WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Актуалізація семи кратності лексико-семантичної групи дієслів зміни положення об’єкту у просторі із застосуванням сили - Реферат

Актуалізація семи кратності лексико-семантичної групи дієслів зміни положення об’єкту у просторі із застосуванням сили - Реферат

Реферат на тему:

Актуалізація семи кратності лексико-семантичної групи дієслів зміни положення об'єкту у просторі із застосуванням сили

Основними виразниками семи 'різка зміна положення об'єкту у просторі застосуванням сили' є предикат throwі його синонімічний рядtoss, plunge, fling, pitch, sling, hurl, slam, scatter, cast. Дані предикати позначають каузовану дію – падати, кидати, жбурнути, шпурнути, метнути тощо, тобто спричинити різке переміщення об'єкту вперед або у напрямку від себе із застосуванням сили.

Порівнюючи семантичну структуру предикатів throw, toss, plunge, fling, pitch, sling, hurl, slam, scatter,cast визначимо їх спільну сему: Throw: to propel from the hand by a sudden forward motion [WCD 1997, 820]; Toss: to throw, raise, or jerk upward suddenly, as the head [WCD 1997, 830]; Plunge: to cast or thrust forcibly or suddenly into something [WCD 1997, 609]; Fling: to move yourself or part of your body quickly, using a lot of force [LDCE 2003, 612]; Pitch: to fall or be moved suddenly in a particular direction, or to make someone or something do it [LDCE 2003, 1243]; Slam: to put something on or against a surface with a fast violent movement [LDCE 2003, 1550]; Sling: to throw with force [OALD 1978, 824]; Hurl: to throwviolently [OALD 1978, 424]; Scatter: to throw loosely about [WCD 1997, 701]; Cast: to throw or hurl; fling [WCD 1997, 125].

Очевидно, що сема кратності 'to propel from the hand by a sudden forward motion'є домінуючою та спільною для предикатів throw, toss, plunge, fling, pitch, slam, а виявлення семи кратності у предикатів sling, hurl, scatter,cast потребує детальнішого аналізу:

Hurl: to throw violently [OALD 1978, 424]

Throw: to propel from the hand by a sudden forwardmotion.

Отож, предикатиsling, hurl, slam, scatter,cast визначаються за допомогою throw, тобто сема кратності у них є вторинною.

Слід зазначити, що досліджувані предикати відрізняються за наступними смисловими ознаками: 1) характером кидка (з точки зору сили, швидкості, відстані, доцільності, прицілу); 2) властивостей об'єкту, що кидається; 3) причини, які спонукають суб'єкта до кидка.

Предикат throw є домінуючим у даній лексико-семантичній групі дієслів, оскільки має найбільш загальне значення. За умови його вживання йдеться про цілеспрямований, стрімкий чи сповільнений кидок, який відбувається під впливом сильних емоцій чи у спокійному стані. У реченнях із предикатом throw об'єктом виступає легкий чи важкий предмет. Предикат throw може позначати однократну та багатократну дії. Порівняйте: а)Then, she picked up a half-brick and threw it through the drugstore window (J. Yeovil) та б) Shrieking, she throws herself down and hysterically beats upon the floor with her fists (W.S. Maugham). Очевидно, що у першому реченні йдеться про однократну дію, тоді як у другому – дія повторюється декілька разів, однак вона є граничною, оскільки битись чи безперервно кидати собою фізично неможливо.

На відміну від предиката throw, предикат castпорівняно рідко використовується не у фразеологічних сполуках. Здебільшого предикат cast слугує для позначення прицільного кидку (точного попадання в ціль) чи розкидування відносно легких речей спокійними рухами. Наприклад: He picked up his hunting spear and cast it at Morkar, the Chaos general (B. King, A. Chambers); The merchant bit the coins by his teeth ... and cast them upon his counter (G. Gordon).

Предикат flingвказує на силу та стрімкість кидка, який здійснюється здебільшого під впливом сильних емоцій (гніву, презирства, роздратованості, радості тощо), що і пояснює його безприцільність. Наприклад: Lee flung the helmet on the floor and kicked it again and again against the toilet (A. Hassall).

