WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Особливості евфеміcтичних жаргонів політичного дискурсу - Реферат

Особливості евфеміcтичних жаргонів політичного дискурсу - Реферат

Реферат на тему: Особливості евфеміcтичних жаргонів політичного дискурсу

Евфемістичні жаргони вкрай рідко потрапляють у поле зору мовознавців, однак поняття "евфемізм жаргонів" вживається у класифікації Р.Будагова, який розрізняє евфемізми загальнолітературної мови та евфемізми жаргонів. До останніх, на його думку, вдаються тоді, коли в них немає ніякої потреби, і вживаються вони не тільки стосовно тих предметів чи понять, точні назви яких вимовляти незручно [3, 98]. У нашому дослідженні евфемістичним жаргоном будемо вважати сукупність мовних засобів, які мають на меті прикриття з якоїсь причини неприйнятних явищ та понять дійсності в межах певної професійної, соціальної чи вікової групи (визначення наше – В.Т.). Завдання статті полягає у визначенні рис політичних евфемістичних жаргонів англійської мови, їх прагматики та основних мотивів вживання. Оскільки в українській англістиці ця тематика практично не висвітлювалася, результати дослідження дозволять розширити уявлення про інтеракцію явищ евфемії та жаргону в англійській мові та сприятимуть полегшенню декодування евфемічних одиниць.

Первинною сферою вживання політичних евфемізмів є політичний дискурс. Політичний дискурс може бути визначений як сукупність усіх мовленнєвих актів у політичних дискусіях, а також правил публічної політики, які оформилися згідно з існуючими традиціями та отримали перевірку досвідом [2, 6]. Основними характеристиками сучасної політичної комунікації є наступні: вона, у першу чергу, орієнтована на аудиторію (is audience oriented), має жорсткі обмеження у часі (has short-term orientation), базується на досягненні певної мети (communication based on objectives), важливу роль відіграють засоби масової інформації (importance of the mass media) [9, 8]. Таким чином, через свою інтенціональність на досягнення певного прагматичного ефекту та орієнтованість на аудиторію, сучасна політична комунікація є неможливою без вживання евфемізмів та так званого "doublespeak", що набули значного поширення через засоби масової інформації. Сукупність евфемістичних засобів мовлення, що вживаються представниками політичних кіл задля пом'якшення негативних аспектів реальності чи приховання політичних помилок, переконання електорату, представників опозиції чи пересічного реципієнта, будемо вважати політичним евфемістичним жаргоном і ототожнюватимемо з поширеним у західній лінгвістиці терміном "імпліцитно-натяковий діалект".

Американський уряд має декілька імпліцитно-натякових мовних діалектів: officialese, official jargon, bureaucratese, Federal prose, State та gobble-dygook, а офіційною мовою Міністерства Оборони США є діалект Pentagonese, відомий ще під абревіатурою DOD. У Великобританії такий діалект знають під назвами Whitehallese та Obscuranto. Жаргони типу bureaucrateseхарактеризуються двома прагматичними особливостями: 1) мотиваційний чинник їх вживання – прагнення виключити з групи людей, що до неї не належать; 2) щоби підвищити свій статус, політики, використовуючи, зокрема, запозичені одиниці, вживають різноманітні синоніми, маючи на меті заплутати прості повідомлення та надати їм важливості. Таким чином, політичні евфемізми спотворюють інформацію та стають незрозумілими пересічному реципієнтові. Х.Роусон [10] подає цілу низку евфемізмів імпліцитного мовлення політиків:вбивство політичного діяча подається як executiveaction, незгода між опозиційними партіями –якexchangeofviews, расовий апартеїд – як separatedevelopment, змова з метою скинути іноземний уряд – як caper;економічний термін depression (криза) вважається терміном-табу, тому він відомий як deflation, disinflation, rollingreadjustment, а безробіття як наслідок кризи евфемізується лексемою underutilization; хабар у політичних колах номінується одиницями baksheesh(запозичення з перської), contribution, cumshaw, kickbackчи commission, а нелегальне присвоєння грошей –лексемою expropriation:

"I am now saying that maybe a contribution was made".

