112,7 тонн сталі у 2004 р). Тут діють майже два десятки металургійних заводів повного циклу, найбільші - у Кавасакі, Тіба, Токай, Хіробата, Фукуяма, Кітакюсю. В хімічній промисловості

 
 

Цікаве

Загрузка...