WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Особливості лексичного вираження концепту “Thunderstorm” (на матеріалі іменників сучасної англійської мови) - Реферат

Особливості лексичного вираження концепту “Thunderstorm” (на матеріалі іменників сучасної англійської мови) - Реферат

Концепт є поняттям родовим, яке може стати видовим для більш складних утворень. Поняття – складовий конституент концепту, є інструментом обробки дійсності, оскільки його можна членувати, розпізнавати частинами, з'єднувати в ціле. В понятті-концепті відбито семантику та основні ідеї, що зібрані в слові, регулярні пояснення (концепт); і в цьому розумінні ми оперуємо концептом при побудові моделі, або формальної структури організації досліджуваного матеріалу. Терміном „концепт" позначається як перший етап формування слова і його значення, так і включення цього слова у культурний контекст, коли слово стає ключем до розуміння самої культури. Аналіз семантики і прагматики ключового слова, його витлумачення дає змогу простежити мислення, світосприйняття окремого народу, особливості формування і розвитку його культури.

Обравши для дослідження лексичні одиниці, які формують лексико-семантичне поле "thunderstorm", ми спробуємо зробити інвентаризацію цих лексем, структурувати їх у певні лексико-семантичні групи та дослідити яке місце займає концепт thunderstorm та його полісемантичність в межах досліджуваного поля.

Приступаючи до опису лексико-семантичного поля "thunderstorm", слід зазначити, що ми розділяємо його на два мікрополя "thunder" та "storm", в яких слова thunder та storm виступають ядровими поняттями-концептами, в яких відбито найбільш загальні пояснення цих лексем, спільні до розуміння та сприйняття будь-якої культури. Так, у Webster's Ninth New Collegiate Dictionary подаються наступні головні визначення цих лексичних одиниць: Thunder – the sound that follows a flash of lightning and is caused by sudden expansion of the air in the path of the electrical discharge [17, с. 1231]; Storm – a disturbance of the atmosphere marked by wind and usu. by rain, snow, hail, sleet, or thunder and lightning [17, с. 1162].

Беручи до уваги всі дефініції концепту thunder, ми розбиваємо лексико-семантичне поле "thunder" на такі лексико-семантичні групи, як:

1. Thunder/Thunderclap. Наступний синонімічний ряд входитиме до даної групи: thundercrack, thundering, thunderbolt, thunderstroke, thunderblast, які передають головне значення лексеми, спільне для розуміння будь-якої культури – грім, гроза.

e. g. By the decreasing noise of thunder, we form the idea of its moving further from us.

This information was a thunderbolt for her.[13, с. 392]

2. Лексичні одиниці lightning and fulguration, в значенні "гроза з блискавкою" формують наступну лексико-семантичну групу.

e. g. As they were running from Westminster-hall, there was very terrible Thunders, when none expected it. ...the thunders roll, the forky lightning flies.[13, с. 393]

Вважаємо, що вищеперераховані лексико-семантичні групи формують ядро лексико-семантичного поля "thunder", оскільки саме вони найяскравіше передають основне значення концепту "thunder". Лексеми та фразеологічні одиниці з більш віддаленим від центрального слова значеннями, утворюють периферійний шар досліджуваного поля, оскільки відтінки їхніх значень пояснюють різні явища, не завжди зрозумілі для всіх культур. Інколи про їх значення можна лише здогадуватися. Так, наступні синоніми до концепту "thunder" формують лексико-семантичну групу, яка вказує на "голосний, ревучий громовий звук (часто машин)": roaring, rumbling, pounding, booming, crashing, thud, crash

e. g. The Town would be thundered with greater violence.

Like to a foaming force, Which thunders down the echo it creates.

He pounded it [a drum], boomed it, thundered it [13, с. 394].

4. Зважаючи на полісемантичність слова "thunder", опишемо ще одні із його значень – a strong wind/gale; a gale of laughter/applause. Наступні синонімічні ряди формують ще одну лексико-семантичну групу:

a) high wind; burster, buster, thundergust

e. g Hence thundergusts after heats, and cool air after gusts.

b) thunder of laughter/applause: peal, howl, hoot, shriek, scream, roar; outburst, burst, fit, explosion.

e. g. Thunders of applause from the pit and the galleries were heard [13, с. 393]

5. Фразеологічні одиниці типу struck with thunder; struck by a thunderbolt; as if thunderstruck; the peasant does not cross himself so long as the thunder does not roar; like thunder out of a clear sky; breathe thunder and lightning at smb.[11, с. 151] та переносні значення лексем thunderclap(a sudden startling piece of news, information), thunder (slang used in exclamations, intensive phrases); thunder and lightning (combining of two strongly contrasted colours) утворюють периферійний прошарок лексико-семантичного поля "thunder", оскільки їх вживання є притаманним лише для англомовної культури.

e. g. "I'm struck with thunder!" said he. "...The Bishop murdered!"

A thunderclap burst open and astonished Europe; Buonaparte had escaped from Elbz.

Where in thunder did he get the money?

I recollect my costume very well: a thunder and lightning coat, a white waistcoat..., a pair of knee-breeches[13, с. 392, 393, 394].

Отже, 5 вищезгаданих груп утворюють лексичний простір лексико-семантичного мікрополя "thunder", як одного з компонентів макрополя "thunderstorm". Наступна класифікація лексичних одиниць, була проведена нами в межах ще одного лексико-семантичного поля "storm".

  1. Storm (weather condition). Синоніми типу rain-storm, snow- storm, rough weather, thunderstorm, dirty weather формують першу лексико-семантичну групу, яка передає та пояснює головне значення ядрового концепту storm; розуміння слова, яке виникає при його звуковому сприйнятті.

e. g. This storm, as they call the spell of cold weather, lasted about 10 days [12, с. 1038].

2. Наступну лексико-семантичну групу утворюють слова-синоніми до лексеми storm, які також описують шторм як метеорологічне явище, підсилене вітром різного походження: tempest, squall, gale, hurricane, tornado, cyclone, monsoon, typhoon, thunderstorm, hailstorm, blizzard, windstorm.

e. g The tempest is... the same as a hurricane, or whirlwind: I shall therefore use these words synonymously, and place them in the first order, or degree of violent winds. The storm, or what the seamen call a hard gale, is likewise, I believe nearly the same; I shall make use of the former for the land, and the latter for the sea term, and reckon these in the second class [12, с. 1038].

Слід зазначити, що ці дві лексико-семантичні групи є складовими ядрового прошарку лексико-семантичного мікрополя "Storm". Близькими за лексичним значенням, але дещо різні за змістом є наступні слова-синоніми до концепту storm в його початковому значенні. Тобто, вони відображають сильний "штормовий" стан душі, великі душевні переживання, хвилювання, але не мають відношення до шторму як явища природи: commotion, turmoil, tumult, tumultation; hurly-burly, hubbub, bobbery, fever, rush, rout.

e. g. Still the same Violence of the Storms of her Soul torments her [12, с. 1038].

He enjoys the hurly-burly of political debate[15, с. 584].

Всі вище перераховані лексеми можна віднести до периферії лексико-семантичного поля "storm", окрім слова commotion, оскільки і його значення і головне значення слова storm майже співпадають – коливання хвиль на морі.

Розглядаючи наступні лексичні відтінки значень слів thunder та storm слід зазначити, що вони обидва часто вживаються для вираження тих чи інших емоцій, проте лексема storm має більш насичене та сильніше емоційне забарвлення. Наприклад:


 
 

Цікаве

Загрузка...