WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Особливості евфеміcтичних жаргонів політичного дискурсу - Реферат

Особливості евфеміcтичних жаргонів політичного дискурсу - Реферат

"So was the Prime Minister guilty of misleading her audience orbeing economical with the truth?"

(Guardian Weekly, 11/12/1989).

В евфемістичних жаргонах політичного дискурсу поширеними є професійні евфемізми з поляризацією значення: ausefulandbusinesslikemeetingзустріч двох дипломатів, в результаті якої нічого не було досягнуто, seriousandcandiddiscussion – повна незгода, cordialmeeting – холодна та недружня зустріч, democracyдиктатура, fullandfrankmeetingзустріч, яка не привела до взаємної згоди, totakecareof– вбити, brotherlyhelpзбройне вторгнення:

"... the state's key witness testified that he had heard Mr.Boyle give the order in 1969 to 'take care of' Joseph A.Yablonski".

(New York Times, 04/09/1974).

Часто евфемістичний ефект досягається за допомогою одиниць з абстрактною семантикою, до яких належать лексеми thing,situation та it: the executive privilege thing (приховування інформації), Vietnam situation (війна у В'єтнамі), Watergate situation (Уотергейський скандал) тощо:

"... the problem – no, not the problem; it's not a problem, it's a situation – has been weighing heavily on my mind for a long time".

(New York Times, 11/13/1976).

Деякі евфемізми політичних жаргонів утворюються способом абревіації. У політичній лексиці евфемістичні абревіатури вживаються з метою оправдання помилкових дій уряду, приховування чи применшення невдалих політичних акцій чи вказівок. Наприклад, у британському варіанті англійської мови акронім UDI unilateral declaration of independence (одностороння заява про незалежність) фактично означає політичний бунт чи революційні дії проти законного уряду держави, а австралійський евфемізм a U-turn (anunexpectedturn) евфемізує відмову від прийнятої раніше політичної точки зору.

Хоча для мовної діяльності загалом характерна певна тенденція до бережливості, тобто економії мовних ресурсів [5, 372], у переважній більшості випадків політичні евфемізми є довшими, ніж одиниці, які вони замінюють. Вони містять більше літер та складів, і часто два чи більше слів використовуються для евфемістичної заміни одного. Доцільним є визначення евфемістичного потенціалу довших евфемістичних субститутів у порівнянні з їх коротшими синонімами і прямими найменуваннями. Х.Роусон пропонує точне визначення евфемістичного потенціалу за допомогою так званого "Fog or Pomposity Index" (FOP Index) – показника вуалітивності (переклад наш – В.Т.), який порівнює довжину евфемістичного сполучення з довжиною прямого найменування, додаючи одиницю за кожну додаткову літеру, склад чи слово евфемізму і ділячи суму на кількість одиниць прямого найменування. Наприклад, евфемізм adjustmentdownward має показник вуалітивності5.75 порівняно з його неевфемістичним відповідником drop(18 літер + 4 додаткові склади + 1 додаткове слово = 23, що ділиться на 4 літери прямого найменування) [10, 13].

Зробивши вибірку професійних евфемізмів організацій ЦРУ та ФБР, які у всіх, без винятку, випадках виявилися довшими, ніж їх стигматичні відповідники, ми визначили їх показник вуалітивності. Подана нижче таблиця за принципом зростання демонструє величину показника вуалітивності евфемізмів-синонімів на позначення понять "шпигун" та "шпигунство", що прямо пропорційна їх евфемістичному потенціалу.

