WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Лексико–семантична група дієслів кратності із семою різка зміна руху - Реферат

Лексико–семантична група дієслів кратності із семою різка зміна руху - Реферат

Реферат на тему:

Лексико–семантична група дієслів кратності із семою різка зміна руху

Сьогоденна епоха розвитку лінгвістики – це, за висловом Ю.Д. Апресяна, безсумнівно, епоха семантики. Послідовний розвиток ціеї тези неминуче призводить до розуміння концепції лінгвістики як науки, до якої входить, поряд з іншими дисциплінами, ще й розвинута семантика, яка складається із опису не тільки граматичних, але й лексичних значень [1, 3]. Доцільним є також згадати відоме зауваження Г.В. Колшанського про те, що будь-який окремий опис неминуче виходить за межі однієї мови і обов'язково охоплює всі існуючі мови, які практично доступні в даний момент для спостереження [3, 13], що підкреслює актуальність досліджень із семантичного синтаксису.

Сучасні лінгвістичні дослідження відзначаються посиленою увагою до речення як багаторівневої одиниці загалом та до його семантичної організації, яка зокрема грунтується на категорії валентності предиката. Предикат є центральним компонентом реченнєвої структури, він прогнозує кількість актантів у реченні та їx семантичне наповнення. Тому вивчення семантичного плану речення ставить завданням виявити й описати коло лексики, яка здатна виступати в ролі предиката як організаційного центру речення певної семантики. Метою статті є встановити i описати лексико-семантичну групу дієслів кратності із семою 'різка зміна руху', виявити їx спільні та відмінні особливості вживання.

Основними виразниками семи 'різка зміна руху' є предикат jump та його синонімічний ряд leap, spring, bound, skip, hop (семельфактивні дієслова – термін Г.Г. Сільницького). Зазначені дієслова означають а) миттєвим зусиллям м'язів відірватися від опори i переміститися у просторі або б) пересуватися таким способом як стрибати, зістрибувати, підстрибувати, перестрибувати тощо.

Порівнюючи семантичну структуру предикатів jump, leap, spring, bound, skip, hop визначаємо їx спільну сему:

Jump: to move suddenly or quickly; to cause to leap /Webster/;

Leap: to move or act quickly or suddenly; to cause to leap /Webster/;

Spring: to rise, leap or move suddenly and swiftly; to cause to spring /Webster/; jump suddenly from the ground; move suddenly/Hornby/;

Bound: to moveby leaps, spring /Webster/; jump, spring, bounce; move or run in jumping movements /Hornby/;

Skip: to move in a light, springy manner, by bounding forward with alternate hops on each foot /Webster/; to jump lightly and quickly/Hornby/;

Hop: to make a short, bouncing leap; move by leaping with all feet off the ground, as a rabbit /Webster/.

Як бачимо, сема кратності 'to move suddenly or quickly' є домінуючою та спільною у предикатів jump, leap, spring,skip, а виявлення семи кратності у предикатів bound та hop потребує більшого аналізу:

Bound: to move by leaps; spring /Webster/; jump, spring, bounce; move or run in jumping movements /Hornby/

Leap: to move or act quicklyor suddenly;

Hop: to make a short, bouncing leap; move by leaping /Webster/

Leap: to move or act quicklyor suddenly.

Очевидно, що предикати bound та hop визначаються за допомогою jump, leap, spring, тобто сема кратності у них є вторинною.

Слід зазначити, що у словнику Longman Dictionary of Contemporary English дієслово hop визначається як 'to move by jumping on one foot; to move somewhere quickly or suddenly', тобто сема кратності у нього може бути домінуючою.

Досліджувані предикати відрізняються за наступними смисловими ознаками:

1) кількість переміщень (один стрибок чи безперервне переміщення стрибками);

2) характер переміщення з точки зору сили поштовху, довжини, легкості, плавності та вишуканості стрибку;

3) його ціль (переміщення до кінцевої позначки, подолання перешкод, атака);

4) напрямок переміщення;

5) асоціації, які викликає стрибок [2, 243].

Предикати jump, leap та spring здебільшого позначають квант переміщення, a bound, skip та hop вказують на безперервне переміщення, тобто серію стрибків.

