WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Die Schule (Школа), im Winter (Зима. Погода взимку) – уроки - Реферат

Die Schule (Школа), im Winter (Зима. Погода взимку) – уроки - Реферат


Die Schule (Школа), im Winter (Зима. Погода взимку) - уроки
Підтема: Школа.
Мета: Удосконалювати навички діалогічного мовлення, уміння утворювати запитання та давати відповідь на нього.
Активізувати вживання лексики теми "Die Schule".
Повторити граматику: наказовий спосіб дієслова однини та множини. Розвиток орфографічне правильного письма.
Обладнання: Підручник, граматичні таблиці ("Imperativ", "Pr?sens"), малюнки з зображенням шкільних кабінетів, роздавальний матеріал (картки для гри "Wortpuzzle"), магнітофон.
ХІД УРОКУ
I. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ
Ziel 1. Повідомлення теми та мети уроку.
L: Heute sprecht ihr im Dialog, werdet Fragen bilden und sie beantworten, ihr werdet auch die W?rter zum Thema "Die Schule" wiederholen sowie die Grammatik wiederholen.
Mundgymnastik 2. Фонетична розминка.
Учні виконують впр. 2 (стор. 17), повторюючи слова за вчителем або за диктором,
L: Jetzt lesen wir eine phonetische ?bung. Das ist ?bung 2, Seite 17. Kinder, h?rt zu und sprecht mir nach!
II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ
Kontrolle der Lexik 1. Контроль засвоєння лексики.
1) Складання діалогів за темою "Школа". Робота в парах або групах.
L: Kinder, bildet Dialoge ?ber die Schule! Gebraucht dabei diese Bilder! Учитель розкладає на столі картки з зображенням спортивного майданчика, кабінетів німецької, української мови, стільців, дошки, стіни, школи, класу.
Sch1 (бере картку, наприклад, з зображенням школи і ставить запитання): Was ist das?
Sch2: Das ist meine Schule. (Потім бере наступну картку і питає третього учня.) Was ist das?
2) Можна дати індивідуальні завдання. Учитель заздалегідь готує картки. Наприклад: а) Визначити слово, що не відповідає групі слів.
Картка 1
А. die Wohnung В. das Zimmer C. die Stra?e D. die Lampe
Картка 2
А. die Schule В. die Klasse C. die Kreide D. das Ei
б) Роздати кільком учням "Wortpuzzle".
L: Aufgabe. Sucht die Silben richtig zusammen und schreibt sie in eure Hefte!
L?sung: haben, schreiben, stehen, k?nnen, sauber, h?ngen, lernen.
Kontrolle der Hausaufgabe 2. Контроль домашнього завдання.
Проводиться у формі діалогу. Один учень ставить запитання, другий відповідає.
Wiederholung der Grammatik 3. Повторення граматики: Imperativ.
1) Учитель пояснює правило утворення Imperativ.
L: Наказовий спосіб (Imperativ) утворюється з Pr?sens. Imperativ має три форми:
2-а особа однини: Komm! - звертання до однієї особи, з якою на "ти". 2-а особа множини: Kommt! - звертання до двох та більше осіб, з кожним з яких окремо на "ти".
Ввічлива форма: Kommen Sie! - звертання до однієї особи, з якою на "Ви".
du malst - Mal(e)! ihr malt - Malt! Sie malen-Malen Sie!
Imperativ дієслова "sein" має такі форми:
Sei! - Будь! Seid! - Будьте! Seien Sie! - Будьте!
(ввічлива форма)
Можна також використати форму 1-ої особи множини, яка має на увазі й того, хто говорить, наприклад: Gehen wir ins Kino! Wollen wir ins Kino gehen!
2) Сильні учні після пояснення учителя ще раз узагальнюють сказане, потім І класові дається вправа на закріплення граматичного матеріалу.
L: Jetzt trainieren wir uns, hier sind einige Verben. (Записує на дошці дієслова). І Bildet Imperativ! (Опора на дошці обов'язкова).
Muster: spielen - Spiele! Spielt! Spielen Sie! Spielen wir!
h?ren, singen, schreiben.
Учні повинні писати переклад, щоб краще запам'ятати форму перекладу. Потім
виконуються впр. 7, 8 (стор. 17-19). Впр. 7 виконується усно, впр. 8 - письмово.
III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ
Hausaufgabe 1. Домашнє завдання.
Впр. 12 (стор. 19).
Zusammen-fassung 2. Підведення підсумків уроку.
L: Sagt mir, bitte, welche grammatische Regel haben wir wiederholt? (Imperativ)
Was haben wir in der Stunde noch gemacht?
Wer hat Dialoge am besten erz?hlt? Einige Sch?ler haben individuelle Aufgaben gehabt. Sie haben gut gearbeitet.
УРОК 49
Підтема: Зима. Погода взимку.
Мета: Повторити з учнями знайомий лексичний матеріал теми: einen Schneemann bauen, eine
Schneeballschlacht machen, es friert, rodeln, der Schnee, im Winter.
Учити будувати зв'язне висловлювання за темою.
