WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Вплив явища політичної коректності на утворення евфемізмів в американському варіанті англійської мови - Реферат

Вплив явища політичної коректності на утворення евфемізмів в американському варіанті англійської мови - Реферат

(замінює blind person), person with a hearing impairment (замінює deaf person); в) постадвербіальне вживання лексем advantaged, challenged чи disadvantaged для евфемізації надлишку чи нестачі певної якості: chronologically advantaged (old), culturally advantaged (rich), culturally disadvantaged чи economically disadvantaged (poor), emotionally disadvantaged чи socially disadvantaged underachievers (mentally ill), horizontally challenged чи quantitatively challenged (fat), vertically challenged (short), odorously challenged (smelly), physically challenged (handicapped), chemically challenged (drug addict), biologically чи metaphysically challenged (dead), educationally challenged (stupid); г) уникання компонента black в будь-якому контексті: blacklist стає denounce, blacksmith - farrier, black ball - ostracize, black sheep – outcast [4:151], urban black workers – temporary sojourners, bootblack – footwear maintenance engineer [9:74-75]; д) ініціальна абревіація початкового компонента з додаванням лексеми word (за аналогією з F-word): L word (liberal), O word (orphanages, old age), T word (taxes), N word (negro) [10:17]. Оскільки евфемістичні субститути швидко втрачають свої евфемістичні властивості, асоціюючись в свідомості мовців з позначуваним поняттям, час існування евфемізмів, та евфемізмів політичної коректності зокрема, дуже короткий, "Any euphemism ceases to be euphemistic after a time and the true meaning begins to show through" [7:100]. Через багаторазове використання евфемізми втрачають здатність виконувати своє призначення, тобто послаблювати, нейтралізовувати реакцію на слово. Частота використання веде до зміцнення асоціативних зв'язків між новим найменуванням і старим значенням і поступового перетворення внаслідок цього евфемізму в його протилежність – слово-табу [3:41]: "Euphemismsarefragileorganisms, surprisinglysensitivetotheoutsideenvironment. Frequently they come to embody so fully the thing being euphemized that they themselves demand replacement"[10:18]. Коли евфемізм набуває негативної конотації, виникає потреба замінити його вільним від негативних асоціацій евфемізмом-неологізмом, який або одразу витісняє попередній евфемізм зі вживання, або протягом деякого часу функціонує в мові паралельно зі старим субститутом. В евфемізмах політичної коректності це можна продемонструвати на прикладі евфемістичних ланцюгів (термін Х.Роусона). Евфемістичним ланцюгом вважатимемо ряд евфемізмів одного й того ж стигматичного денотата, розташованих в хронологічній послідовності заміни одного евфемізму іншим через втрату попереднім його евфемістичних властивостей (визначення автора). У поданих нижче евфемістичних ланцюгах евфемізми-синоніми, що вживалися в один і той самий хронологічний період часу, подаються через кому, а перехід від вживання одного евфемізму чи групи евфемізмів до іншого – через тире: elderly – golden agers – senior citizens – gerontologically advanced (люди похилого віку); crippled – handicapped – disabled – differently abled - challenged – special (з фізичними вадами); dull – retarded – exceptional (розумово відсталі); undeveloped countries – developing countries – Third World (бідні та відсталі країни); mad – crazy, cracked – insane, lunatic – mentally deranged, mental – deranged, abnormal, subnormal, backward - developmentally challenged, developmentally disabled, developmentally delayed, mentally impaired (з розумовими та психічними вадами) [3:65, 11:112, 9:72-73]; funeral director – grief therapist – funeral service practitioner (власник похоронного бюро); black – darky – colored - Afro-American, non-white (чорношкірий) [11:101]: "'Black' is folowing 'negro' into the lexicon of the forbidden to be replaced by 'African-American' in the never ending search for a label without overtones" (The Economist, July 28, 1990); needy – deprived - underprivileged – disadvantaged - culturally disadvantaged (бідний) [4:151]: "Poor children have disappeared, if not from the slums, then at least from the language. First, they became 'deprived', then 'disadvantaged', and finally 'culturally disadvantaged', as though they lacked nothing more serious than a free pass to Lincoln center". (Grace Hechinger, Wall Street Journal, 10/27/71).