Jump – це будь-який стрибок середньої довжини, незалежно від того гарний він чи ні, з якою ціллю здійснюється i в якому напрямку (вверх, вниз чи горизонтально), наприклад: When he heard the ice cracking under foot he jumped in the canoe, pushed it free of the small cakes, and started paddling (J. Aldridge, The Hunter). Being unable to remove the chain, I jumped over, and running up the flagged causeway... knocked vainly for admittance... (E. Bronte, Wuthering Heights). Theyjump on a passing bus and head towards a new life. (E. Audrey, The Complete F Plan Diet).Now jump into bed so I can tuck you in (R. Michele, Daughters of the House). The only way I can get across is to jumpdown on the track again (J. Russel, Payback) тощо.

Leap не відрізняється від jump за ознакою напрямку чи цілі руху, однак звичайно позначає подовжений, легкий i швидкий стрибок, що нагадує стрибок антилопи, наприклад: The animals leaped over a few bushes and swiftly went spring-hopping up the steep gradient (G. Gordon, Let the Day Perish). They admired the lady in black velvet with rose-purple legs who leapt so neatly on to the galloping horse... (D. Lawrence, England, my England).

Spring позначає сильний пружний стрибок із різким відривом від точки опору, здебільшого спрямований вверх чи горизонтально; при цьому увага сконцентрована на самому стрибку, а не на його початковій чи кінцевій точці, маршруті чи напрямку. Наприклад: Не gave a wild burst of laughter, doubled himself up with glee, and then sprang high into the air (I. Murdoch, The Italian Girl). At the same instant Martin sprang for him, clutching him by the throat... (J. London). He caught the sycamore branch solidly and sprang onto it, then twirled in a circle several times, using it for a bar (W. Saroyan, Love).

Предикат bound не пов'язаний з ідеєю напрямку. Як i дієслово spring він передбачає переміщення міцними, пружними i швидкими стрибками, які нагадують стрибки великого та сильного звіра. Напр.: When they stopped, Ugly /the dog/ bounded straight over the side of the open car and through the hall door (M. Dickens, The Angel in the Corner). Завдяки ідеям сили, швидкості, пружності, які імплікуються у дієслові bound, з ним легко асоціюється уява про повноцінність життя, молодість, здоров'я, як-от: Entranced by this idea he bounded up and down like a spring. The dog bounded ahead across the shifting sands (S. Bruce, Tales of the Loch).

Предикати skip i hop відрізняються від попередніх тим, що позначають дрібні стрибки, які зовсім не пов'язані з ідеєю сили. Крім того, сема напрямку у них відсутня. Skip позначає швидкі, легкі та граціозні стрибки, часто із зміною ніг, а предикат hop означає зробити один чи декілька дрібних стрибків, здебільшого на одній нозі або й із зміною ніг, однак не граціозних, подекуди навіть незграбних. Порівняйте: Someone found a long rope, and they began skipping. And never did they skip so high, run in and out so fast, or do such darling things as on that morning (K. Mansfield, Selected Stories). A goat hopped up on one of the carts and then to the roof of the diligence (E. Hemingway, The Sun Also Rises).

Проаналізувавши лексико-семантичну групу дієслів із семою 'різка змiна руху', а саме предикати jump, leap, spring, bound, skip,hop стверджуємо, що всі вони мають здатність керувати прийменниковими i прислівниковими групами із значенням:

1) початкової (from, out of smth): Felicity leaped up from her seat, her face contorted (J.Susannah, Love over Gold). To Mr. Smeeth life was a journey ... through a jungle where poisonous snakes were lurking and menacing tigers might spring out of every thicket (J. Priestley, Angel Pavement)

і кінцевої точки (to, into, onto smth): The maids skipped into the kitchen (A. Ellis, The Clothes in the Wardrobe). She skipped along and into the wood at the end of the gardens (West, Claire and Burnett, The Secret Garden). Then in his foolish exhilaration he had leaped into a tree and spotted them with his binoculars (A. Grey, Saigon)

2) напрямку (down, over, across, along smth, aside, forward, up and down): Maura's eyes lit up and she skipped across the road to meet him (M.Cole, Dangerous Lady). He leaped over the tailboard of the lorry like greased lightning (L. Deighton, Billion–Dollar Brain). Signe leaped across the room like a rubber kangaroo and landed flat upon the sofa (L. Deighton, Billion–Dollar Brain). He leaped over the fence ... and ran across the lawn (W. Saroyan, Love). He skipped along the corridors and went to see Matron to tell her the good news (S. McDonald, The Adventures of Endill Swift).


 
 

Цікаве

Загрузка...