WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Німеччина - Реферат

Німеччина - Реферат


Реферат з економічної географії
на тему:
Німеччина
Площа - 356 тис. кмг. Населення - 81,3 млн чоловік. Столиця - Берлін.
Німеччина - одна з найрозвинутіших країн світу та Західної Європи. Вона роташована в центрі Європи. На півночі країна виходить до Північного і Балтійське: морів, на сході межує з Польщею і Чехією, на заході - з Нідерландами, Бельгіє:-Францією, Люксембургом, на півдні - з Швейцарією і Австрією, на півночі -Данією.
Німеччина -- федеративна республіка, яка складається з 16 земель. Вища за конодавча влада належить бундестагу (палаті депутатів), що обирається на 4 роки, та бундесрату (палаті земель), що складається з членів земельних урядів Виконавчу владу здійснює уряд, очолюваний федеральним канцлером.
До XIX ст. країна складалася з 300 світських та духовних держав-князівств і 50 імперських міст, які формально входили до складу "Священої Римське Імперії". В останній чверті XIX ст. з них була утворена єдина німецька держава. XX ст. вона ініціювала початок двох світових війн. Після поразки в Другій світовії війні країна була поділена на дві частини: східну - НДР (Німецьку Демократична Республіку) та західну - ФРН (Федеративну Республіку Німеччину), які з 1949 по 1990 роки перебували у складі двох протилежних світових суспільно-політичних систем. Після об'єднання у 1990 році регіон колишньої НДР дістав назву "нові фе-деральні" (східні) землі. Процес інтеграції земель виявився складним не стільки з економічної точки зору, скільки з огляду на психологію людей, що протягом більш як 40 років жили в зовсім різних соціально-економічних умовах.
Природно-ресурсний потенціал країни доволі вичерпаний. Головним багатством Німеччини є кам'яне (Рурський та Саарський басейни) та буре вугілля. Рурський басейн посідає за запасами перше місце в Західній Європі, проте умови видобут-ку складні. Є також великі запаси калійних солей (між річками Везер і Заале). Промисслове значення мають поклади будівельних матеріалів. За особливостями рельєфу країну можна поділити на три частини: Північнонімецьку низовину, Середньо-німецькі гори (Рейнські Сланцеві, Гарц, Рудні та Тюрінгенський Ліс), підвищену Південну Німеччину (Шварцвальд, Швабські ліьпи, Франконські Альпи, Баварсь-кий Ліс та Баварське плоскогір'я). Територія країни добре освоєна і густо заселена. Клімат помірний з переходом від морського на півночі до помірно континентального на півдні, сприятливий для проживання населення. Суворі зими бувають тільки в горах. На відміну від багатьох західноєвропейських країн, у Німеччині густа річкова мережа. Найбільшу протяжність у межах країни мають Рейн, Дунай та Ельба. Донедавна ці річки були найбруднішими в Європі. Державні заходи, а також програми ЄС дали змогу майже розв'язати екологічні проблеми Руру і Рейну.
Важливу природоохоронну функцію відіграють лісові масиви, що займають майже 1/4 території країни. У 70-х роках створені перші націонатьні парки. Це значні території, що охороняються державою.
Населення. Німеччина - етнічно однорідна країна. На кордонах з Нідерландами і Данією проживають кілька тисяч датчан і голландців. На сході - близько 100 тис. лужицьких сербів. Майже 5 млн становлять емігранти з Туреччини та Східної Європи, що приїхали сюди на заробітки та на постійне місце проживання. Еміграція поповнює комплекс соціальних і політичних проблем, тому урядом прийнята система законодавчих заходів щодо регулювання еміграційного потоку.
Незважаючи на значні втрати під час Другої світової війни (10 млн чоловік), кількість населення країни відновлена, зокрема завдяки поверненню репатріантів -німців, що опинилися на території інших держав після зміни кордонів. Повернення "етнічних" німців продовжується, зокрема з території Росії і Казахстану.
Німецька мова належить до германської групи індоєвропейської мовної сім'ї. Крім німців нею розмовляють австрійці, жителі Швейцарії та Люксембургу. Південні регіони країни заселені переважно католиками, північні - протестантами. Середня густота населення становить майже 220 чол. на 1 км2, розміщується воно досить рівномірно. Міських жителів - понад 85 %. У країні налічується 15 великих міст з населенням понад 500 тис. чоловік. У Берліні проживає 3,5 млн чоловік, Гамбурзі -1,6, Мюнхені -1,2 млн чоловік. Кількість населення в агломерації Руру ста-новить понад 10 млн чоловік. У сільській місцевості досить багато сіл і хуторів. Внаслідок історичних причин (політичної роздробленості країни у середні віки) в країні немає чітко визначеного політичного центру на зразок Парижа чи Лондо-. Головним промисловим ядром країни є найбільша в Європі Рурська агломе-рація. Основним фінансовим центром є Франкфурт-на-Майні (мал. 60), головними політичними центрами - Бонн і Берлін. Міста Німеччини здебільшого дуже давні: ті, що знаходяться на захід від Дунаю і Рейну, мають понад 2000 років, інші -близько 1000 років. Багато з них були колись столицями князівств, тому мають 'tern історичні та культурні пам'ятки. Особливо вирізняються Кельн, Мюнхен, ЧЬутгарт _ у західній, Дрезден, Потсдам - у східній частинах країни.
Частка зайнятих у промисловості і будівництві (45 % економічно активного населення) значно вища порівняно з іншими західноєвропейськими країнами. Крім того, багато людей працює у науково-дослідницькій сфері, на транспорті, в сфері послуг
Господарство. Економіка країни сучасна і всебічно збалансована. Країна M.V потужний промисловий потенціал, але позиції у сфері новітніх технологій слабо. від інших країн "великої сімки". Частка невиробничої сфери (60 % працюючих тут нижча від Великобританії, Франції і США. Розмір експорту становить 20 ВВП. В експорті переважають машини та хімічні продукти, в імпорті - промислові вироби, паливо, руди, деревина, продовольство, волокна. Головні торговельні парт не ри - країни ЄС. У 90-х роках банки і корпорації країни почали активно діяти : постсоціалістичних країнах. Німеччина є перспективним економічним партнери У країни.
Після Другої світової війни в умовах існування двох держав Німеччина була змінена відновлювати зруйноване господарство. Треба було також змінювати структу ру господарства через втрату- ринків збуту та постачання. Відновлення госпоських структур відбувалось у ФРН під значним впливом США, в НДР - СРСІ 1990 році ФРН перевищувала НДР за площею у 2,2 раза, за населенням -3,6 раза, за ВВП - у 5,5 раза, а з розрахунку ВВП на одного жителя - в 1,6 раза. -господарстві НДР переважав державний сектор (на відміну від ФРН, де його роль була мінімальною). Після об'єднання країни постало питання про створення єдино го господарського комплексу. Перед новими федеральними землями, тобто землях колишньої НДР, виникли такі проблеми, як зміна форм власності, поліпшення інфраструктури (зокрема приведення стану автошляхів до рівня західних земель структури промислового комплексу, зовнішньоекономічної діяльності.
Промисловість. Сучасна Німеччина має розвинуту' електроенергетику, до працює на власних і привізних енергоносіях.Серед галузей обробної промисло-вості найбільш розвинуті машинобудування та хімія. Структура промислової продукції складається на 1/3 з продукції промислового призначення, на 1/3 з машин і на 1/3 товарів широкого

 
 

Цікаве

Загрузка...