WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Засоби вираження вторинної номінації у медіа та політичному дискурсах - Реферат

Засоби вираження вторинної номінації у медіа та політичному дискурсах - Реферат

Іншими важливими засобами вторинної номінації у медіа- та політичному дискурсах є евфемізми та політична коректність. Евфемізм (від грецьк. "благозвучний") – це практично слово-заміна, що поширена у мовах. Останнім часом слово утворило похідні: "Евфемісти – люди, які помилково вживають слова, що відбивають невідповідні речі, і гадають, ніби, перейменувавши їх, зроблять ці речі приємними" [9]. Ще однією сферою, яка надає перевагу евфемізмам, а не прямій номінації, є реклама. Причина цього очевидна: бажання представити непривабливі речі привабливими. Очевидною є також кінцева мета цих маніпуляцій: переконати людей придбати товар. Прикладом словесного "покращення" далеко не найкращих товарів може стати реклама будинку типу "ThishouseisidealfortheDIYenthusiast", яка є спробою замаскувати те, що thishouseneedsalotofworkdonetoit. Спроба покращити товар хоча б номінально приводить до того, що, за словами відвідувачів Сполучених Штатів, у США не продаються smalleggs, оскільки всі вони або medium, або extralarge, або jumbo.

Евфемізми у політичному дискурсі спотворюють інформацію та стають незрозумілими пересічному реципієнтові. Х.Роусон [10: 148] подає цілу низку евфемізмів імпліцитного мовлення політиків: вбивство політичного діяча подається як executiveaction, незгода між опозиційними партіями – як exchangeofviews, расовий апартеїд – як separatedevelopment, змова з метою скинути іноземний уряд – як deflation, disinflation, rollingreadjustment, а безробіття як наслідок кризи евфемізується лексемою underutilization; хабар у політичних колах номінується одиницями baksheesh (запозичення з перської), contribution, cumshaw, kickback чи commission, а нелегальне присвоєння грошей – лексемою еxpropriation:

" I am now saying that maybe a contribution was made" .

(Daily News, 04/05/1987);

"The report [of the government commission] charged that Bernhard 'showed himself open to dishonorable requests and offers'. As recently as two years ago, it said, Bernhard asked Lockheed to pay him 'sales commissions' of between $4 million and $6 million".

(Time, 09/06/1976);

"Are you familiar with the expropriation which occurred in Nyack [N.Y.] on October 20, 1981?".

(New York Times, 09/13/1983).

Отже, сьогодні причини появи евфемізмів (як окремих слів, так і евфемічних зворотів) – це етикетні обмеження, усвідомлення того, що про окремі речі "говорити ніяково", а також міркування політичного або комерційного характеру, які приводять до спроб маніпулювати свідомістю громадян або покупців.

Історію виникнення терміна "political correctness" (політична коректність) прослідкувати важко. Припускають, що вперше його було вжити в 1987 р. в бестселері Алана Блума "The Closing of the American Mind".У вузькому розумінні виникнення терміна "політична коректність" пов'язують з протестом проти чоловічої зверхності над жінками, а в широкому змісті політична коректність в мові охоплює делікатні теми вікової та статевої приналежності, соціального та майнового статусу, здоров'я та зовнішнього вигляду, фізичного розвитку, безробіття та ін., що вимагають вживання одиниць вторинної номінації для уникнення образи чи неконкретного ставлення до індивіда чи явища: opticallydarker, photonicallynon-respective замінює лексему blind, visuallyoriented, hearingimpaireddeaf, economicallyunpreparedpoor, displacedhomeownerbum, selectivelyperceptiveinsane, self-pacedcognitiveabilitylearningdisability, dysfunctionalfamilybrokenhome [11]:

"...deaf people are 'hearingimpaired', the Cerebral Palsy society tells journalist never to use word 'suffer' about those with that 'disease'... ".

(Economist, 07/28/1990);

"Consider: An elderly woman tries to reunite her dysfunctional family for Christmas".

