WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Позиційна структура речень з предикатами вимушеності та змушуваності - Реферат

Позиційна структура речень з предикатами вимушеності та змушуваності - Реферат

Каузативні дієслова змушуваності, сполучаючись з інфінітивами, девербативами, деад'єктивами, іменами семантики події, виконують у реченні специфічну функціональну роль - вони ускладнюють елементарне речення, формуюючи таким чином поліпредикативність у структурно простому реченні.

Як бачимо, у реченнях із модальними дієсловами каузативної семантики типу змушувати, примушувати позиційна структура зовсім відрізняється від тієї, де предикатом вимушеності виступають модальні дієслова мати, мусити. Різниця ця полягає в тому, що в конструкціях з об'єктним інфінітивом експлікується більше однієї ситуації, а позицію підмета, займає не суб'єкт вимушеності (як це у реченнях з модальними дієсловами мати, мусити), а суб'єкт-каузатор чи обставина-каузатор, що змушують суб'єкта каузації виконувати якусь дію, яка займає дуплексивну позицію. Цей суб'єкт посідає у формальній структурі речення позицію прямого об'єктного поширювача, вираженого знахідним відмінком. "Назви особи чи предмета, над якими відбувається дія, займають об'єктну позицію, але разом з тіш вони називають суб'єкта, носія каузованого стану чи ознаки. Ця подвійна семантако-синтаксична функція імен — свідчення ускладнення його структури, введення другого суб'єктного плану" [Золотова 1973:109]. Напр.: Згодом інше примусить його [Ореста] повернутися назад... (Ю. Мушкетик) де суб'єкт-каузатор виражений займенником інше, а суб'єкт-каузації - зворотним займенником у знахідному відмінку його.

У реченні Казимир вдруге змушував її жити... (Г. Колісник) іменний компонент "має подвійне значення, оскільки поєднує в собі значення об'єкта впливу каузації і суб'єкта каузованої дії. У даному прикладі суб'єкт головного предиката (S ) впливає на суб'єкт (S ) залежного предиката, репрезентованого інфінітивом, так що S виконує дію, передбачену суб'єктом головної предикації. Отже, структурно просте речення, крім основного, має додаткове предикативне ядро, тобто містить дві ситуації: перша позначає реальну каузуючу дію, а друга— ірреальну каузовану дію, суб'єкт якої позначається іменником або займенником непрямого відмінка, а сама дія— об'єктним інфінітивом. Таким чином, словосполучення ""її жити" [тобто "вона повинна жити"] - це вторинна предикація, семантичне і граматично обумовлена основною предикацією.

Очевидно, що досліджувані каузативні дієслова мають семантику "змушувати когось виконувати якусь дію" (інфінітив при них означає дію, спрямовану на об'єкт, а не на суб'єкт (пор.: Вороги змусили дівчину замовкнути). У ситуації, вираженій каузативним дієсловом, об'єкт (дівчину) є одночасно суб'єктом некаузованого дієслова, тобто наявність однієї дії передбачає існування іншої дії чи стану як наслідок першої. Напр.: Вороги змусили дівчину. -Дівчина замовкла.

Каузативні дієслова змушуваності / присилування можуть виражати результативну дію суб'єкта основної предикації, як-от: Нарешті Шишига змусив себе замовкнути (В. Дрозд) // Шишига замовк. Незабаром вона [Марійка] й справді примусила себе забути все навколишнє і вникнути в роботу (О. Донченко). Зазначені конструкції моносуб'єктні, однак суб'єкт має одночасно два значення: значення експерієнсива і результатива.

У сучасній українській мові можна виділити такі значення каузації у конструкціях із ПЗ:

1) значення каузації дії, коли S каузує S виконати або не виконувати певну дію: ... Тарасов примусив його вийняти пістолет і буквально Програти епізод з піднятими руками (В. Земляк);

2) значення каузації такої дії, коли S і S збігаються (власне каузація): Відчувши, що дубіє, змусив себе підвестися, скинути штани та сорочкупробігтися берегом (Ю. Мушкетик);

3) значення каузації, коли S каузує стан S : -А президент нашого магістрату всім нам наказав бути його вухами й очима (П. Наніїв);1

