WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Організація роботи з автентичними текстами на заняттях з курсу „ділова іноземна мова" у студентських групах економічних спеціальностей - Реферат

Організація роботи з автентичними текстами на заняттях з курсу „ділова іноземна мова" у студентських групах економічних спеціальностей - Реферат

Реферат на тему:

Організація роботи з автентичними текстами на заняттях з курсу „ділова іноземна мова" у студентських групах економічних спеціальностей

Читання як рецептивний мовленнєвий процес вимагає від об'єктів навчання активної розумової діяльності з метою отримання з тексту необхідної, у нашому випадку професійно значущої, інформації.

Однією з основних проблем навчання є відбір текстів і чітка організація роботи з ними. При цьому не менш важливим є і сам зміст текстів, новизна та практичне значення наявної в них інформації.

Вимоги, яким повинен відповідати навчальний матеріал, призначений для формування готовності до професійної іншомовної комунікативної компетенції у майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності:

1) використання автентичної лексики, фразеології;

2) адекватність мовленнєвих засобів, що використовуються в запропонованій ситуації;

3) природність пропонованих ситуацій;

4) відображення особливостей культури та національної ментальності носіїв мови;

5) інформаційна та емоційна насиченість;

а також:

- функціональність, яка припускає співвіднесення тексту з визначеною сферою спілкування, для якої він є досить репрезентативним;

- ситуативність, яка означає потенційну кореляцію тексту з конкретною ситуацією спілкування, котра імітується в процесі навчання;

- тематичність, яка означає адекватність тексту змістовним аспектам програми;

- відображення сучасного етапу розвитку мови, що означає необхідність використання автентичних текстів, які функціонують в умовах реальної комунікації;

- насичення професійно значущими фактами, що передбачає наявність економічних реалій в автентичному тексті та відображає характерні особливості мовленнєвої поведінки, без знання яких неможлива комунікативна діяльність суб'єктів навчання.

Поняття автентичності тексту не можна зводити лише до процесу відбирання лексики та правильного граматично оформленого висловлювання. Важливу роль у цьому процесі відіграє зміст тексту.

Читання, орієнтоване на економіку країни, мова якої вивчається, сприяє створенню умов не тільки для активізації пізнавальної діяльності, але й для виховання таких якостей, як почуття поваги до іншомовної економіки, розвиває при цьому почуття гордості й любові до власної. Читаючи, студенти не тільки залучаються до нового для них світу, але й починають орієнтуватися в ньому, вчаться визначати загальнолюдські задоволення від самого процесу читання.

Ситуативна автентичність має на увазі природність ситуації, котра пропонується як навчальна ілюстрація, цікавість носіїв мови до даної теми, природність її обговорення.

Різноманітні навчальні діалоги є прекрасним матеріалом для навчання природній мовленнєвій поведінці в різноманітних ситуаціях повсякденного життя, а саме: Getting Acquainted, Travelling by Train, at the Hotel, in a Restaurant, Telephone Conversation.

Під час навчального процесу використовуються спеціально складені навчальні тексті. При цьому в тих, кого ми навчаємо, потрібно створити враження, що вони читають „справжній" текст, а не звичайну вправу, оскільки такий настрій підвищує мотивації та інтерес до матеріалу. Текст сприймається студентами як „справжній", якщо він є аналогом будь-якого реально існуючого типу тексту (листа, реклами, інструкції і т.п.).

Важливу роль тут відіграє автентичне оформлення тексту. В сучасних підручниках тексти представлені ніби у факсимільній репродукції: ніби вирізка із газети, ніби листок паперу чи реклама із газети. Навчальні тексти часто супроводжуються малюнками, схемами, діаграмами, що наближає їх до аналогічних за змістом текстів, які функціонують у поза навчальному середовищі.

Дуже показовим з цього погляду є навчальний посібник американської авторки Ellen Kaplan „World of Work" мовою оригіналу, який ми використовуємо на заняттях з курсу „Ділова іноземна мова". Він містить не тільки зразки оригінальних ділових паперів, але (що дуже важливо) форми для їх заповнення: анкети, резюме, різні види ділових листів, банківські документи та ін.

Автентичне оформлення не тільки привертає увагу студентів, але й полегшує розуміння комунікативного завдання тексту, встановлення його зв'язку з реальністю.

Неодноразово вказувалося, що автентичність навчального тексту - це відносна риса, яка залежить від цілого ряду факторів. Сформульоване певним чином завдання може надати більш мотивований та природний характер роботи з найпростішим текстом і зробити його більш автентичним.

Якщо завдання сформульоване грамотно, то воно відволікає студента від намагань розшифрувати кожне незнайоме слово та концентрує його увагу на автентичних операціях набуття інформації при читанні та прослуховування. Від різновиду завдань буде залежати, чи сприймуть студенти текст як автентичний.

Завдання можуть бути наступними:

- за визначений час прочитати текст і передати зміст рідною мовою;

- дати відповіді у письмовій формі на запитання викладача;

- скласти анотацію до тексту;

- скласти рекламу, наприклад, на авто, тощо.

Що стосується насиченості текстів економічно значущою інформацією, то про це свідчить тип тексту, що використовується, а інформація оцінюється з погляду її вагомості та доступності для студента. Текст можна визнати інформативно автентичним, якщо він викликає природну цікавість у читача чи слухача.

На сьогодні інформаційний аспект методичної автентичності є одним із основних, коли підбирається навчальний матеріал.

Щодо обсягу текстів для читання, то тут існують різні точки зору. Але більшість методистів вважає, що обсяг тексту залежить від виду читання та від місця роботи з цим текстом.

Для роботи в аудиторії слід використовувати тексти малого та середнього обсягу (відповідно 0,5 сторінки і до 1-1,5 сторінки).

Для самостійного поза аудиторного читання тексти мають значно більший обсяг, приблизно 3-4 сторінки (художні та економічні тексти можуть мати й більший обсяг).

Сучасні українські підручники мають досить багато країнознавчої інформації.

Література:

  1. Клычникова З.И. Психологические особенности обучения чтению на иностранном языке: Пособие для учителя. - М.: Просвещение, 1985. - 125 с.

  2. Концепція викладання іноземних мов в Україні: Інформ. збірник Міністерства освіти України. - 1994. - 32 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...