WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Семантичні особливості похідних форм лексем «blog» та «log» у сучасній англійській мові - Реферат

Семантичні особливості похідних форм лексем «blog» та «log» у сучасній англійській мові - Реферат

Реферат на тему:

Семантичні особливості похідних форм лексем "blog" та "log" у сучасній англійській мові

Враховуючи той факт, що інформатизація світового суспільства за останні роки надзвичайно активізувалася і практично будь-яка особа може мати безперешкодний доступ до всесвітньої мережі Інтернет, слід зазначити, що така "свобода" стала причиною того, що під впливом користувачів Інтернету різні мови світу, носіями яких є ці користувачі, зазнали певних змін з точки зору словникового наповнення новими лексичними елементами.

Англійська мова не є винятком, більше того, дериваційний потенціал англійської лексики дає можливість припускати, що англійська мова є чи не найбільш динамічною мовою із постійними змінами та поповненням словникового складу. Дуже важко встановити хоча б приблизну кількість слів англійської мови якраз через те, що вона поповняється новими одиницями практично кожен день [2, 23]. Про це свідчать факти включення різноманітних термінів та словоформ, пов'язаних із функціонуванням всесвітньої мережі, або які виникли під її впливом, в останні видання найвідоміших словників світу.

Блоги відіграли ключову роль у Сполучених Штатах Америки під час проведення так званих "праймеріз" – попередніх виборів, блогерів запросили для висвітлення національних з'їздів як демократичної, так і республіканської партій США, блоги також відіграли значну роль у висвітленні світових подій. Сі-Ен-Ен, Бі-Бі-Сі, друковані газети та інші види традиційних мас медіа звертаються до блогосфери задля визначення громадської думки щодо дискусійних питань [1, 1].

У грудні 2004 року он-лайн словник Мерріама-Вебстера оголосив десятку найрейтинговіших слів року і на першій позиції цього рейтингу опинилося слово "блог" (blog). Причиною такої події стало те, що кожного року цей словник відбирає десять слів, які за рік мали найбільшу кількість запитів користувачів он-лайн версії словника [5]. За повідомленнями представників словника Мерріама-Вебстера "блог" був словом, по визначення чи пояснення значення якого користувачі зверталися найбільше за попередні 12 місяців.

Хоча зазначена тема ще не була висвітлена українськими науковцями, необхідно зазначити, що у західному світі питання блогосфери вже не нове, бо його висвітлюють провідні світові мас-медіа, як от Бі-Бі-Сі, Нью-Йорк Таймс та ін. Але все-таки блоги ще потребують детального вивчення у сфері лексики, оскільки основну масу тих осіб, які аналізують блогосферу, складають не науковці-філологи, а журналісти та пересічні користувачі, які навряд задумуються над роллю блогів у терміносистемі та лексиці мови взагалі.

До осіб, які зверталися до питання місця блогів у сучасному суспільстві, належать Аксель Брунс та Джоан Джейкобс, які видали посібник "Uses of Blogs" , Джуліанна Пейн, Ребекка Блад, а також Х'ю Х'юїтт , автор книги "BLOG: Understanding the Information Reformation That's Changing Your World" .

Встановлення моделей творення нових лексичних одиниць англійської мови з основою blog або log, а також визначення функціональних особливостей таких новотворів стали метою цієї роботи.

Об'єктом дослідження є словоформи сучасної англійської мови, основу яких складають лексеми blog і log, що використовуються для зображення та позначення понять і особливостей функціонування блогосфери як окремої категорії сучасних мас-медіа.

Предметом дослідження є функціональні особливості вживання семантично ідентичних лексем blog і log та їх похідних варіантів, утворених афіксальним (префіксальним, суфіксальним) способом словотворення, а також за допомогою основоскладання, способу абревіації та поєднанням кількох способів у сучасній англійській мові.

Мета та предмет дослідження вимагають вирішення таких завдань:

встановити дериваційний потенціал лексем blog та log і виявити похідні лексичні одиниці, утворені різними способами словотворення;

встановити способи словотворення, за допомогою яких утворено похідні слова;

провести кількісний аналіз та класифікувати похідні форми лексем blog і log;

Методи дослідження. У роботі використовуються дескриптивний метод та метод компонентного аналізу.

На сьогодні блоги буквально заполонили всі сфери суспільно-політичного, культурного, економічного життя по всьому світу. Багато хто називає блогосферу як альтернативу традиційним мас-медіа і навіть порівнюють за важливістю з виникненням самої всесвітньої мережі взагалі. Якщо ж брати до уваги те, що блоги, блогери та блогосфера є нічим іншим як "п'ятою владою", не можна оминати той факт, що впродовж ХХ століття "четверта влада" маючи фактично необмежену географію розповсюдження принесла у мову багато нових одиниць, які виникли під впливом незліченної кількості подій.

Згідно визначення словника Oxford American Dictionary, блог – це вебсайт, що містить у собі щоденник або журнал на певну тематику, в той же час Collins Cobuild Advanced Dictionary визначає блог як вебсайт, на якому окрема особа чи група користувачів здійснює постійно триваючий виклад інформації. Насправді ж слово "блог" не є словом як таким, оскільки це скорочена форма слова weblogweb (всесвітня мережа) + log (журнал, щоденник) [1, ix]. У самій блогосфері як змістовий елемент log, так і його похідна форма blog вживаються поруч як абсолютні синоніми і немає потреби їх вважати різними одиницями, оскільки їх значення повністю еквівалентні.

На сьогодні лексичні одиниці різних сфер функціонування блогосфери дуже важко піддаються квантитативному аналізу, оскільки динаміка їх розвитку настільки стрімка, що при здійсненні пошуку слів, що мають у своїй основі blog або log, щодня у пошуковиках мережі Інтернет статистично відображається більша кількість як випадків посилань на такі одиниці, так і посилань на нові словоформи різної природи походження.

У своєму аналізі ми посилаємося на статистично підтверджену частотність використання користувачами блогів різних лексичних одиниць, що дає змогу виокремити певні тенденції словотворення і дериваційного потенціалу лексем blog і log.

Перший аспект досліджуваного нами питання, який варто зазначити як один із ключових у цьому дослідженні, це статистичне відображення, а також процентне відношення застосування способів утворення нових одиниць афіксальним (включно з співвідношенням префіксального, суфіксального) способом словотворення, а також основоскладанням та способом абревіації у сучасній англійській мові сфери функціонування блогів.

На момент проведення дослідження нами було знайдено 38 термінів, що мають у своїй основі або лексему blog повністю, або її смислову частину log, яка несе в собі фактично повне відображення значення, оскільки, як зазначалося вище, літера b є залишковою від слова web як позначника суті походження і галузі застосування самого терміну.

Як зображено вище на діаграмі, процентні показники відображають співвідношення "чистих" способів словотворення до інших морфологічних способів, що одночасно поєднувалися. Як видно на цій діаграмі, основоскладання і змішані способи словотворення разом становлять 62% від усіх інших.

Оскільки змішані способи склали близько третини від усієї кількості, розглянемо детальніше співвідношення поєднань таких способів.


 
 

Цікаве

Загрузка...