(Daily News, 04/05/1987).

Внаслідок наміру досягнути певного перлокутивного ефекту на реципієнта, політичні евфемістичні жаргони характеризуються великою кількістю синонімічних евфемічних одиниць на позначення понять "неправда", "неправдивий", "обманювати" тощо. Різноманітність і різноплановість засобів вербалізації явища неправди в англійській мові свідчать про його соціальну значущість [6, 15]. Як зазначає Х.Вайнріх, "для політиків та дипломатів неправда пов'язана з професією. Вона перетворюється на мистецтво" [4, 45]. Саме функція евфемізмів пом'якшувати, завуальовувати прикру небажану дійсність робить їх привабливими для тих політиків, які часто не бажають говорити правду про сферу своєї діяльності, і створили цілий арсенал евфемічної лексики для введення в оману реципієнта. Оскільки узуальні політичні евфемізми в процесі популяризації через ЗМІ інколи втрачають свій евфемістичний потенціал, для політиків стало характерним вживання контекстуальних (ситуативних) евфемічних субститутів, що є "джерелом творення мовної експресії" [1, 90]. Вони виявляють свій евфемістичний зміст лише в певній мовленнєвій ситуації, отже є одиницями вторинної номінації мовленнєвого характеру, тобто "оказіональними використаннями лексичних значень у невластивій для них номінативній функції" [7, 129]. Прагматичною специфікою вживання оказіональних евфемізмів є небажання мовцем того, щоби слухач пов'язав номінативну одиницю із денотатом, який евфемізується, що часто веде до неадекватного сприйняття інформації адресатом. Інакше кажучи, такі евфемістичні звороти свідомо генеруються політичними колами для введення в оману пересічних громадян чи приховування важливої інформації.

Більшість із евфемічних сполучень прямих номінацій, пов'язаних із неправдою, є бінарними словосполученнями, і позитивний прагматичний ефект висловлювання досягається за рахунок позитивної чи нейтральної семантики слів, що входять до них: oppositionresearchпошук інформації, яка би скомпрометувала політичного конкурента; comparativecampaigning – публічний обман, наклеп на політичного опонента чи підрив передвиборчої кампанії конкурента [10, 88]:

"Mr.Atwater... a specialist in the political attack, has said this about negative (or, as he prefers it, comparative) campaigning: 'There is no danger as long as it's not too harsh, as long as it's not too shrill, as long as it's factual and as long as it's believable'".

(New York Times, 08/29/1988).

Заходи пропагандистського характеру з боку офіційних осіб, спрямовані на приховування правди, наслідків політичних скандалів і помилок евфемізуються сполученнями damagecontrolта damagelimitation, а сама політична неправда подається народу як categoricalinaccuracy, fundamentaltruth, plausibledenial, terminologicalinexactitude, erroneousreportчиmisstatement:

"It is almost impossible to lie at all in Washington. There are only 'misstatements'. This was the euphemism evolved by the White House during the Watergate years when spokesmen were caught in 'untruths'".

(New York Times, 03/07/1985).

До дієслівних евфемістичних сполучень політичного спотворення чи приховування інформації належать одиниці towithholdinformation, toputthefileinorder, tocover-up, tomisspeak, tostonewall, tocontain:

"'The President', [Ron] Ziegler said, 'misspoke himself'. He explained that the President ... had another case in mind when assuming personal responsibility for Fitzgerald's being 'fired, or discharged, or asked to resign'".

(Harper's Magazine, 06/1973).

Політики, котрі систематично практикують обман, евфемізуються епітетичними сполученнями economical with the truth, terminologically inexact чи less than candid, а їх неправдиві чи помилкові дії та документи характеризуються як factually challenged чи inoperative:


 
 

Цікаве

Загрузка...