Тренувати в аудіюванні.
Учити вірно вживати прийменники, що потребують Dativ: mit, nach, aus, zu та прикметника vorig.
Обладнання: Підручник, граматичні таблиці "Pr?positionen mit Dativ", ілюстративний матеріал про зиму, магнітофон, касета з записом тексту для аудіювання.
ХІД УРОКУ
І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ
Vorwort 1. Вступне слово вчителя.
L: Wir haben uns lange nicht gesehen. Wie geht es dir, Sch1? Und dir, Sch2?
Hast du die Ferien gut verbracht, Sch3? Und du, Sch4?
Aber die Ferien sind vorbei. Winterferien! Ist das nicht sch?n? Es schneit. Alles ist wei?: die H?user, die B?ume, die H?fe, die Stra?en. Auch die Menschen sehen wie Schneem?nner aus. Der Winter bringt den Kindern viel Freude, sie machen Schneeballschlacht, rodeln, treiben Wintersport, bauen Schneem?nner. Під час розповіді вчитель показує на малюнках те, про що розповідає. Для перевірки розуміння змісту бесіди вчитель ставить кілька запитань (з опорою на наочність).
Mundgymnastik 2. Фонетична зарядка.
Учитель разом з учнями розучує вірш. Спочатку читають усі хором для поновлення фонетичних навичок після канікул, потім можна провести конкурс на кращого читця.
SPUREN
Martin ist im Garten,
Wege und Beete liegen voll Schnee.
Was kann Martin sehen?
Beim Rosenkohl entdeckt er
Spuren von Hasen.
Die Spur dort stammt von einer
Katze, und hier ist eine Maus gelaufen.
Martin kann keine Hasen,
keine Katze, und keine Maus sehen.
Sie sind in der Nacht im Garten gewesen.
Ziel 3. Повідомлення теми та мети уроку.
L: Heute in der Stunde wiederholen wir die Lexik zum Thema, wir ?ben auch den Gebrauch der Pr?positionen, die den Dativ verlangen. Und wir werden auch lernen, richtig deutsch zu sprechen. Macht eure Lehrb?cher auf die Stunde 49 auf. Was hat sich in den Aufgaben ge?ndert? Stimmt, sie stehen auf deutsch.
II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ
Sprechen 1. Розвиток мовленнєвих навичок.
1) Учні виконують впр. 1, 2, 3 (стор. 117).
Впр. 1 виконується в парах, один учень читає запитання, другий відповідає,
наприклад:
Sch1. Wieviel Jahreszeiten hat ein Jahr?
Sch2: Ein Jahr hat vier Jahreszeiten.
Впр. 2, 3 учні виконують ланцюжком.
2) Далі учням пропонується скласти запитання до малюнка з впр. 4 (стор. 118). Слід дати на дошці опорні питальні слова: wer? was? wo? wie? wen? wohin? wem? wann? warum? zu wem? та зразок речень: Wer l?uft Schi? Wen bauen die Kinder? Usw.
3) Після утворення питальних речень складається діалог, а потім розповідь. Зразок діалогу учитель подає на дошці.
Sch1. Welche Jahreszeit ist da?
Sch2: Es ist Winter.
Sch1: Was machen die Kinder im Winter?
Sch2: Sie rodeln, spielen Hockey, bauen Schneem?nner.
Sch1: Wo rodeln die Kinder?
Sch2: Im Bald.
Розповідь учні складають за бажанням.
Wiederholungn 3. Повторення граматичного матеріалу: "Прийменники, що потребують Dativ: mit, nach, aus, zu".
1) Слід повторити з учнями артикль у Dativ:
m n f Pl.
dem dem der den
та нагадати, що при вживанні прийменників mit, nach, aus, zu з іменниками артикль ставиться в Dativ. z.B.
зі школи - aus der Schule д
о бабусі - zur (zu + der) Oma
після уроків - nach den Stunden (PI.)
з книжки - aus dem Buch
2) Для закріплення виконуються впр. 8, 9 (стор. 119-120).
У впр. 8 учні читають речення хором, а хтось один перекладає.
Впр. 9 виконується ланцюжком.
H?rverstehen 4. Подання тексту для аудіювання.
Лексика з перекладом заздалегідь написана на дошці: die Ski, der Skistock, die Bindung, die Handschuhe, die Brille, der Schal, der Rucksack. 1) Учні прослуховують текст.
Ein Skiausflug
Es liegt viel Schnee. Mehmet und Peter fahren Ski. Mehmet f?hrt gut Ski. Peter f?hrt nicht so gut Ski. Mehmet macht ihm die Bindung fest. Er sagt: "Zieh die Handschuhe an! Setz die Brille auf! Nimm die Skist?cke! Los! Ich fahre mit dir!"
2) Контроль розуміння здійснюється перекладом.
Учні з високим рівнем підготовки можуть також переказати текст.
III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ
Hausaufgabe 1. Домашнє завдання.
Вивчити прийменникові конструкції впр. 6 (стор. 118-119).
Zusammen-fassung 2. Підведення підсумків уроку.
L. Welche neuen W?rter habt ihr gelernt?
Was habt ihr Neues gelernt?
Sagt, was wir in der
Stunde gemacht haben?
Was war am interessantesten?

 
 

Цікаве

Загрузка...