WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Використання опорних схем і конспектів на уроках географії - Реферат

Використання опорних схем і конспектів на уроках географії - Реферат

географічних знань про Землю.
3. Бесіда про значення подорожей Х.Колумба, Ф.Магелана у розвитку географічних знань.
ІУ. Опорні знання. З курсу історії в 5-му класі - уявлення людей в давнину про Землю.
У. Орієнтовні питання і завдання.
1. Які були уявлення стародавніх людей про форму і природу Землі?
2. Як змінювалися ці уявлення після подорожей Х.Колумба і Ф.Магелана?
3. Порівняйте карти ХУ і ХУІІ століть з сучасною картою півкуль. Що між ними спільного?
4. Які ви знаєте джерела географічних знань?
Схема № 1
Географія як наука
Первісні люди - збір плодів, - зображення шляху, малюнки
Воєнні походи, торгівля - зображення місцевості (мал.)
Доведення (2000 років) - кулястість Землі
Ерастофен - розміри Землі, карта
Птоломей (ХІУст) - градусна сітка
Бехайм (ХУст.) - глобус
Мореплавання -
Х.Колумб (1492р.) - Н.Світ (опис природи)
Ф.Магелан (1519-1522рр.) -кругосвітня подорож, земна куля, Світовий океан, Тихий океан.
Блландйці (ХУІІ ст..) - Австралія
Географія (грецьк.) - опис (вивчення) природи -фіг геогр..
господарства -економ.географ.
Сучасні дослідження Антарктида - материк (лід 4 км, атлас
Океан - глибини, рельєф, кор.копалини
Експедиції Атмосфера - спостереження, прогноз
Материки - гори, внутрішня будова,
Сучасну карти, прогноз супутники, наукові станції, НІЇ
Корисні копалини
погода Охорона
будівництво
госп.діяльність
Під час вивчення теми: Літосфера" можна використовувати невеликі смислові блоки.
Перший урок повністю присвячується вивченню внутрішньої будови земної кори.
І Смисловий блок. Внутрішня будова Землі.
При ознайомлені учнів з внутрішньою будовою нашої планети, крім опорної схеми на дошці використовується і мал.. у підручнику.(мал..21 стор.51, підручник О.Я.Скуратовича)
Далі, вивчаючі на наступному уроці будову літосфери і земної кори можна використати наступний смисловий блок (ІІ- смисловий блок). При цьому учням подається поняття про типи Земної кори, про відмінність між земною корою материковою і океанічною.
ІІ Смисловий блок. Будова земної кори
З е м н а к о р а
материкова океанічна
товщина 35-75 км
скважина Кельськи п-ів max.12 км V = 5 км/с 5-10 км V = 3 км/с
Ос. Ос.
Гр. Баз.
Баз.
За допомогою ІІІ смислового блоку ми пояснюємо учням тему наступного уроку "Внутрішні процеси, що зумовлюють зміни земної кори".
ІІІ. Смисловий блок
Цю схему учитель малює на дошці водночас пояснюючи учням всі внутрішні процеси, що відбуваються в земній корі. Під час уроку вчитель доводить дітям про те, що в земній корі постійно відбуваються підняття і опускання, слідством цього є нові форми рельєфу. Учні разом з вчителем роблять висновки до чого призводять постійні підняття і опускання земної кори.
Далі, продовжуючи вивчати тему "Літосфера" при знайомстві учнів з корисними копалинами і гірськими породами вчитель використовує, ще один (ІІІ) смисловий блок. Одночасно використовується колекція гірських порід і мінералів, і виконується практична робота № 5.
ІІІ Смисловий блок.
Гірські породи
магматичні осадові метаморфічні
Таким чином, чим складніша тема, тим все більш складними стають опорні конспекти.
Крім того, такі опорні конспекти і схеми можна використовувати при перевірці знань учнів. Завдання можна ускладнити додатковими запитаннями для сильніших учнів, і спростити - для більш слабких учнів.
В 7-му класі під час вивчення фізичної географії материків і океанів теж можна широко використовувати опорні схеми і конспекти. Це допомагає школярам краще засвоїти знання. Такі схеми і конспекти можна малювати одночасно при поясненні нової теми. Учні відтворюють їх в своїх зошитах.
