WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Лексико–семантична група дієслів кратності із семою різке коливання тіла або частин тіла - Реферат

Лексико–семантична група дієслів кратності із семою різке коливання тіла або частин тіла - Реферат

Реферат на тему:

Лексико–семантична група дієслів кратностііз семою різке коливання тіла або частин тіла

Здавна дієслову належить центральне місце серед частин мови. Як зазначає І. Вихованець, "ця центральність випливає з того, що тільки в дієслові зосереджуються всі значеннєві різновиди ознаки – дія і стан (з нашаруванням властивої дієслову динамічності)" [2: 42]. Отож, за семантико-граматичними властивостями розрізняють дієслова дії та дієслова стану. У межах цих класів існують семантичні підкласи та групи дієслів.

Спроби визначення семантичних груп дієслів пропонується у працях В. Русанівського [4: 56–65], Е. Кузнєцової [3: 5–12] та ін.

Однією з лексико–семантичних груп є група дієслів руху, які об'єднуються на основі спільного компонента – семи 'різкого коливання тіла або частин тіла'.

Метою статті є встановити i описати лексико-семантичну групу дієслів кратності, які позначають різкі та дрібні коливання тіла або окремих частин тіла, виявити спільні та відмінні особливості вживання цих дієслів.

Основними виразниками семи 'різке коливання тіла або частин тіла' є предикат shake та його синонімічний рядtremble, shudder, quake, quiver, totterтаshiver. Зазначені дієслова означають 'різко або плавно рухатися у результаті невимушеного, здебільшого періодичного скорочення мускулів тіла або частин тіла', тобто тремтіти, трястися, тріпотіти, здригатись тощо.

Порівнюючи семантичну структуру предикатівshake, tremble, shudder, quake, totter, shiver, quaver та quiverвизначаємо їx спільну сему:

Shake: to dislodge by quick, forcible movements /Webster/; to move suddenly from side to side or up and down, usually with a lot of force /Longman/;

Tremble: to shake involuntarily with quick, short movements, as from fear, excitement or cold, quake, quiver /Webster/; to shake slightly in a way that you cannot control, especially because you are upset or frightened /Longman/;

Shudder: to tremble with a sudden convulsive movement, as from horror, fear or cold /Webster/; to shake for a short time because you are afraid or cold /Longman/;

Quake: to shudder or quiver, as from cold or fear /Webster/; to shake or tremble, usually because you are very frightened /Longman/;

Totter: to shake or tremble /Webster/;

Shiver: to shake or tremble with cold, fear, excitement/Webster/; to shake slightly because you are afraid or frightened; tremble /Longman/;

Quaver: to shake tremulously; quiver or tremble /Webster/;

Quiver: to shake with a slight but rapid motion; tremble /Webster/; to shake slightly because you are cold, or because you feel very afraid, angry, excited, tremble /Longman/.

Як бачимо, семи кратності'suddenly', 'quickly' є домінуючими та спільними у предикатів shake, tremble, shudder,а виявлення семи кратності у предикатів quake, quiver, totter, shiver, quaver та wobble потребують глибшого аналізу:

Quake: to shudder or quiver, as from cold or fear /Webster/

Shudder: to tremble with a sudden convulsive movement, as from horror, fear or cold /Webster/;

Quiver: to shake with a slight but rapid motion; tremble /Webster/

Shake: to move suddenly from side to side or up and down;

Totter: to shake or tremble /Webster/

Shake: to move suddenly from side to side or up and down;

Shiver: to shake or tremble with cold, fear, excitement /Webster/

Shake: to move suddenly from side to side or up and down;

Quaver: to shake tremulously; quiver or tremble /Webster/

Shake: to move suddenly from side to side or up and down;

Wobble: to show unstediness, tremble, quaver /Webster/

Tremble: to shake involuntarily with quick, short movements.

Очевидно, що предикати quiver, totter, shiver, quaver та wobble визначаються за допомогою shake, tremble, тобто сема кратності у них є вторинною.

Слід зазначити, що досліджувані предикати відрізняються за такими смисловими ознаками, як: амплітуда коливання; його частота; час протікання дії; причина, яка зумовлює тремтіння; повнота охоплення тіла тремтінням [1: 376].

