WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Лексико-семантичні особливості евфемізмів з зоонімними компонентами - Реферат

Лексико-семантичні особливості евфемізмів з зоонімними компонентами - Реферат

Не зважаючи на велику кількість евфемізмів задля уникнення прямої номінації понять смерті та старіння, словники подають тільки декілька евфемізмів даної семантичної групи, які включають зоологічні компоненти: mutton dressed as lamb (принизливий опис старої жінки, що любить одягатися в стилі молодої дівчини), no (spring) chicken (стара) [191, 3], diet of worms, worm-food, food for worms (труп), dieinahorse'snightcap, ridethemare (померти через повішання).

В лексико-семантичній групі евфемізмів кримінальної діяльності людини найбільша кількість евфемістичних сполук з зоологічними компонентами спостерігається серед номінацій понять, пов'язаних з поліцією. Спричинене це тим фактом, що поліція та її представники часто гумористично асоціюються в свідомості мовців з тваринами. Найчастіше евфемізується поняття "полісмен", яке в американському та британському варіантах англійської мови має різноманітні лексичні відтінки. В американському варіанті англійської мови найпоширенішим евфемізмом для номінації полісмена є лексема bear. Напевне, це спричинене тим, що мовці асоціюють як і полісменів, так і ведмедів, з загрозою та насиллям [23, 4]. Лексема bear є джерелом багатьох деривацій: bear-bait (машина, що перевищує швидкість і буде зупинена офіцером поліції); bear-cage (поліцейська дільниця); bear in the air (поліцейський вертоліт на чергуванні); bear food (будь-який вид транспорту, що перевищує швидкість); bear bite (штраф за перевищення швидкості); bear trap (поліцейський радар, номінація не є логічною, бо поліцейські ставлять пастки, а не пастки ставляться на них); the bears are crawling (поліція переміщається з однієї частини траси на іншу); state bear (державний поліцейський); little bears (місцева поліція); lady bear, mama bear, woolly bear (жінка-поліцейський); local bear (поліцейський, прикріплений до невеликого загону); polar bear, smokey bear (звичайний поліцейський). Синонімами до евфемізму bear є лексеми frog, bull (звичайний поліцейський), grasshopper (парковий поліцейський), bluebird, harness bull (поліцейський в уніформі), hawk (заст.) (поліцейський, що спостерігає і захоплює свої жертви), pig (офіцер поліції), fly (поліцейський в цивільному одязі), ferret (поліцейський-нишпорка). Інформатор поліції евфемізується метафоричними евфемізмами canary та stool pigeon, поліцейський вертоліт, що спостерігає за рухом транспорту – bird in the air, жінка-поліцейський – smokey beaver, влаштовувати підслуховуючі пристрої - to bug (через розмір, колір та форму пристрою).

Велика кількість евфемізмів з зоологічними компонентами спостерігається в тематичній групі субститутів прямої номінації борделів та проституції. Принцип елевативної природи асоціативного денотата тут не завжди спрацьовує, особливо це виявляється в евфемізмах-архаїзмах, що з часом набули негативно-вульгарної конотації. Характерною особливістю евфемізмів даної групи є вживання субститута терміну "повія" як компонента деривативних евфемістичних сполук зі значенням "бордель": batbathouse, birdbirdcage, catcathouse, chickchickenranch. Евфемізми goathouse (бордель) та goatmilker (повія) є похідними сполуками від однокомпонентного субституту goat (див. вище), однак на відміну від сучасного евфемізму snakeranch (бордель), що є похідним від snake (пеніс), вони обидва вважаються застарілими. Для групи евфемізмів з зоологічними компонентами для завуалювання понять, пов'язаних з проституцією, характерні й інші номінанти-архаїзми: bitch, fish (сучасний евфемізм означає клієнта проститутки, а не саму повію), guinea-hen, ladybird, pole-cat. Решта евфемізмів даної групи в сучасній англійській мові є загально вживаними (fruitfly, goose, hobby-horse, tree-rat, alley-cat) або їх узус обмежується лише певним колом осіб (sandrat – дешева повія на жаргоні британської індійської армії, seagull – проститутка, що подорожує з моряками американського флоту від порту до порту).

Лексико-семантична група евфемізмів кримінальної діяльності людини представлена, хоча і не в значній кількості, деякими іншими тематичними групами. Для евфемізмів понять ув'язнення та злочинів характерним є наявність в складі лексеми "пташиного" елемента: yardbird(в'язень), canary, canary-bird (небезпечний в'язень), birdcage (камера), bird (ув'язнення), hummingbird (електричний стілець), Newgatebird (злодій), topigeon (грабувати), toflythebluepigeon (красти свинець), coldturkey (ефект раптової конфіскації нелегальних наркотиків), snowbird (наркоман). Нелегальне зберігання та вживання наркотичних речовин евфемізується також деякими іншими сполуками з зоологічними компонентами: toblowhorse (вживати заборонені наркотики), bee (доза наркотиків), horse (героїн), horsed (під впливом наркотиків), mule, yak (людина, що зберігає велику кількість наркотиків), the monkey (наркотична залежність).

Аналіз евфемізмів для субституції понять суспільної діяльності людини привів до виявлення незначної кількості сполук з зоологічними компонентами, які відносяться до тематичних груп расової дискримінації, політики та релігії. В кін. 18 – поч. 19ст. в лексиконі работоргівців були поширені евфемізми-сленгізми із елементом black: blackbird (чорношкірий раб), black cattle, black pigs, black sheep (раби), blackbirder (рабовласник), blackbird pie, blackbird trade, blickbirding (торгівля рабами); в сучасній англійській мові для заміни лексеми "негр" інколи вживаються евфемізми tiger, blackcat, rabbitта rooster. В політичному слензі існує омонімічний евфемізм lameduck, що означає бізнес, який занепадає, або урядову особу, що не спромоглася забезпечити собі повторні вибори. Релігійні табу відобразилися в евфемізмах з зоологічними компонентами для заміни понять потойбічних сил: Lordoftheflies, oldmahoon, oldserpent (диявол), Holy Cow, Holy cats, Holy snakes (Боже мій!) та ін.

Проаналізувавши лексико-семантичні групи евфемізмів фізіології та характеру людини, суспільної та кримінальної діяльності людини, що містять зоологічні компоненти, доходимо до висновку, що вище згадані групи евфемізованих сполук можуть розглядатися в системі англійської евфемії як окремі мікро-системи з характерними тільки їм особливостями омонімії та синонімії, а зоологічні компоненти в назві евфемістичних субститутів, викликаючи в свідомості мовців позитивні асоціації, сприяють досягненню бажаного прагматичного ефекту.

Література:

  1. А.В.Александров. О терминах "табу и эвфемизмы". - Іноземна філологія, Львів 1966, №8, ст. 25-32.

  2. Кацев А.М. Языковые табу и эвфемия. Учебное пособие по спецкурсу. – Л., 1988. – 80ст.

  3. Bertram A. NTC's Dictionary of Euphemisms. – NTC Publishing Group, 1998. – 314p.

  4. Holder R.W. A Dictionary of Euphemisms. – Oxford University Press, Oxford – New York, 1995. – 474p.

  5. Rawson H. Dictionary of Euphemisms and Other Doubletalk. – Crown Publishers, Inc., New York, 1995. – 464p.


 
 

Цікаве

Загрузка...