Показник вуалітивності евфемізмів на позначення понять "шпигунство" і "шпигун"

Пряме найменування

Евфемізм

Показник вуалітивності

Spying

Spy

Tattling

Espionage

Monitoring

Surveillance

Intelligence

Coordination

Covert action

Covert operation

Counterintelligence

Unacceptable activities

Activities incompatible

with diplomatic status

Agent

Asset

Attache

Operator

Operative

Source of information

Confidential informant

1.3

1.8

2

2.2

2.3

2.5

2.5

3.3

4

4.8

9.8

2

2

3

3.6

4

8.6

9.6

Виявлено, що з усіх евфемізмів-синонімів до термінів spyingта spyнайвищим показником вуалітивностіволодіють, відповідно, абстрактні евфемізми activitiesincompatiblewithdiplomaticstatusта confidentialinformant, а найнижчим – евфемізми з досить прозорою семантикою tattlingта agent.

Евфемізми організацій ЦРУ та ФБР не обмежуються денотатами "spying" та "spy". "NTC's Dictionary of Euphemisms" А.Бертрам [8] дозволяє виділити цілу групу евфемізмів, пов'язаних із їх діяльністю, а члени шпигунських організацій створили свою власну закодовану мову – psyop (psychologicaloperations), яка може бути окремим прикладом евфемістичного жаргону. Самі організації ФБР та ЦРУ в США закодовуються словосполученням intelligencecommunityчи лексемою company, а все, що вважається секретним та небезпечним, – евфемізмом sensitive.

Політичні імпліцитно-натякові діалекти постійно поповнюються евфемізмами-неологізмами, що зумовлюється двома причинами: 1) виникненням нових політичних номінацій з негативною конотацією та необхідністю їх заміни; 2) втратою політичними евфемізмами їх евфемістичних рис внаслідок популяризації через ЗМІ.

Аналіз особливостей політичних евфемістичних жаргонів (вживання довгих евфемістичних замінників, утворення евфемізмів шляхом абстрагування, поляризації значення та абревіації, оказіональність використання евфемістичних субститутів) дозволяє зробити висновок та підтверджує думку західних вчених (Х.Роусон, Х.Вайнріх, Дж.Оруел), що політична риторика здебільшого має на меті введення в оману реципієнта, спотворюючи важливу інформацію та приховуючи методи нечесної політичної гри. Вживання евфемістичних субститутів імпліцитно-натякових діалектів у засобах масової інформації свідчить про те, що евфемістичні жаргони політичного дискурсу виходять за межі свого первинного джерела походження. Подальше дослідження даної проблематики може бути продовжене шляхом аналізу інших видів евфемістичних жаргонів: військового, медичного, юридичного, похоронного, рекламного тощо.

Література:

  1. Азнаурова Э.С. Стилистический аспект номинации словом как единицей речи.//Языковая номинация (Виды наименований). – М.: Наука, 1977. – С.86-128.

  2. Баранов А.Н., Казакевич Е.Г. Парламентские дебаты. Традиции и новации. – М.: Знание, 1991. – 64с.

  3. Будагов Р.А. Введение в науку о языке. – Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР, Москва, 1958. – 436с.

  4. Вайнрих Х. Лингвистика лжи: Пер. с нем. // Язык и моделирование социального взаимодействия. – М.: Прогресс, 1987. - С.44-87.

  5. Пауль Г. Принципы истории языка. – М.: Издательство иностранной литературы, 1960. – 500с.

  6. Потапова О.І. Когнітивно-семантичні аспекти метафоризованих лексико-фразеологічних номінацій неправди та обману в сучасній англійській мові: Автореф. дис-ї на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: 10.02.04. – Харків, 2004. – 20с.

  7. Телия В.Н. Вторичная номинация и ее виды.//Языковая номинация (Виды наименований). – М.: Наука, 1977. – С.129-221.

  8. Bertram A. NTC's Dictionary of Euphemisms. – NTC Publishing Group, 1998. – 314p.

  9. Denton, Robert E., Jr., Woodward, Gary C. Political Communication in America. – NY. Praeger Publishers, 1990. – 363p.

  10. Rawson H. Dictionary of Euphemisms and Other Doubletalk. (Revised Edition). – N.Y., Crown Publishers Inc. 1995. – 463p.


 
 

Цікаве

Загрузка...