(Time, 11/19/2001).

tohaveanervousdisabilitytobementallyill, differentlyabled, physicallychallenged (invalids), lowerincomebracketspoor, specialareaareaofhighunemployement, specialчиapprovedschoolsschoolsforthebackwardortroublesome, bachelorgirl чи swingingsinglespinster, separatedevelopmentracialapartheidslums, developingcountriespoorcountries, sanitationengineer (dustman), podiatrist, chiropodist (corn-cutter):

"In a valiant effort to find a kinder term than the handicapped, the Democratic National Committee has coined differently abled. The committee itself shows signs of being differently abled in the use of English".

(Los Angeles Times, 04/09/1985);

"The disabled skiers, whom Mr. Kennedy prefers to call 'physically challenged', achieve speeds on difficult runs that would be daunting to most competitors".

(New York Times, 04/20/1985);

"Academy Award-winning actor immortalized in the role of Ed Norton, the lean, dim-witted "subterranean sanitation engineer" ... on the 1950s television show The Honeymooners; in Chester, Connecticut".

(Time, 11/17/2003);

В більшості випадків мовці пояснюють вживання одиниць політичної коректності бажанням уникнути будь-якого виду дискримінації (статевої, расової, класової, розумової та ін.): наприклад, представник європеоїдної раси з метою уникнення дискримінації темношкірих при вживанні лексеми white евфемізується термінами nonAfrican-American, nonAfrican-Indian, EuropeanAmerican чи Caucasian, а представники негроїдної раси у США за шкалою "некоректне - коректне" групуються таким чином: NegrocolouredblackAfricanAmerican/Afro-American:

"Black people may be balck but many now prefer 'African American' or 'people of colour'...". (Daily Telegraph, 02/23/1991).

Проаналізовані засоби вторинної номінації у політичному та медіа дискурсах служать для завуалювання диктуму, приховання політичних помилок, вияву етикету, мовної експресії, прагнення бути політично коректним. Оскільки їх дослідження сприяє правильній інтерпретації та декодуванню інформації дискурсів адресатом, у майбутньому вважаємо доцільним порівняльно дослідити функції засобів вторинної номінації у різних типах дискурсу, а також приділити увагу іншим засобам вторинної номінації у медіа- та політичному дискурсах, що не були розглянені у статті: абревіації, прецедентним феноменам тощо.

Література:

 1. Колшанский Г. В. Лингво-гносеологические основы языковой номинации. – В кн.: языковая номинация. (Общин вопросы). – М. : Наука, 1977. – С. 99-146.

 2. Jesperson O. Expressive Language //Style in Language. – Cambridge, 1960.- P.109-144.

 3. Бехта І. А. Дискурс наратора в англомовній прозі. – К.: Грамота, 2004. – 304 с.

 4. Sourcebook on combating traffickling in women and children. Prepared by the office of the resident legal adviser U. S. Embassy in Ukraine. – 2000. – Vol I. – 361 p.

 5. Мамалига А. І., Пазяк О. М. Дієслівні сталі словосполучення у публіцистиці // Українське мовознавство: Міжвід. наук. зб. – Вип.. 4. – К., 1976. – С. 70-80.

 6. Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история. – М., 1996. – 168 с.

 7. Раєвська Н. М. Лексикологія англ. мови. – 4-е вид., виправл. і доповнене. – К.: Вища школа, 1979. – 303 с.

 8. Антрушина Г. Б. Лексикология английского языка. - М.: Дрофа, 1999. – 288 с.

 9. Safire W. The upscale euphemism // Моscow News. 1984. – No 4.

 10. Rawson H. Dictionary of Euphemisms and Other Doubletalk. (Revised Edition). – N.Y.: Crown Publishers Inc, 1995. – 463 p.

 11. PC PRIMER. PC LEXICON. – [Електронний ресурс]: www.personal.umd.umich.edu/~nhughes/htmldocs/pc/html.


 
 

Цікаве

Загрузка...