У порівнянні з предикатом fling, предикат hurl передбачає більшу силу та стрімкість кидка. У цьому випадку об'єктом виступає важчий предмет, що пояснює більшу швидкість та дальшу відстань його пересунення. Наприклад: а) He <...> drew one of Billina's eggs from his right jacket pocket and hurled it straight at the little monarch's hand (L. Baum); б) Twice more he saw him hurl his arrows of destruction – once at Dango, the hyena, and again at Manu, the monkey (E. Borroughs). Очевидно, що у реченні (а) предикат hurlпозначає однократну завершену дію, а у реченні (б) йдеться про неоднократність дії.

Pitchпозначає спрямований та прицільний кидок, який можна визначити як результат цілеспрямованої діяльності (здебільшого цей предикат вживається у таких сполуках як topitchaspear, topitchgrenades, topitchaball тощо. Предикат pitchвтрачає ці особливості і наближується до значення предикатів throw та flingза умови його вживання не у таких сполуках, як-от: Ashedidso, thestickjerkedbetweenAngela'slegsandpitchedherforward, headfirst(R. Moss).

Toss, на відміну від попередніх предикатів, передбачає легкість виконання, подекуди навіть халатність кидку. У реченнях із даним предикатом об'єктом виступає зазвичай легка річ. Наприклад: а)He found a ditch, scraped a hole, put the supply bag, parachute and flying suit in it then tossed the shovel into a nearby pool (J. Higgins); б) Luke slid the key from the ignition, tossing it lightly in his hand as he opened the car door (J. Taylor). Як бачимо, у першому реченні предикат tossпозначає однократну дію, тоді як у другому – це багатократний прояв дії.

Предикат slingпозначає швидкий і сильний кидок досить важкого предмету, якому завдається значна швидкість через його спланованість. Як і предикат pitch, предикатslingмістить вказівку на спрямованість та прицільність кидку. Наприклад: Duncan slung his small case onto the bed and zipped it open (E. Shah).

У реченнях із предикатамиcast, tossта sling об'єктом здебільшого виступають неістоти, як-от:Hetookouttheletterandtosseditonthecounter(N. Williams), тоді як у реченнях із предикатамиthrow, hurl, fling таpitch– об'єкт виражається як неістотою, так і істотою (зокрема займенниками oneself, myself тощо), наприклад: He threw himself down in the chair, like a man beset by demons (C. George); Ruth smiled as he swept the tea-towel from his shoulder, flung it down and came towards her (N. Fox).

Слід зазначити, що у реченнях із даними предикатами, однократність дії посилюється модифікаторами suddenly, instantly, once, напр.: Marc suddenly slammed the door back against the wall with the flat of one hand and was pushing inside after her (S. Heywood); The Doctor pounded along the tunnel as hard as he dared, when he was suddenly pitched to the ground by a huge invisible hand (D. McIntee).

Подекуди на вживання однократної завершеної дії вказує сам контекст, напр.: He threw himself to the ground asif he had been struck by the lightning (C. Anderson). У даному реченні миттєвість дії увиразнюється порівнянням asif he had been struck by the lightning.

У таблиці 1 показано відмінності у семантичних характеристиках досліджуваних предикатів кратності:

Таблиця 1

suddenly

swiftly

abruptly

instantly

forcibly

quickly

throw

+

+

+

toss

+

+

+

plunge

+

+

+

fling

+

+

+

+

pitch

+

+

+

slam

+

+

hurl

+

sling

+

scatter

+

cast

Таким чином, аналіз даної лексико–семантичної групи дієслів дозволяє виділити їх спільну ознаку – різке переміщення об'єкту вперед або у напрямку від себе із застосуванням сили у просторі як однократну завершену чи неоднократно повторювану дію. Відмінності вживання предикатів пов'язані із характером кидка (з точки зору швидкості, сили та відстані), властивостей об'єкту, що кидається та причини, які спонукають суб'єкта до кидка. Врахування спільних та відмінних рис досліджуваних предикатів сприяє цілісному розумінню лексико–семантичної групи досліджуваних дієслів як складової категорії кратності.

Література:

  1. Longman Dictionary of Contemporary English // dir. Della Summers. – New ed., 2003. – 1949 p. (LDCE).

  2. Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English / ed. by A.S. Hornby. – Oxford: Oxford University Press, 1978. – 1055 p. (OALD).

  3. Webster Universal College Dictionary. – New York: Gramercy Books, 1997. – 945 p. (WCD).


 
 

Цікаве

Загрузка...