Через те, що інколи евфемізми політичної коректності є абсурдними і застосовуються для субституції номінацій понять, які фактично не потребують евфемістичної субституції (newly single замість divorced чи family planningзамість birth control), вони стають об'єктом насмішок чи жартів з боку носіїв мови. Прикладом цього можуть вважатися переписані політично коректною мовою казки Джеймса Фінна Гарднера "Politically Correct Bedtime Stories", в передмові до яких автор, побоюючись звинувачень у порушенні правил політичної коректності, заздалегідь вибачається [1:9]: "If, through omission or commission, I have inadvertenly displayed any sexist, racist, culturalist, nationalist, regionalist, ageist, lookist, ableist, sizeist, speciesist, intellectualist, socioeconomicist, ethnocentrist, phallocentrist, heteropatriarchialist, or other type of bias, as yet unnamed, I apologize and encourage your suggestions for rectification"[8:5].

Як демонструє емпіричний матеріал, явище політичної коректності спричинило утворення великої кількості евфемістичних субститутів. З одного боку, вони служать вербальними засобами уникнення будь-якого виду дискримінації та полегшують комунікацію на неприємні теми, а з іншого, особливо коли потреба в їх утворенні та застосуванні не досить яскраво виражені, - синонімами-неологізмами певних понять, що спричинює в мові явище "перелексикалізаці". В статті це було продемонстровано на прикладі евфемістичних ланцюгів. Оскільки в статті зроблено загальний аналіз впливу явища політичної коректності на утворення евфемізмів, в майбутньому вважаємо за доцільне обмежити дослідженя окремими лексико-семантичними розрядами евфемізмів, зокрема, евфемізмами політичної сфери.

Література:

 1. Алєксєєва І.О. Евфемізми як відображення соціальних змін: від позначення табу до етикетних форм та політичної коректності. // Мовні і концептуальні картини світу. Збірник наукових праць. №7. – Київ, 2002. – 590с.

 2. "Експрес", №98 (3-10 липня 2003р.). – Львів: Видавнича група "Експрес". – 2003. – 20с.

 3. Кацев А.М. Языковые табу и эвфемия. – Л., ЛГПИ им. А.И.Герцена, 1988. – 80с.

 4. Тхір В.Б. Еволюція евфемістичних субститутів: наслідок дії закону послідовності //Культура народов Причерноморья. №32. – Межвузовский центр "Крым", 2002р. – с.148 - 152.

 5. Bertram A. NTC's Dictionary of Euphemisms. – NTC Publishing Group, 1998. – 314p.

 6. Holder R.W.Oxford Dictionary of Euphemisms. – Oxford-New-York. Oxford University Press, 1995. – 474p.

 7. Howard Ph. The State of the Language: English Observed. – London: H.Hamilton, 1984.- 180p.

 8. Garner J.F. Politically Correct Bedtime Stories. – New York: Macmillan; Toronto: Maxwell Macmillan Canada; New York: Maxwell Macmillan International, 1994. – 79p.

 9. Lawrence, J. Unmentionables and other euphemisms. – Gentry Books, London. – 1973. – 84p.

 10. Murphy C. The E word. – The Atlantic Monthly. – N.Y. Sep, Vol. 278, Issue 3, 1996 – p.16-18.

 11. Partridge E. Usage and Abusage. A Guide to Good English. – Harmondsworth: Penguin Books, 1978. – 380p.

 12. Rawson H. Dictionary of Euphemisms and Other Doubletalk. (Revised Edition). – N.Y., Crown Publishers Inc. 1995. – 463p.

 13. http://www.bartleby.com/185/21.html

 14. http://www-personal.umd.umich.edu/~nhughes/htmldocs/pc/html


 
 

Цікаве

Загрузка...