WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Хімічна промисловість в України - Курсова робота

Хімічна промисловість в України - Курсова робота

млн грн.

Прірост,%

2003

2004

2005

2006

2003

2004

2005

2006

Хімічна і нафтохімічна промисловість

848

1688

2376

2638

101,4

171,2

121,1

101,8

Хімічна промисловість

615

1107

1668

1613

102,3

155,5

128,1

88,4

Таблиця 3. - Виробництво азотних мінеральних добрив в 2007 році

тис. т

Частка ринку %

Азот

694,8

24,47

Стирол

558

19,66

Одеський припортовий завод

427,1

15,04

Північнодонецьке об'єднання Азот

361,8

12,74

Днепроазот

324,4

11,43

Ровноазот

280,9

9,89

Інші

191,95

6,76

У сумі

2838,95

100,00

Малюнок 1. – Структура виробництва азотних мінеральних добрив в 2007 році

Таблиця 4. - Динаміка експорту продукції хімічної промисловості України в 2004-2008 рр

Період

Експорт $ млн

Зростання експорту %

Доля в загальній структурі експорту %

2004 рік

2782,029

43,16

8,51

2005 рік

2990,247

7,49

8,72

2006 рік

3387,259

13,4

8,8

2007 рік

4047,218

19,5

8,2

I півріччя 2008 років

2576,106

29,4

7,9

Таблиця 5. - Об'єми реалізованої продукції хімічної промисловості в 2001-2007 рр

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Об'єм, млрд грн.

Доля %

Об'єм

Доля

Об'єм

Доля

Об'єм

Доля

Об'єм

Доля

Об'єм

Доля

Об'єм

Доля

Промисловість, в цілому

210,8

100

229,6

100

289,1

100

400,7

100

468,5

100

551,7

100

717,0

100

Хімічне виробництво

9,78

4,7

10,0

4,4

14,4

5

18,9

4,7

22,0

4,7

25,0

4,5

31,0

4,3

Малюнок 2. – Динаміка реалізованої продукції хімічної промисловості в 2001-2007 рр

7. Транскордонне співробітництво регіонів України

Стан та перспективи транскордонного співробітництва в Україні стає одним з важливих напрямів європейської інтеграції, що здійснюється на регіональному рівні, і починає посідати провідне місце у процесі формування її регіональної політики. Поглиблення транскордонного співробітництва (ТКС) відкриває нові можливості для активізації господарської діяльності на периферійних територіях й підвищення їх конкурентоспроможності шляхом мобілізації природно-ресурсного потенціалу сусідніх територій. Так об`єднання зусиль для вирішення спільних та ідентичних проблем найбільш ефективно здійснюється через реалізацію транскордонних проектів у різних сферах суспільного життя. тому регіональна політика держави у сфері розвитку транскордонного співробітництва повинна бути спрямована на організацію ефективної системи підготовки та забезпечення реалізації транскордонних проектів. Ця система має бути адаптована до європейської, забезпечувати узгодження загальноєвропейських, національних та регіональних інтересів та передбачати здійснення таких кроків:

1. Формування законодавчого середовища для співробітництва.

2. Заохочення співробітництва між територіальними органами влади і суб`єктами господарювання прикордонних територій з обох сторін кордону та створення спільних структур.

3. Виявлення спільних та ідентичних проблем прикордоння і вибір пріоритетів розвитку співробітництва.

4. Організація процесів розробки транскордонних проектів.

5. Організація системи державної підтримки ТКС.

Законодавство України щодо транскордонного співробітництва включає основні закони, європейські конвенції, хартії, ратифіковані Україною, та багатосторонні міжнародні угоди, підписані Україною з іншими державами, зокрема сусідніми.

Безпосередньо транскордонне співробітництво регулюється Законом України "Про транскордонне співробітництво" та низкою нормативних актів, що стосуються зокрема підготовки заявок – проектів у сфері транскордонного співробітництва на отримання фінансової підтримки з державного бюджету. Просторове облаштування транскордонного регіону здійснюється відповідно до основних положень Законів України "Про регіональну схему планування території України" та "Про планування і забудову територій".

Документами, що також регулюють зазначену діяльність, є Європейська конвенція про основні принципи транскордонного співробітництва між територіальними общинами або властями 1980 року; ратифіковані додатковий протокол та Протокол № 2 до цієї Конвенції; "Про ратифікацію Конвенції про оцінку впливу на навколишнє садовищ у транскордонному контексті"; "Про приєднання України до Конвенції про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер"; "Про приєднання до Європейської хартії місцевого самоврядування" тощо.

Приєднання до зазначених європейських законодавчих актів розширює правове поле транскордонного співробітництва, дає можливість передбачити нормами законодавства України встановлення відповідальності регіональних органів влади за спільно прийняті рішення, здійснення контролю за виконанням заходів, що випливають з угод про транскордонне співробітництво. Серед інших важливих документів, якими керується Україна як член ради Європи, є Європейська хартія прикордонних і транскордонних регіонів (Гронау 1981, іі редакція 1995); хартія Конгресу місцевих і регіональних органів влади Європи (1994); Європейська хартія регіонального просторового планування (Торремолінос, Іспанія, 1983); "Базові принципи стійкого просторового розвитку європейського континенту" (Ганновер, 2000). специфіка розвитку прикордонних територій враховується у багатьох інших конвенціях і хартіях щодо різноманітних сфер життя, починаючи від Кіотської Конвенції із спрощення та гармонізації митних процедур та Конвенції про комбіновані перевезення й інші угоди, що регулюють відносини у сфері перевезень. до наведених документів належать і Європейська хартія регіональних мов і мов меншин (Страсбург, 1992), зокрема в частині, що стосується транскордонного обміну, та Європейська ландшафтна Конвенція (Флоренція, 2000), у якій згадуються транскордонні ландшафти.

Значну частину законодавчої бази України щодо транскордонного співробітництва формують міждержавні угоди добросусідства і співробітництва, у яких в окремих статтях передбачається розвиток транскордонного співробітництва, або міжурядові угоди про співробітництво між прикордонними областями України та адміністративно-територіальними одиницями сусідніх держав. Нині всі області України мають укладені транскордонні угоди про співпрацю із сусідніми територіями суміжних країн.

Діяльність всіх єврорегіонів, створених за участю областей України, регламентується відповідними статутами. Єврорегіони не є юридичними особами, проте це питання розглядається Комітетом експертів ради Європи з питань транскордонного співробітництва у контексті підготовки третього протоколу рамкової Конвенції щодо транскордонного співробітництва.

Слід зазначити, що чинна законодавча база достатньою мірою забезпечує можливість використання потенціалу транскордонного співробітництва для вирішення проблем прикордоння. хоча на сьогодні потребують подальшого нормативно-правового врегулювання повноваження місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування щодо надання їм більшої самостійності у вирішенні спільних з регіонами сусідніх держав завдань регіонального та місцевого розвитку (значною мірою ц стосується формування місцевих бюджетів та їх використання), і адаптації до стандартів ЄС та РЄ, існуючих законодавчих актів України, що забезпечують транскордонне співробітництво. Більш значного доопрацювання потребують механізми та інструментарій реалізації співробітництва.


 
 

Цікаве

Загрузка...