WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Львівська область - Реферат

Львівська область - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
"Львівська область"
ПЛАН
Вступ
1. Природні умови та ресурси області
2. Населення та трудові ресурси Львівщини
3. Народне господарство Львівської області
" Характеристика промисловості
" Аналіз сільського господарства області
" Характеристика транспорту та зв'язку Львівщини
" Аналіз сфери послуг Львівської області
4. Економічні зв'язки Львівської області
Висновки
Список використаної літератури
1. ПРИРОДНІ УМОВИ ТА РЕСУРСИ ОБЛАСТІ
Характерною особливістю Львівської області є строкатість природних умов і багатство природних ресурсів.
Рельєф Львівщини на півдні гірський, далі на північ змінюється на височинний у Передкарпатті, горбогірний на Подільській височині, низовинний на Малому Поліссі і Верхньосянській рівнині та знову на височинний у межах Волинської височини.
Клімат Львівської області помірно континентальний. Він формується в основному під впливом Атлантичного океану (що проявляється у значній кількості опадів та швидкій зміні погоди), а також континентальних повітряних мас. Більша частина регіону лежить у вологій, помірно теплій агро кліматичній зоні, лише південно-західна частина області знаходиться у Карпатському агро кліматичному регіоні вертикальної кліматичної зональності.
Площа Львівської області рівна 21,8 тис. км2, що складає 3,6 % території України. понад 53,88 % території належить до сільськогосподарських угідь, які рівні 1174,5 тис. га, в тому числі площа ріллі становить 814,6 тис. га (чи 69 % сільськогосподарських угідь), сіножатей і пасовищ - 337,9 тис. га (чи 29 % земель, зайнятих у сільському господарстві), багаторічних насаджень - 22 тис. га (чи 2 % сільськогосподарських угідь). Близько 25 % території області зайнято під лісами - 545 тис. га.
У північній частині області (Мале Полісся) переважають дерново-підзолисті ґрунти, у північно-східній - чорноземи, в центральній - сірі лісові, опідзолені, в Карпатських районах - буроземні ґрунти, в долинах річок - лучні, лучно-болотні, дернові та болотні ґрунти. Доцільним буде зауважити, що близько 70 % території регіону становлять ерозійно небезпечні ґрунти (в рівнинній частині - 60 %, в гірській незаселеній - 90%).
Львівська область багата на лісові ресурси. Показник лісистості області становить 25 %, в той час як середній по Україні - 14 %. Основними лісоутворюючими породами є сосна (23 % площі лісів), ялина (20 %), бук (17 %), дуб (16 %). Для гірських і північних районів області характерні великі масиви соснових і сосново-дубових лісів; Малого Полісся - сосново-дубових; Розточчя - буково-соснових, грабово-букових; Подільської височини - буково-дубових, грабово-дубових; Передкарпаття - дубово-буково-ялицевих.
Водні ресурси області складають поверхневі води річок, озер, водосховищ та підземні води. Територією області течуть 8950 річок, з них 216 довжиною понад 10 км кожна. Вони належать до басейнів Дніпра та Дністра (басейн Чорного моря) та Західного Бугу (басейн Балтійського моря). Головна річка регіону - Дністер (довжина якої в межах області - 250 км), його притоки: Бистриця, Стрий, Свіча, Стривігор, Верещиця. До басейну Чорного моря належить також річка Стир (притока Прип'яті); до басейну Балтійського моря - Західний Буг та його притоки Полтва, Рата; притоки Сяну - Вишня і Шкло. На 50 % річки регіону живляться за рахунок дощів, талих снігів - 37 %, підземних вод - 13 %. Пересічна густота річкової сітки на Малому Поліссі 0,35 км/км2, Передкарпатті - 0,7 км/км2, в Карпатах - 1,5 км/км2. На території області є багато невеликих озер. Найбільшими озерами регіону є Янівське, Дроздовицьке, Любінське. В області збудовано близько 1200 водойм штучного характеру загальною площею водного дзеркала 60 тис. га. Річки і озера Львівщини використовуються у промисловості, комунальному господарстві та риборозведенні.
Надра Львівської області багаті на корисні копалини, найбільше значення серед яких мають паливно-енергетичні та сировина для хімічної і промисловості будівельних матеріалів. Горючі корисні копалини представлені нафтою та природним газом (Передкарпатська нафтогазоносна область), кам'яним вугіллям (частина Львівсько-Волинського кам'яновугільного басейну), торфом.
Область володіє різноманітними нерудними ресурсами, які представлені як сировиною для хімічної промисловості, так і природними будівельними матеріалами. На Львівщині є значні поклади калійної та кам'яної солі (Передкарпатський соленосний басейн, у тому числі Стебницьке родовище калійних солей), сірки (Передкарпатський сірконосний басейн), озокериту (Бориславське родовище озокериту). Важливе значення у народногосподарському області Львівщини мають запаси будівельних матеріалів: гіпсу, вапняку, мергелю, пісковиків, глини, у тому числі цементної.
Львівська область має значні рекреаційні ресурси, які, в першу чергу, зумовлені наявністю великої кількості різноманітних джерел мінеральних вод, а також лікувальних грязей: гідрокарбонатна кальцієво-магнієва слабо мінералізована "Нафтуся" у Трускавці, Шклі та Східниці; хлоридно-сульфатна або сульфатно-хлоридна натрієво-магнієва у Моршині; сірководневі сульфатно-гідрокарбонатні кальцієві у Немирові; торфові лікувальні грязі у Немирові, Шклі, Любіні; озокерит у Моршині, Трускавці.
Підсумовуючи усе вище сказане, доцільним буде зазначити, що, незважаючи на вичерпання природно-ресурсної бази Львівської області внаслідок її несистемної експлуатації у минулому, вона за різноманітністю своїх складових частин, рідкісністю та навіть запасами становить матеріальний добробут господарського розвитку регіону. Теплий помірно-континентальний клімат, 2100 годин сонячного сяйва на рік сприяють вирощуванню ранніх сільськогосподарських культур та садівництву.
Густа річкова система забезпечує район водними ресурсами. Різноманітні корисні копалини дали можливість розвиватися обробним галузям промисловості.
2. НАСЕЛЕННЯ ТА ТРУДОВІ РЕСУРСИ ЛЬВІВЩИНИ
Наступний етап нашої роботи присвячений людському чиннику. Як уже згадувалося вище, чисельність населення області становить близько 2728,6 тис. чол. (станом на 01.01.2002 р.), що складає 5,47 % населення України. Доцільним буде зауважити, що Львівщина займає 4 місце серед областей нашої держави за кількістю населення. Слід зазначити, що чисельність населення регіону за період 1990-2002 рр. зменшилося на 25,5 тис. чол. (чи на 0,93 %), причому лише за 2001-2002 рр. даний показник зменшився на 4,6 тис. чол. Львівська область належить до одного з густонаселених регіонів України, середня густота населення тут рівна 125 чол. на 1 км2 (в той час, коли середня густота населення по Україні - 8,3 чол. на 1 км2). Найгустіше заселене Передкарпаття, а найменше - гірська частина.
Львівщина найбільш урбанізована серед

 
 

Цікаве

Загрузка...