WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Львівська область - Реферат

Львівська область - Реферат

екскурсійно-туристських послуг. Так, в регіоні діє 62 санаторії та пансіонати з лікуванням ("Каштан", "Янтар", "Рубін", "Кришталевий палац" у Трускавці), численні бази відпочинку. Функціонує три турбази, туристські готелі, туристичні кемпінги. Діють Львівське обласне туристичне виробниче об'єднання, 6 бюро подорожей та екскурсій. Територією області проходять 14 туристичних маршрутів загальнодержавного значення.
4. ЕКОНОМІЧНІ ЗВ'ЯЗКИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Львівська область має дуже розгалужені економічні зв'язки з усіма областями нашої держави, економічними районами України, країнами СНД та колишнього СРСР, а в останні рокивсе численнішими та тривалішими стають зв'язки регіону із зарубіжними державами. Такому розвиткові справ сприяють перш за все могутній економічний потенціал регіону в поєднанні із стратегічним географічним розташуванням.
Основні масу експорту Львівської області складають результати виробництва таких галузей як машинобудування, хімічна, нафтохімічна, легка, харчова і деревообробна промисловостей. Область вивозить автобуси, автонавантажувачі, крани на автомобільному ходу, мопеди, верстати з числовим програмним управлінням, телевізори, контрольно-вимірювальні прилади, сірку, калійні добрива, штучне волокно, вугілля, м'ясо, цукор.
Левова частка імпорту Львівської області припадає на машини, деталі, комплектуючі вузли, нафту, газ, метал, товари народного споживання.
У 2001 році зовнішньоекономічну діяльність здійснювали 2205 підприємств та об'єднань Львівської області, в тому числі 1355 організацій зосередили свою увагу на імпорті продукції різних галузей, питома вага останніх в загальній кількості підприємств, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність становить понад 61,4 % 14, с. 294 .
У цьому ж періоді обсяг експорту Львівщини становив 195,5 млн. дол. США (чи 1,6 % загальнодержавного обсягу експорту), а імпорту - 345,2 млн. дол. США (чи 2,4 %).
Слід зауважити, що в економічних зв'язках області із зарубіжними країнами використовується і науково-технічне співробітництво (торгівля ліцензіями, технічним досвідом), науково-технічне кооперування між підприємствами (у формі консалтингу, лізингу), використовується й така форма економічного співробітництва, як кредит і спільне підприємництво.
ВИСНОВКИ
Однією із адміністративних одиниць України є Львівська область, яка була утворена в результаті возз'єднання західноукраїнських земель у 1939 році. Область посідає 16 місце в державі, займаючи площу, рівну 21,8 тис. км2. Населення регіону складає 2728,6 тис. чол. чи 5,47 % населення України.
Проведене дослідження дозволило нам сформулювати наступні загальні висновки:
1. Львівський регіон має специфічні особливості, які впливають на його економічний розвиток. Так, до факторів, що зумовлюють специфіку області і створюють переваги його стартових умов для прогресивного розвитку, в першу чергу, слід віднести геополітичний, історичні традиції, економічний, рекреаційний.
2. Область відзначається різноманітністю природних умов і багатством природних ресурсів. Надра регіону багаті на корисні копалини, найбільше значення серед яких мають паливно-енергетичний та сировина для хімічної промисловості; є велика кількість різноманітних джерел мінеральних вод та лікувальних грязей. Важливе значення мають лісові ресурси області, які займають 25 % її території.
3. Львівська область належить до одного з густонаселених (125 чол. на 1 км2) та найбільш урбанізованого (60,8 % міського населення) району нашої держави. Характерним для області є від'ємне значення природного приросту (-1,7 0/00) і значні обсяги маятникової міграції. Лише 13 % зайнятих задіяні у сільському господарстві, в той час, як 40 % - у промисловості, 8 % - у будівництві, 7 % - у сфері транспорту і зв'язку. Рівень безробіття на Львівщині є значно вищим, ніж в середньому по Україні.
4. Регіон є індустріально-аграрним, галузями спеціалізації якого є машинобудування, хімічна промисловість, паливно-енергетична, лісова, деревообробна, легка та харчова промисловості.
5. АПК області включає сировинну, переробну та обслуговуючі галузі. Близько 69 % території області зайнято у сільському господарстві (в т. ч. 29 % - посівні площі).
6. Для вдосконалення структури народногосподарського комплексу області пріоритетне значення мають експортноорієнтовані (паливно-енергетична, хімічна, харчова та соціально значимі галузі).
7. Вирішити питання збалансованості усіх сфер господарської діяльності, поширення форм господарювання, які б сприяли досягненню найважливіших результатів виробництва, розробки перспективних схем спеціалізації та розміщення галузей і виробництв, впровадження досягнень науки та техніки у виробництво в практику господарювання допоможе програма комплексного розвитку регіону.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Богуславська Л. Львів - перлина Європи // Обрій ПІБ. - 2002. - № 12. - с. 14-15.
2. Бортник В. Проблеми зайнятості жінок Львівської області // Україна: аспекти праці. - 2001. - № 2. - с. 7-9.
3. Вачевський М., Акімова Н. Шляхи на перспективу соціального розвитку Львівської області // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. - 2002. - № 8. - с. 59-61.
4. Географічна енциклопедія України: В 3-х т. / Ред. кол.: ... О. М. Маринич та ін. - К.: "Українська радянська енциклопедія", 1990. - т. 2. - 480 с.
5. Гнатишин Л. Організація виробництва продукції у фермерських господарствах Львівщини // Економіка АПК. - 2001. - № 4. - с. 18-20.
6. Давимука С., Матковський С. Незавершене будівництво на Львівщині // Економіка АПК. - 2002. - № 1. - с. 59-62.
7. Дуцяк І. Обговорюється стратегія розвитку АПК Західного регіону // Вісник НАН України. - 2000. - № 2. - с. 56.
8. Корота С. Аграрні новації Львівщини: що за цифрами // Урядовий кур'єр. - 2002. - № 207. - с. 5.
9. Куйбіда В., Лесечко М, Чемерис А. Проблеми управління економікою м. Львова в перехідний період // Вісник Української академії державного управління при Президентові України. - 2000. - № 2. - с. 359-365.
10. Мельник О. Львів повертається на свою орбіту // Урядовий кур'єр. - 2000. - 14 грудня. - с. 8.
11. Нагребецька І., Мельник О. Львівщина: курс на стабілізацію // Урядовий кур'єр. - 2001. - 24 березня. - с. 2.
12. Полісаєв О. Новації Львівської області // Урядовий кур'єр. - 2000. - 20 квітня. - с. 8.
13. Розміщення продуктивних сил України / За ред. Є. П. Качана. - К.: Вища школа, 2001. - 375 с.
14. Статистичний щорічник України за 2001 рік / Держкомстат України. За ред. О. Г. Осауленка. - К.: Техніка, 2002. - 576 с.
15. Швагуляк - Шостак О. Взявши реванш на ринку внутрішньому, зверни увагу на зовнішній // Галицькі контракти. - 2000. - 29 травня - 11 червня. - с. 51-57.
?

 
 

Цікаве

Загрузка...