WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Комунікативні технології при вивченні французського усного мовлення (аудіювання, діалогічного та монологічного мовлень) - Реферат

Комунікативні технології при вивченні французського усного мовлення (аудіювання, діалогічного та монологічного мовлень) - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
Комунікативні технології при вивченні французського усного мовлення (аудіювання, діалогічного та монологічного мовлень)
Поглиблення міжнародних зв'язків України, інтеграція України до загальноєвропейських структур підвищують роль іноземних мов як важливого засобу між культурного спілкування.
В оволодіння іноземною мовою як засобом між культурного спілкування і важливим механізмом у діалозі культур різних народів і націй підхід, що забезпечує високий рівень знань з іноземної мови, розвиває комунікативні уміння учнів у різних видах мовленнєвої діяльності, сприяє їхньому вихованню, розвитку й самоосвіті.
Саме в основі навчальної програми для 12-річної школи покладено формування комунікативної компетенції. Цей підхід акцентує більшу увагу на функціях мовних, лексичних і граматичних одиниць, що сприяє розвитку комунікативно спрямованого оволодіння учнями навчального матеріалу.
В учнів повинні бути сформовані такі комунікативні вміння: в аудіюванні: 1) розуміти усні висловлювання партнерів у спілкуванні в межах тематики і ситуацій та адекватно реагувати на них; 2) розуміти прохання і вказівки вчителя, однолітків, пов'язані з навчальними та ігровими ситуаціями; 3) зрозуміти загальний зміст навчальних текстів (оповідання, вірші); 4) повністю і точно розуміти повідомлення монологічного характеру; у говорінні: 1) здійснювати діалогічне спілкування з дорослими й однолітками, з носіями мови 2) робити зв'язні висловлювання відповідно до ситуацій, використовуючи основні комунікативні типи мовлення, (опис, повідомлення, характеристику).
У центрі уваги комунікативного підходу перебуває діяльність самого учня. Вчитель залучає учнів до творчої співпраці для ефективної підготовки і проведення уроку через пошукові. Особистісно зорієнтовані завдання, проектну діяльність.
Важливо, що сучасне навчально-методичне забезпечення вивчення іноземної мови було здебільшого зорієнтоване на виконання продуктивних видів вправ і завдань, котрі мають на меті перевірити рівень розуміння змісту прочитаного через практичне використання отриманої інформації в усному мовленні та продукуванням власних висловлювань у зв'язку з прочитаним.
Завдання вчителя - зробити урок цікавим і динамічним. Тому треба: 1) на уроці чергувати фізичну і розумову діяльність; 2) подавати цікавий матеріал, який діти краще запам'ятовують; 3) крім повсякденних знайомих ситуацій шукати матеріали в світі казок, цікаві ігри, пісні, вірші; 4) завдання повинні бути різноманітними, цікавими і практичними з точки зору повторюваності мовних функцій; 5) відзначати успіхи дітей і заохочувати їх до подальшого навчання.
Оволодіння говорінням все більше набуває продуктивного характеру: учні здійснюють мовленнєві дії не тільки з опорою на зразок, але й за аналогією, а також відповідно до поставленого комунікативного завдання; збільшується обсяг парних, групових форм роботи на уроці, активніше впроваджується у навчальний процес проектна діяльність. яка передбачає спільні дії учнів у розв'язання комунікативних завдань.
Вважаю, що урок буде ефективним тоді, коли він буде цікавим і для учителя, і для учнів. Кожен урок повинен мати комунікативну спрямованість. Кожен учень повинен відчувати себе безпосереднім учасником мовного процесу. Ідеальним засобом навчання і виховання є проект - цільовий акт дійсності, в основі якого лежать інтереси дитини, бо проектні робота допомагає всім учням працювати об'єднано і ділитися вміннями і досвідом. Це дуже гарна можливість для учнів зі слабкими мовними навичками проявити нелінгвістичні здібності до малювання, ліпки, співу і це стимулює їх до діяльності.
Так, під час проектування уроку на тему "Моя улюблена квартира", учні займались не тільки всіма видами мовленнєвої діяльності, але й всіма видами свого досвіду з ліпки фотографування, малювання. Найбільше мене вразив проект, який складався з двох кімнат і каплички. Учень пояснив, що капличка потрібна для того, щоб просити в Бога прощення за себе, за своїх рідних і васіх людей на світі.