Предикат shakeпозначає непоодиноке тремтіння з середньою амплітудою коливання, незалежно від того, чи все тіло чи тільки якась частина тіла охоплена ним, скільки часу це продовжується, і якими причинами – внутрішніми чи зовнішніми, психічними чи фізичними дія зумовлена. Каузатором дії виступають позитивні емоції, напр.: Hisbodystartstoshakewithlaughter(Esquire). She shook with laughter after he had cracked a joke (Carter P.) та негативні емоції, як-от: She shook her head in dismay (Mansell J.).Her awareness of the hard body at the back was unbearably acute, and a shivering sign shook her, but she didn't know if it was governed by despair or surrender(Adams R.)The pain was insatiable, but it was the weight of anger, directed against this by now bloody stone which shook him (Polygon Books: And Thus I Freely Sing). A series of electoral shocks in recent weeks has shaken the European political landscape(Daily Telegraph).

Предикати tremble і quiver, як і предикат shake, позначають тремтіння будь-якої тривалості, котре охоплює все тіло або якусь частину тіла. Однак на відміну від shake, вони позначають дрібне тремтіння (quiver – навіть тріпотіння), яке спричинене більш певними причинами.

Tremble вказує на а) сильні емоції, здебільшого негативні: He trembled, with rage, with panic (Bulmer K.). The man trembledwith rage, leaning slightly forward because of the strain on his collar(Robinson D.). He trembledat the thought of ghosts(Rogers R. and Dickens C.); б) фізичну безпорадність: In the morning Bernard was pale and his hand trembled too much even to lift his coffee cup (Weldon F.). Her hands trembled as she poured the milk into the mugs (Grey A.) або в) холод, наприклад: A chilly breeze was moving and several of them trembled where they sat (Adams R.).

Предикатquiver вирізняється тим, що каузуючою причиною є сильні емоції або внутрішня напруга. Предикат quiver, так само як і предикат tremble, здебільшого позначає негативні емоції. Наприклад:Her shoulders quivered but she made no sound(W.Wilson). His voice quivered with emotion, he sniffed and wiped his eyes and took some time to recover (World Affairs Material). Herr Nordern's voice quivered with indignation (Carter P.). Wolsey just quivered in terror, shaking like one of the jellies his chefs had so recently served us (Clynes M.). Hoomey's face, screwed up with panic and about to burst into tears of shock and fear, quivered with a heroic effort at control (Peyton K.). The nurse's chin quivered in indignation as she reported that the child was no more than a child(Adams R.). Предикати shiver і shudder також позначають тремтіння, однак на відміну від попередніх, вони вказують на однократну дію, і на те, що це тремтіння охоплює все тіло (а не окрему частину тіла), оскільки неможливо сказати *her leg shivered/ shuddered.

Shiver позначає тремтіння, зумовлене відчуттям сильного холоду чи страху, як-от: He shivered, suddenly cold again, his teeth chattering (Wingrove D.). The boy shivered violently and the face changed, all spite, all anger draining from it (Wingrove D.). Robbie shivered suddenly, almost as if she had encountered the aura of one of these sad ghosts (Murray A.). It was gone midnight, cold and autumnal, and they shivered in their denim jackets (Peyton K.). He let the sentence hang unfinished, and she shivered, struck anew by the danger she'd voluntarily placed herself in (Richmond S.). I shivered in terror as I saw her face which was becoming more and more dragon-like with every minute (Richmond S.).

Подекуди предикат shiver описує тремтіння, зумовлене важкими передчуттями чи очікуваннями: Such thoughts ... may make you shiver at first (C.Montague). She shivered elaborately at the thought, then, unexpectedly, caught a glimpse of her reflection in the mirror and was utterly horrified and shocked at what she saw (Howard S.). He stared up at the starlit sky and shivered, not only from the biting cold but his own sombre fear of what might await him (Harding P.).

Предикатshudder позначає однократну дію, каузатором якої виступають негативні емоції, такі як страх, огида, відраза. Наприклад: I shuddered to hear the infatuated assertion (Ch. Bronte). Maggie suddenly shuddered, and twisted away, her happy expression replaced by one of painful memories (Blair E.). Athelstan followed Cranston's gaze and shuddered in disgust (Harding P.). She shuddered at the recollection of Anthea's naked hatred at dinner (Shepherd St.). At his words, Lina Salamanca's body shuddered in the spasm of a monstrous sigh (Storm C.).

Як і shiver, предикат shudder також передає погані очікування, передчуття, те, що є небажаним, негативним, наприклад: Everyone shuddered, dreading the fate that seemed in store for them (Clynes M.). She shuddered when she thought what her fate might have been (Hutson S.). The Collector shuddered at the thought that he might have had to endure his own illness within those walls (Farrell J.). He shuddered at the thought of all the potential conflict situations ahead (Kilby M.).


 
 

Цікаве

Загрузка...