WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Рольові ігри на уроках іноземної мови - Реферат

Рольові ігри на уроках іноземної мови - Реферат


Реферат на тему:
Рольові ігри на уроках іноземної мови
Рольова гра - ефективний прийом навчання іноземної мови
Рольова гра - це спонтанна поведінка школяра, його реакція на репліки інших людей, які беруть участь у даній ситуації. Саме у грі учень вільно імпровізує, виступає в ролі активного співрозмовника. Тому рольова гра, яка в основному базується на розв'язанні конкретної, порушеної на уроці вчителем проблеми, забезпечує оптимальну активізацію комунікативної діяльності учнів на уроках. Щоб дати відповідь на поставлене запитання, необхідно реально його усвідомити, звернутися до друзів, знайомих за порадою, що й викликає потребу в спілкуванні, розвиває логічне мислення, вміння правильно висловлюватися, переконувати співроз-мовника, вказуючи при цьому на конкретні факти, довідки.
Наприклад, учневі пропонують реальну ситуацію, яка може виникнути в його житті: зустріч знайомого на вулиці, важливі переговори, конференції і т. ін. Школяр повинен адаптуватися у визначеній ролі. В одному випадку, він може зіграти самого себе, в іншому - йому доведеться застосувати всю свою уяву та фантазію, "ввійти" в дану ситуацію.
Учні повинні поводитися так, ніби це відбувається насправді, їхня ж поведінка має відповідати тим діям, які вони виконують.
Англійські вчені-методисти Д. Віл-кінс, Д. Тейлор виділяють 5 кате-горій ролей:
1) вроджені(визначають стать і вік учасника гри);
2) приписані (визначають національність чи іншу національну меншину);
3) набуті (визначають професію);
4) дійові (визначають дії, які відбуваються у життєвій ситуації: візит до лікаря, відвідування виставки, зустріч на вулиці im. ін.);
5) функціональні (визначають потребу в спілкуванні: запропонувати допомогу, висловити співчуття im. ін.).
Найбільш важливими під час вивчення іноземної мови є дві останні категорії ролей: дійові та функціональні.
Практика доводить, що діти з легкістю занурюються в гру, в той час, як дорослі й підлітки не виявляють бажання брати у ній участь, оскільки бояться виглядати смішними, незграбними. Тому дуже важливо для вчителя підготувати учнів до рольової гри. Передовсім необхідно правильно розмістити школярів у класі. Найбільш раціональним є велике коло, коли учень одночасно контактує з учителем і зі своїми однокласниками.
Згідно з методичними принципами в рольовій грі виділяють три етапи: підготовчий, власне гра і заключний етап. Підготовчий етап включає:
а) вступну бесіду вчителя, під час якої учень знайомиться з рольовою ситуацією;
6) тренування лексичних одиниць і граматичних структур;
в) читання тексту, додаткового матеріалу;
г) збір інформації для конкретної ситуації.
Після проведення рольової гри необхідним є заключний етап, який передбачає виконання визначеного завдання, написання твору.
Рольову гру як різновид гри слід вважати своєрідною діяльністю. Як навчальна, або дидактична, гра вона поєднує в собі ознаки ігрової та навчальної діяльності. У навчанні іншомовного усного мовлення рольова гра є насамперед мовленнєвою діяльністю учнів, в ході якої вони програють різноманітні соціальні та міжособистісні ролі, реалізуючи при цьому як вербальні, так і невербальні засоби спілкування (жести, пози, міміку, контакт очей).
Розглянемо рольову гру з позиції учнів і з позиції вчителя.
З позиції учнів рольова гра є ігровою діяльністю, в процесі якої шко-лярі виконують певні ролі.
Метою рольової гри є здійснювана діяльність - гра, причому вмо-тивованість дій полягає у змісті діяльності, а не поза її межами. Навчальний характер гри учнями не усвідомлюється.
Отже, з точки зору учнів рольова гра є діяльністю, спрямованою на оволодіння іншомовним спілкуванням.
З позиції вчителя рольова гра є формою організації навчального процесу, зокрема процесу навчання діалогічного мовлення. Метою рольової гри вчитель вважає формування й розвиток в учнів мовленнєвих навичок і вмінь. Рольова гра є керованою, її навчальний характер усвідомлюється вчителем.
Таким чином, педагогічна мета використання рольової гри в навчанні діалогічного мовлення реалізується в завуальованій формі.
Компонентами рольової гри є:
1) ролі,
2) навчально-мовленнєва ситуація,
3) рольові дії.
1. Ролі, які учні програють на уроці, можуть бути соціальними та міжособистісними. Перші обумовлюються місцем індивіда в системі об'єктивних соціальних відносин (професійних, соціально-демографічних), другі - місцем індивіда в системі міжособистісних взаємин (лідер, товариш, суперник). Добирати ролі для навчання діалогічного мовлення слід таким чином, щоб формувати в учнів активну життєву позицію, кращі людські якості: почуття колективізму, взаємодопомоги, милосердя, співчуття.
2. Навчально-мовленнєва ситуація є засобом організації рольової гри. З розвитком діалогічного мовлення учнів ступінь розгорнутості кожного з компонентів НМС:
1) суб'єкта,
2) об'єкта (предмета розмови),
3) ставлення суб'єкта до предмета розмови,
4) умов мовленнєвого акту, - може зменшуватись.
Як показали спостереження, характер НМС змінюється поступово, відповідно до набутих учнями діалогічних умінь. НМС можуть подаватися на трьох рівнях, коли:
1) розкриваються всі чотири, згадані вище компоненти (найповніша НМС);
2) пропонуються реальні обставини та стосунки між комунікантами (через розподіл ролей), при цьому мовленнєвий стимул (комунікативне завдання) менше подається у найзагальнішому вигляді, а стосунки між партнерами учні встановлюють самі (самостійний вибір ролей). Наведемо приклади вправи для різних рівнів НМС.
I рівень. You are Tom Sawyer. You wish to travel to a desert island on the river Mississippi. Tell you friend about it.
You are Huck Finn. You want to travel with your friend but you are short of money. Find a way out.
II рівень. You are Huck Finn. You want to start on a journey to look for the treasure. Tell Tom about it.
You are Tom Sawyer. You like your friend's idea but aunt Polly won't let you go.
III рівень. You'd like to go to a desert island. Agree upon the way of getting there.
Відповідно до зазначених рівнів розгорнутості НМС змінюється і ступінь самостійності учнів у рольовій грі. У першому випадку рольова гра буде керованою, у другому - спрямованою, а в третьому - вільною.
Навчально-мовленнєві ситуації здебільшого подаються за допомогою вербального опису, який може
бути усним (зі слів учителя) або письмовим (на картках). Картки дають можливість подати інформацію таємно від партнера або класу, що сприяє не підготовленому діалогічному спілкуванню на уроці.
Що ж до мови, якою пропонується НМС - рідною, чи іноземною,- то тут, звичайно, слід керуватися основною метою гри і надавати перевагу іноземній. Там, де є потреба (наприклад, якщо мовна підготовка учнів недостатня), вчитель вдається до підрядкового перекладу (з іноземної рідною). Надалі така потреба поступово зникає.
Отже, навчально-мовленнєваситуація спонукає учнів до спілкування, керує їхньою мовленнєвою поведінкою, "запускає" механізм рольової гри.
3. Рольовідії.щоїхвиконуютьучні, програючи певні ролі, є третім компонентом рольової гри.

 
 

Цікаве

Загрузка...