Навчання спілкуванню не може бути успішним без виконання як мовленнєвих вправ і завдань, так і мовних, комунікативно спрямованих вправ, які забезпечують формування мовних (лексичних і граматичних) навичок. У процесі виконання таких вправ учні оволодівають значенням, формою і функціями мовних засобів. Міцні та гнучкі лексичні та граматичні навички слугують за садами для формування мовленнєвих умінь.. Одним із ефективних видів діяльності. спрямованої на становлення умінь, є інтерактивні види роботи. Матеріал, який активно опрацьовується протягом уроку з використанням інтерактивних форм роботи, якісно засвоюється учнями, допомагає розвинути навички та формувати необхідні уміння.
Гра повинна бути засобом навчання іноземної мови і мати комунікативну спрямованість. Допомогти учням засвоїти навчальний матеріал, сформувати необхідні навички й уміння.
Тепер на уроці "Вивчаємо французьку" до свої природи.
Також добрим стимулом для усного мовлення є унаочнення, бо це найкращий спосіб привертання уваги учнів. Спілкуватися на уроці діти можуть зі своїми улюбленими іграшками. Так у 5 класі діти створили зоопарк зі своїх улюблених іграшок-звірят. Самі назвали їх, визначали породу, колір, описали зовнішність і змагались у конкурсі "Я дуже люблю свого молодшого друга".
У пошуках відповіді на питання "Як підтримати інтерес дитини до навчання?" - я знайшла відповідь: "Необхідно залучати дітей до активної ігрової діяльності, в якій вони були б не споглядачами, а творцями своєї думки".
Кожна гра на уроці виконує різні функції: збагачує пізнавальний досвід дітей, розвиває мислення, мову, уяву. Головна мета введення ігор у навчальний процес - викликати інтерес до навчання, адже будь-яку ситуацію можна перетворити на гру, яка викликає інтерес до навчання.
На уроці "Вивчаємо французьку" діти інсценізували казку Шарля Перро "Червона Шапочка", ден було введено багато слів і дієслів невідомих дітям, але які добре запам'ятав увесь клас.
Урок "Пори року" (у 6 класі) я провела у формі казки, де кожна пора року розповідала про себе і свої пригоди.
Щоб краще засвоїти матеріал на тему "Покупки", ми організували з учнями 6 класу гру "Магазин", де діти були продавцями і покупцями, використовуючи спонтанне діалогічне мовлення.
На уроці на тему "Мій день народження" діти, використовуючи комунікативні функції монологічного мовлення, розповіли про те, як вони святкували з однокласниками, які справи готували, як прикрашали квартиру. І жоден учень не забув додати про те, як після свята прибрав у домі.
Урок на тему "Географічне положення Франції" базується на знаннях цього тексту з української мови. Я пропоную дітям матеріал, інформацію, яку вони уже почерпали з українських текстів. Пропоную учням спів ставити відоме і невідоме. Провести аналіз тексту, виділити нову інформацію і лише після цього вивчаємо самий текст.
Такий урок має своєю метою розвивати навички розумінняінформаційного тексту і вміння самостійно подавати інформацію, розвивати мовну догадку.
Під час проведення усного журналу "Свято Валентна" я спонукаю в дітей розвиток пізнавальної активності, ознайомлюю їх з історичними фактами свята, піснями та віршами поетів Франції.
Часто пропоную роботу з малюнками, таблицями, схемами, тексти та дискусії за темами: "Що ти хотів би змінити у своїй школі?", "Чи потрібні відеоігри?", "Які горизонти вам відкриває Інтернет?"
Цікаво і не ординарно пройшов урок у сьомому класі на тему: "Що таке кишенькові гроші", де діти крім своїх суджень, зробили запити на цю тему в Інтернеті.
Особливо комунікативно направленим пройшла система уроків на тему "Різдво". Метою цих уроків було вивчити нові лексичні одиниці; розвивати навички діалогічного і монологічного мовлення на рівні висловлювань, де діти можуть порівняти звичаї святкування Різдва у Франції і на Україні.
Висновок
Формування умінь діалогічного мовлення базується на опрацюванні мовленнєвих функцій з використанням запропонованих функціональних показників під час парної та групової роботи.
Основним завданням діалогічного мовлення є спонтанне говоріння учнів, яке базується на попередньому опрацюванні комунікативних одиниць на рівні діалогічної єдності мікродіалогу і самостійного діалогу.
Формування продуктивних умінь має відбуватися на основі засвоєння мовленнєвих функцій та з урахуванням загально навчальної компетенції, яку розуміють як уміння самостійної роботи в різних режимах (парному, груповому), у процесі виконання творчих проектних завдань. Тому навіть завдання на розвиток монологічного мовлення повинно мати комунікативний, пошуковий характер, щоб учень міг проявити ініціативу, творчий підхід до вирішення проблеми. Саме програми, побудовані на засадах комунікативного підходу, дозволяють розвивати комунікативні уміння школярів у різних видах мовленнєвої діяльності.
Отже, всю свою роботу по технології навчання аудіювання, діалогічного і монологічного мовлення спрямовую на розвиток комунікативних (мовленнєвих) механізмів.

 
 

Цікаве

Загрузка...