WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Семантика предикатів (потреби) у контексті інших концептів дебітивної модальності - Реферат

Семантика предикатів (потреби) у контексті інших концептів дебітивної модальності - Реферат

Неодмінна потреба здійснення якої-небудь дії у висловлюваннях із модальним значенням потреби вирізняється інтенсифікаторами обов'язково, неодмінно, безпремінно, конче, негайно в українській мові, як-от: "І вони дійшли висновку, що неодмінно треба створити систему роботодавців як одну із сторін системи соціального партнерства капіталістів і профспілок" ["Вітчизна". — 1999. - N5-6. -С.111]. "Але треба перевірити. Треба обов'язково виділити вірус і вивчити" (Ю.Щербак). "...І Ганка мимохіть усміхається — Явдошку Лаврущенко слід попросити безпремінно" (Є.Гуцало). ".„Напружився [Орест], йому конче потрібно було простежити, куди летить птах..." (Ю. Мушкетик). "Але мало вислухати правду—треба негайно діяти, поки не впала корона з голови Імператора..." (М. Стельмах}, В інших випадках інтенсифікатором виступає експресивна 'часткатаки, яка створює ефект категоричної потреби (необхідності); "І таки треба видирати землю в тих, хто нажертися нею не може" (М-Стельмах). "Та й на забавку Максим віддасть лише одну рибину, бо треба-таки принести матері якусь копійчину, хай і вона знає, що він не якийсь халамидник, а помічник" (М.Стельмах). В англійській мові продуктивним інтенсифікатором виступає прислівник only. напр.: "Julia knew that she had only to call and Dolly would come running" (Maugham). "He replied obdurately that she had only to look around her to see what happened to children brought up as theirs would be brought up" (Lessing). Іноді категорична потреба (необхідність) увиразнюється іншими інтенсифікаторами, як-от; "We'll need to get the exchanges straight away" (Cronin).

На двобічний зв'язок модальності потреби і контексту вказала С.Туровсь-ка: "Для того, щоб адекватно визначити <...> висловлювання із модальністю необхідності, треба враховувати контекст. Є і зворотна залежність; якщо трапляється контекст, який має всі ознаки практичного міркування щодо майбутньої дії, то він в основному допомагає кваліфікувати висловлювання як висловлювання із модальним значенням практичної необхідності" [8, с.47]. Ця думка набуває вагомішої актуальності у висловлюваннях, предикати яких не мають лексичного значення необхідності (в основному це інфінітивні речення). У більшості праць, присвячених семантико-граматичним особливостям інфінітивних речень, констатуються часткові значення повинності, необхідності дії. Загальним же інваріантним модальним значенням інфінітивних речень учені вважають "значення потенційності дії" [3, с.260]. Зовнішніми показниками потенційності дії є видо-часові форми предиката, модальні модифікатори та певні синтаксичні структури, здатні передавати таю'самі потенційності, як повинність, необхідність, вимушеність, неминучість тощо. Пор:

"Ту віру треба видумати. Знайти її в безмежній розмаїтості речей, у перемінності явищ. Виділити з тієї розмаїтості й перемінності символ справедливості і втілити його в людський образ" (Р.Іва-ничук). "Це була щаслива мить. Допомога і перемога! Тепер не про поразку думати, не про полон, смерть та ганьбу, а про перемогу, що вже яскріла на вістрях гострих київських списів!" (В.Ма-лик}, "Та Ігореві не хочеться втрачати . жодного свого воя, І він усю надію покладає на несподіваність нападу. Приголомшити степовиків! Не дати опам'ятатися! Захопити зненацька! Взяти в полон!" (В.Малик). "...Нам без літака, як без рук. Шкідників нагальне потруїти, добрива розсипати по буряках, курчаток з Інкубатора привезти, мальків риби, ранню ягоду перекинути до столиці або хоч би й поле з пташиного льоту оглянути!" (Ю.Яцовський).

Як бачимо, саме в інфінітивних реченнях контекст виступає єдиним критерієм для визначення їх семантики.

