WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Структура лексико-семантичного поля “погода/ клімат” в сучасній англійській мові - Реферат

Структура лексико-семантичного поля “погода/ клімат” в сучасній англійській мові - Реферат

З точки зору семного аналізу значення слова розглядається проблема домінанти синонімічного ряду – значення, яке є необхідним компонентом, що входить до значення інших членів ряду. Домінанта - слово семантично найбільш просте, стилістично нейтральне і синтаксично найбільш вільне та вживане. Так, як і семантичне поле, найвища за рівнем узагальнення категорія, і синонімічні ряди об'єднують слова, схожі за значенням, то семантичні поля, як значно більші угруповання слів, повинні бути пронизані синонімічними зв'язками слів.

Одним із найважливіших проявів системних відношень в лексиці мови є відносне протиставлення її елементів. Антоніми формують власні мікросистеми, входять в загальну схему класифікації лексики, вступаючи у тісний зв'язок з синонімами. Антонімія виступає частиною предметно-логічного значення слова.. Антонімічні слова є семантично однорідними словами, хоча вони протиставляються один одному всім своїм змістом. Значення антонімів розрізняються тільки за однією диференційною ознакою. Як вважає більшість лінгвістів, антонімічні характеристики слів виявляються в синтагматиці, проявляючись в схожості синтаксичного та лексичного співвідношення слів-антонімів (В.М.Комісаров, А.А.Уфімцева, Л.О.Новіков).

У досліджуваному лексико-семантичному полі „погода/клімат" виявляються антонімічні відношення двох типів – контрарні та комплементарні. У контрарній антонімії характер відношень членів опозиції визначається градуальним протиставленням її членів. У системі лексики градуальні опозиції займають найбільший пласт антонімів. Основою градуального протиставлення є головні нейтральні слова ( „холод" і „спека" в нашому дослідженні), решта членів парадигми, виражаючи різну ступінь вияву ознаки, ніби накладаються на це протиставлення і є синонімами для вираження інтенсифікації. Їх значення залежить від співвідношення із значенням нейтральних слів [8, с.148].

Якщо контрарна антонімія характерна лише для одного мікро поля лексико-семантичного поля „погода/клімат" – мікрополя „спека-холод", то комплементарна антонімія (характеризується взаємовиключеною опозицією присутність - відсутність ознаки) структурує ціле поле, проявляючись на всіх рівнях гіперо-гіпонімічної структури. Для ядра поля характерними є відношення гіперо-гіпонімії і комплементарної антонімії. Ім'я поля, значення іменника weather, є гіперонімом по відношенню до значення іменників mist, rain, snow, wind, cold, heat, sunshine, які формують ядро поля. Гіперо- гіпонімічна структура поля є асиметричною, оскільки декілька іменників, які позначають „хорошу погоду" (fairness, sunshine, sun) протиставляються за значенням до більшості іменників поля. Це протиставлення виражається в структурі значення іменника sunshine – fair weather; the condition of the atmosphere when there is no prospect of rain, snow, hail, storm; warmth and brightness [15, с.1182].

На основі компонентного аналізу виділяємо 5 мікрополів в межах ЛСП „погода/клімат": „хороша погода", „опади", „вітер", „туман", „спека-холод". Мікрополе „хороша погода" формують лише декілька слів – sunshine, shine, fairness, sun. Головною його властивістю є антонімія до інших мікрополів. Мікрополе „опади" розпадається на 2 лексико-семантичні групи – „дощ" і „сніг/град". Лексико-семантична група „дощ" представляє собою типовий приклад синонімічної групи слів. Значення синоніма-домінанти rain і значення інших іменників групи розрізняються диференційними семами. Так, наприклад, rain і downpour –семою „велика інтенсивність", rain і shower – семою „тривалість", rain і drizzle – cемою „якість".

В межах лексико-семантичної групи формуються синонімічні ряди іменників, об'єднаних за певною ознакою. Наприклад, за ознакою великої інтенсивності об'єднуються у синонімічний ряд значення іменників cloudburst, downpour, downfall, pour, deluge, flood, torrent, thunderstorm. Слід зауважити, що для мікрополя „опади" характерними є відношення еквонімії: іменники rain, snow, hail, sleet позначають різні види опадів.

Використавши за основу схему, розробленою О.Н. Каверіною [6,с.11] і, додавши до неї власні приклади, зобразимо наступну схему відношень синонімії та еквонімії між значеннями іменників мікрополя „опади":

Sleet

RainHail

rainfall Snow hailstorm

sprinkle flakes

thundershower snowfall

drizzle snowstorm

mizzle blizzard

mist

pour

rainstorm

spate

torrent

flood

deluge

cloudburst

the wet

oulpouring

Слід зауважити, що хоча іменники rain, sleet, snow, hail позначають різні види опадів, проте вони можуть бути об'єднані спільною семою fall. За ознакою сильних опадів у вигляді повіней або хуртовин об'єднуються у синонімічний ряд значення наступних іменників: fall, shower, flurry, downfall, avalanche, які є спільними як для синонімічного ряду „дощ", так і „сніг" .

Для мікрополя „вітер" характерним є розподіл на 5 підгруп: „Вітри різних напрямків"

( easterly, norther(ly), westerly, northeaster, southeaster та інші), „Легкий вітер" (air, breeze, zephyr та інші), „Сильний штормовий вітер" (gale, tempest, hurricane та інші), „Порив вітру" (gust, blast, flaw, whiff, puff та інші) і „Регіональні вітри" (berg, chinook, harmattan, sirocco, solano та інші). Для цього мікро поля характерною є комплементарна антонімія (wind – calm; calm – absence of wind), синонімічні відношення, наприклад, значення іменників wind –gale –tempest відрізняються за змістом семи „інтенсивність", „швидкість вітру" та іншими ознаками. Яскраво вираженою синонімічною групою є значення іменників підгрупи „Сильний штормовий вітер". Значення іменників об'єднуються семою „штормовий вітер" (сема „вітер" з акцентом на сильному прояві руху). Синонімом-домінантою є іменник storm, оскільки саме ним найчастіше трактуються значення інших іменників у словникових дефініціях. У даній групі іменників виділяються певні синонімічні ряди слів. Так, всі іменники (storm, cyclone, typhoon, tornado, tempest, gale, whirlwind, twister, squall, hurricane,

blizzard) об'єднуються семою „великої інтенсивності", позначаючи сильний порив вітру. Cyclone, gale, squall позначають сильний шквал переважно з дощем, снігом або громом, іменники storm, squall – семою „сприйняття". Семні структури значень іменників підгрупи ілюструє наступна таблиця:

Семи

„Інтенсивність вітру"

„Тривалість"

„Сприйняття"

„Рух вітру"

„Місце утворення"

„Інші погодні явища"

Ключові слова

violent/ strong

short / long

sudden

circulation

location

rain,snow, thunder

storm

+ +

+

+

over the ground

+

cyclone

+

+

+

over the ground

typhoon

+ +

+

The Western Pacific

tornado

+ +

+

+


 
 

Цікаве

Загрузка...