В даному рефераті я наведу тільки дві такі схеми-конспекти:
1. Фізико-географічне положення Африки
2. Загальні особливості клімату Північної Америки.
Свої схеми учні можуть використовувати під час усних відповідей.
Перед вивченням Африки учням можна запропонувати підготувати повідомлення про дослідження Африки; дати питання: "Що ви вже знаєте про Африку? Що б ви хотіли дізнатися ще про материк Африка?
Такі опорні схеми учні потім можуть використовувати під час усного опитування. Під час перевірки знань сильнішим учням можна запропонувати відтворити опорну схему по пам'яті.
8 клас.
У 8-му класі я частіше використовую опорні таблиці, опорні схеми. Більший ефект дає не використовування схем у готовому вигляді, а безпосередньо сумісна діяльність вчителя і учня по їх складанню. Така діяльність може бути організована при поясненні нового матеріалу. По таким схемам можна ставити учням питання. При вивченні деяких тем, особливо в 9-му класі можна розділяти клас на групи, і групі учнів пропонувати самостійно скласти схему.
Навожу приклади опорних схем, які можна використовувати під час вивчення теми: "Природні ресурси України".
Схема № 1
Опорні знання.
Природні ресурси - тіла і сили природи, що на даному етапі розвитку виробництва використовуються для задоволення потреб суспільства.
Природні умови - тіла і сили природи, що впливають на діяльність людського суспільства, але безпосередньо у виробничій діяльності не приймають участь.
Питання і завдання.
1. В чому різниця між природними ресурсами і природними умовами?
2. Де і як використовується в народному господарстві сонячна енергія, вітрова енергія, енергія припливів? Що ви думаєте про перспективи використання цих видів енергії?
3. Який смисл ви вкладаєте в поняття "раціональне природокористування"? Наведіть приклади раціонального і нераціонального природокористування.
4. Оцінітьраціональність використання природних ресурсів на території нашого району і нашої області. Запропонуйте шляхи найбільш ефективного використання природних ресурсів, які є на території нашої області.
Схема № 2.
Корисні копалини
Схема № 3
Раціональне користування
Опорні знання (схем 2,3)
Умовні знаки для позначення корисних копалин на картах.
Питання і завдання для учнів.
1. На контурну карту нанесіть родовища основних корисних копалин. Порівняйте забезпечення ними західної і східної України.
2. Розкажіть про практичне використання неметалічних і технічних копалин.
3. Охарактеризуйте основні шляхи раціонального використання коричних копалин.
Схема № 4
Земельні ресурси.
Схема № 5
Опорні знання (до схеми 4,5)
Родючість ґрунтів - властивість ґрунтів, що визначає їх основне призначення для використання різних видів рослин. Фактори ґрунтоутворення - комплекс причин, що визначають родючість ґрунту і сприяють його утворенню корінні породи, рельєф, рослинний і тваринний світ, час.
Питання і завдання для учнів:
1. У чому заключаються особливості земельних ресурсів?
2. Розкажіть про використання земельних ресурсів у нашій області?
3. У чому ви бачите причини низької ефективності використання земельних ресурсів у сільському господарстві?
Схема № 6
Водні ресурси.
Схема № 7
Схема № 8
Схема № 9
Запитання і завдання до цих схем можна скласти аналогічні до 1,2,3,4,5.
Опорні схеми і конспекти в 9-му класі
Навожу приклади опорного конспекту при вивченні хімічної промисловості і одного з економічних районів.
Л і т е р а т у р а:
1. Журнали "Географія в школе" №№ 4,6/90р.
2. Журнал "Географія та основи економіки в школі"
3. Підручники:
6 клас "Загальна географія" під редакцією О.Я.Скуратовича
7 клас "Географія материків і океанів" С.Г.Кобернік, О.Я.Скуратович та підручник Пеструшко.
8-9 клас "Географія України" за редакціями: А.Й.Сиротенко, 2001;2004рр. П.О.Масляк, П.Г.ищенко,1997р.

 
 

Цікаве

Загрузка...