4) значення каузації власного стану: ...Амбал змусив себе запертись у себе і думати, шукати вихід... (Д. Мішенко);

5) значення каузації, коли S перешкоджає перебувати в якому-небудь стані: Отож, сестра змусила мене довго не спати (В. Земляк). 2 У реченнях із ПЗ суб'єктом-каузатором виступають:

1)назви осіб за професією, родом занять, соціальним статусом тощо, як-от: ...В коваля хоч і руки тремтіли, і плакав він, а пан таки змусив його (В. Чемерис). Саме інженери примусили вчених думати, як втрутитися в найглибші тайни кристалів... (В. Собко);

2)збірні іменники: Але турки примушували своїх бранців жити далі (П. Загребельний).Гусарня примушувала її [Олену] танцювати (В. Чемерис);

3)подвійні суб'єкти, коли S і S збігаються : ...Не відповідаючи, він змусив себе пальцями поголубити її плече (В. Дрозд);

4)абстрактні іменники, що позначають явища, властивості, поняття, процеси, пов'язані з відчуттями:Воно [відчуття] з дитинства змушує соромитись себе і думати; думати (Г. Колісник). - Кревна образа змусила мене [Барабаша] до цього (В. Кулаковський).Хвилювання <...> примусило Лизавету примовкнути й наче задуматись над почутим (Є. Гуцало)....Страх <...> примусить стенутися дух (Д. Міщенко);

5)іменники із значенням процесів мовленнєво-мисленнєвої діяльності людини, як-от:Думка про смерть примусила Стефу оглянутися на своє життя (Г. Колісник).Згадка про зустріч з Євгенам змусила забігати по кімнаті, нагримати на Олену Петрівну (Н. Рибак). А те німування примусило уклякнути й Каломелу (Д. Міщенко);

6)іменники, що позначають явища природи, натурфакти (ніч, день, зима, сніг, злива тощо): Безсонна ніч <...> примусила не раз, не два обдумати похід на Крим... (В. Шевчук). Холодна зима, глибокі сніги <...> примусили сидіти в хаті (Ю. Збанацький). Гарячі висівки змусили застиглу кров швидше зануртувати в ногах... (В. Малик);

7)іменники, що позначають зовнішні подразники, і представлені мовцем як каузатори: ...Тоді постріл примушував озиратись весь натовп (В. Земляк). Настирливий зумер польового телефону примусив Нерчина одірватись від своїх думок (Н. Рибак). ...Її тонкий укол змусить забитися серце швидше, пристрасніше (Ю. Мушкетик). Гомін, біганина по коридорах, іржання коней на подвір'ї змусили ректора звестися з крісла і рушити до дверей... (І. Ле). Кожен дзвінок у коридорі примушував здригатись: вона! (А. Дімаров);

8)назви неістот (новина, вість, справи, обставини тощо): ...Ця новина змусила Єпіфанія зупинитися й задуматися... (Р. Іваничук). -Вість. Вона змусила мене [Ясена] гнати без передиху день і ніч і потривожити твій сон.. .(В. Малик)....Обставини змусили мужів градських скликати його [віче] негайно... (Д. Міщенко);

9)іменники - назви соціуму, установ: ... Кожна партія <. .-> примушує собі служити і, примушуючи, каже, що так треба в ім'я народу (Р. Федорів). ~Суд змусив повернути йому 150 злотих (В. Кулаковський);

10) маніфестант (тіло, душа, серце): Серце <...> змусило розщедритися на ласку та умовляння (Д. Міщенко).

У реченнях із ПЗ каузація спрямована на суб'єкта, що стоїть в позиції об'єкта і виражається:

1) власними іменами: А він [Іслам-Гірей] змусить її [Польщу]платити не тільки упоминки... (В. Кулаковський);

2) загальною назвою особи чи осіб: Заверган не примушував господаря просити вдруге (Д. Міщенко). Коб'як та інші хани ще примушували ординців іти вперед.. (В. Малик);

3) особовими та зворотними займенниками: / все ж якась велика сила традиції, селянський інстинкт примушують його зупинитися, подумати... (В. Земляк). Рвонувся бігти в монастир, але примусив себе спинитися (В. Шевчук);


 
 

Цікаве

Загрузка...