WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Хімічна промисловість в України - Курсова робота

Хімічна промисловість в України - Курсова робота

15 березня 2006 р. Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження № 149-р "Про Концепцію державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2007-2010 роки", відповідно до якого Міністерством економіки розробляється проект державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2007-2010 роки. Метою Програми є активізація розвитку соціально-економічних, науково-технічних, екологічних, культурних та інших зв'язків між суб'єктами транскордонного співробітництва.

Основною проблемою у підготовці державної програми є отримання від регіонів заявок-проектів у сфері транскордонного співробітництва

Щодо фінансової підтримки з державного бюджету. цей процес ускладнений відсутністю фахівців з питань транскордонного співробітництва, особливо в регіональних органах державної влади та органах місцевого самоврядування районного та селищного рівнів, а також високим рівнем плинності кадрів. тому основні заходи Програми розраховані на реалізацію протягом 2007-2010 рр., а їх щорічна конкретизація буде формуватися в міру надходження заявок.

Інституційне забезпечення розвитку транскордонного співробітництва передбачає функціонування основних та допоміжних (сприяючих) організацій та структур, що забезпечують координованість дій суміжних прикордонних територій та реалізують завдання їх спільного розвитку як своєрідної територіально-суспільної системи.

Основні структури транскордонного співробітництва охоплюють єврорегіони, міжнародні асоціації прикордонних територій тощо. узагальнення світового досвіду діяльності таких структур свідчить, що основна їх роль полягає у розробці стратегії, спільного бачення розвитку транскордонного регіону, визначенні пріоритетів та забезпеченні їх фінансування, а також подальшому здійсненні моніторингу реалізації завдань. через такі структури у Польщі, Угорщині, Чехії, Словаччині пройшли значні обсяги фінансової підтримки як з фондів ЄС (наприклад, за програмами PHARE витрачено близько 1 млрд. євро), так і з національних джерел. Програми добросусідства, запропоновані ЄС, також базуються на здійсненні фінансової підтримки через єврорегіони.

На кордонах України та нових держав-членів Євросоюзу на даний час функціонують шість єврорегіонів: "Буг" (Україна, Польща, Білорусь), "Карпатський єврорегіон" (Україна, Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія), "Нижній Дунай" (Україна, Молдова, Румунія), "Верхній Прут" (Україна, Молдова, Румунія), "Дніпро" (Україна, Росія, Білорусь) та "Слобожанщина" (Україна, Росія). інші прикордонні області також беруть участь у формуванні нових єврорегіонів, щоб через певний період весь периметр кордону держави був охоплений єврорегіональними структурами.

Це створить умови уніфікації системи управління (координації) транскордонним співробітництвом відповідно до нормативно-методичного забезпечення ЄС та РЄ.

Окрім єврорегіонів, до основних структур ТКС відносяться відповідні підрозділи та структури у центральних і регіональних органах влади, які реалізують державну політику щодо розвитку транскордонного співробітництва.

Для загальної координації транскордонного співробітництва на державному рівні створена Міжвідомча комісія з питань розвитку транскордонного співробітництва та єврорегіонів, діяльність котрої значною мірою залежить від суб'єктивного чинника, і на даний час ця комісія не функціонує. активізація діяльності Міжвідомчої комісії можна досягти шляхом передачі її функцій центру моніторингу транскордонного співробітництва або іншій відокремленій структурі, створеній на засадах державно-приватного партнерства. це зумовлюється також тим, що Законом України "Про транскордонне співробітництво" передбачена фінансова підтримка транскордонного співробітництва коштами з державного бюджету, проте вже два роки за існуючим фінансовим механізмом через державну програму ці кошти не виділялися. Тому доцільно розглянути можливість формування Фонду підтримки транскордонного співробітництва з використанням фінансових механізмів аналогічних європейським структурам, через який буде здійснюватися державне співфінасування транскордонних проектів.

Як допоміжні чи сприяючі структури виступають міжнародні регіональні організації, агенції регіонального розвитку, громадські організації, консалтингові та інформаційні центри. Серед організацій, які підтримують ТКС в Європі, є лише дві структури, що діють як повноважні органи ради Європи та країн – членів ЄС. Органом ради Європи є Конгрес місцевих та регіональних влад Європи (КМРВЄ), а Європейського союзу – Комітет регіонів (КР). Обидві структури функціонують як консультаційні органи і питання транскордонного співробітництва постійно в центрі їхньої уваги.