Залежно від цілей та засобів для їх досягнення, характеристик часових інтервалів, що встановлюються між ними, висловлювання із модальним значенням необхідності (потреби) поділяємо на такі види:

1) в яких суб'єкт недостатньо поінформований про способи досягнення якої-небудь цілі, тобто неодмінна потреба здійснення дії передається через знання суб'єкта. Наприклад: "Для тривалого збереження свіжості і доброякісності продуктів їх, так само як і готову їжу, треба правильно розміщати в холодильнику, щоб забезпечувалася необхідна циркуляція повітря" (В.Кар-секіна, 'Ь.Калакура}. "One has to remember how much has to be forgotten and how much has to be learnt when for the first time one faces life" (Maugham);

2) в яких мета формується в момент мовлення/ а її реалізація відбувається у невизначеному майбутньому. Наприклад: "Ой напевне, гнівається вона, що Миром вийняв з образа скло. Неодмінно треба вставити нове" (М-Стельмах}. "Треба нам також викликати агітатора, а він уже все. як по бомазі, прочитає" (М-Стельмах). "She must learn to understand his need for the farm* (less/пз). "You've sot to learn to handle the money I sive you more intelligently" (Cheevel);

3) в яких засоби для досягнення мети виявились непридатними, а в результаті — неправильно зроблений вибір,-як-от; "Григорій]; Казав тобі; не треба тягнутись на, обидві половини, то зараз вже в якійсь халупі й сиділи б" (M.Стельмах). "...Забобонний парубок увесь час, не помічаючи цього, кривить обличчя: таки не треба було рубати того дерева, половина якого пішла на домовину" (М-Стельмах);

4) в яких вибір мети є проблематичним. Наприклад: "Працювати далі над сюжетом чи покинути?" (О-Донченко). "А хан Туглій. що загубився в натовпі ханів, витріщився на дружину 1 не знав, що робити, — схопити непутящу за кош та відтягти до своєі юрти чи промовчати, щоб не стати посміховиськом перед усім родом" (В-Малик);

5) в яких за допомогою певних засобів можна уникнути небажаних дій. Наприклад: Щоб двері не скрипіли, потрібно їх змастити. One must work hard not to fail an exam;

6) в яких засоби для досягнення мети виступають у певній послідовності:

спочатку (для початку, насамперед, спершу, насамкінець тощо), потрібно (необхідно, треба, слід 1 т.д.) зробити щось: "Для початку вам треба на них (зборах) виступити" (В.Дрозд). "...Та поки поблагословимо нового гетьмана, треба спершу повісити зрадника". (.Р.Іваничук). "З позиції держави насамперед треба вивести наше законодавство у відповідність до західного" ["Вітчизна". -1999. - N5-6. - С. 11О]. "Насамкінець Шпачиха впряглася в тачку, бо треба ж було вшанувати господаря, повезти його до саги купати" (О.Гон-чар}. Те саме спостерігається 1 в англійській мові, як-от: "First he (DIckl would have to get out of debt, build a house, be able to afford the little luxuries" (les-sing). "This was clearly the first thing she [Mary] had to learn* {Lessing). "The first thing we must do is find food" (Bowles). "And then you had to come to the back of the stage" (Hemingway).

Як бачимо, дослідження предикатів необхідності (потреби) як автономного концепта дебітивної модальності Із власним набором вираження і дифе-ренційними семантичними ознаками в контексті Інших концептів дебітивності, орієнтованих на значення, є актуальним і постійно вимагає наукового підтвердження, незважаючи на досить велику кількість праць, об'єктом дослідження яких є дебітивність.

Література:

  1. Аристогель. Никомахова зтика // Соч.; В 4-х т. - М.: Мьісль, 1984. - Т.4.

  2. Аругюнова Н.А. Типи язьковых значений: Оценка. Событие. Факт. — М.: Наука, 1988.

  3. Золотава ГА Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. — М., 1982.

  4. Ивин АА. Основания логики оценок. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1970.

  5. Ишмуратов AT. Логический анализ практических рассуждений (форма-лизация психологических понятий). — К.: Наук. думка, 1987,

  6. Мьішкина НЛ Значения необходимости и способы передачи зтих значений в оригинальных и переводных текстах немецкой и русской научной речи: Автореф, дис. ...канд. филол. наук.-М., 1979.

  7. Туровская С. О семантической зоне модальности необходимости в русском язуке // Уч. зап. Тартуского гос. ун-та. — Тарту. — 1990. - вуп. 896. труду по русской й славянской фило-ЛОГИИ.—С.4—19.

  8. Туровская С. Проблемы изучения мо-дальных смыслов:: теорет,ический аспект (на мат. совр. русск. языка). –Тарту, 1997.

  9. Wright G.H. von.'Explanation and understanding. — NY: Oxford .University Press, 1975.


 
 

Цікаве

Загрузка...