Відповідно до указу Президента України від 19.03 1997 р. за № 243/97 загальну координацію, організаційно-методичне та інформаційне забезпечення участі українських представників у Конгресі місцевих та регіональних влад Європи та його робочих органах забезпечує Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України.

Практично на всіх сесіях КМРВЄ приймаються резолюції та рекомендації з питань транскордонного співробітництва для урядів, регіональних органів влади, єврорегіонів. На жаль, про такі ухвали в Україні не повідомляється, особливо керівникам районного та селищного рівнів. На офіційному веб-сайті Верховної ради України з 2005 р. було започатковано інформування щодо вказаних вище рекомендацій та резолюцій, які стосуються України, проте далеко н всі керівники володіють цією інформацією і керуються нею у своїй діяльності.

Вагому роль у сфері транскордонного співробітництва в Європі також відіграють асоціація європейських прикордонних регіонів та асамблея європейських регіонів. діяльність цих структур спрямована на підтримку транскордонного співробітництва, сприяння його поширенню та ефективному вирішенню проблем у транскордонних регіонах. Їх рекомендації враховуються при прийнятті рішень у раді Європи та ЄС.

Україна є членом Конгресу місцевих та регіональних органів влади Європи, бере участь у Комітеті експертів з транскордонного співробітництва (експерт від МЗС України), дві області – одеська, львівська – беруть участь у асамблеї європейських регіонів, а також "Карпатський єврорегіон", єврорегіони "Буг" та "Дніпро" – у асоціації європейських прикордонних регіонів. Проте це занадто мало для представлення інтересів України у європейських структурах. особливо якщо врахувати, що конкретні особи, які беруть участь у засіданнях зазначених структур, щоразу змінюються і не можуть повноцінно працювати. тому було б доцільно активізувати представництво України у європейських структурах передусім шляхом забезпечення державних та місцевих органів влади відповідними інформаційними матеріалами, підготовленими кадрами, та змінити підходи до такого представництва.

Особливої ваги транскордонне співробітництво набуває у контексті розширення Європейського союзу та у зв'язку з поширеними у 2003 р. Європейською Комісією Комунікацією "Прокладаючи шлях для запровадження нового інструменту регулювання відносин з країнами-сусідами" та Зверненням "Розбудова шляху для Нового інструменту сусідства".

Першим кроком у створенні умов для нового інструменту є впровадження програм сусідства Угорщина – Словаччина - Україна, Польща – Білорусь - Україна, Румунія - Україна на зовнішніх кордонах. Головною метою цих програм є покращання соціально-економічної ситуації у прикордонних областях та здійснення ефективнішої координації між різними інструментами фінансування проектів в існуючих правових і фінансових рамках.

На сьогодні закінчено формування спільних органів управління кожною програмою, зокрема моніторингових та наглядових комітетів. Розпочали роботу спільні технічні секретаріати за участі українського представника, які розташовані відповідно у Варшаві та Будапешті. розпочали діяльність інформаційні бюро у прикордонних областях України, зокрема у Львові, Чернівцях та Ужгороді. Були оголошені парші спільні конкурси та відібрані проекти. Однак повноцінна імплементація програм в Україні дещо гальмується представництвом ЄК в Україні, спостерігається значне відхилення від запланованих термінів реалізації програм.

Для підвищення ефективності реалізації проектів у сфері транскордонного співробітництва доцільно на офіційних веб-сторінках обласних державних адміністрацій розмістити відповідні Програми технічної допомоги ЄС, паралельно державну програму транскордонного співробітництва України та власну регіональну стратегію розвитку транскордонного співробітництва, щоб можна було взаємопов'язати проекти з регіональними, державними та загальноєвропейськими пріоритетами, досягнути взаємоузгодженості реалізації проектів у різні часові періоди і з різними джерелами фінансування.

Спільні дії учасників транскордонного співробітництва сприяли здійснено низки вагомих проектів та програм у галузі освіти й науки, охорони здоров'я та навколишнього середовища, у сільському господарстві, в облаштуванні прикордонної інфраструктури, розвитку сектору малого і середнього підприємництва.


 
 

Цікаве

Загрузка...