WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Особливості англійських кредитно-банківських термінів та способів їх перекладу українською мовою - Дипломна робота

Особливості англійських кредитно-банківських термінів та способів їх перекладу українською мовою - Дипломна робота

Як правило, цей спосіб поширюється на іменники.
В англійській термінології є чимала кількість складноскорочених назв-абревіатур.За структурними особливостями вихідних словосполучень можна виділити чотири групи абревіатур. Перша група утворюється шляхом ініціальної абревіації на основі словосполучень, що складаються з повнозначних слів: ECU (European Currency Unit), EMS (European Monetary System), VAT (Value Added Tax), IMS (International Monetary Conference). Друга група утворена за допомогою словосполучень, укладених неповнозначними словами, які не беруть участі у творенні абревіатури: OECD (Organization for Economic Cooperation and Development), SEC (Securities and Exchange Commission), IBES (International Bank for Economic Cooperation), FAO (Food and Agricultural Organization). Третя група утворена на основі словосполучень, що містять слова складної структури і навіть на основі слів такого типу: ASA (American Soybean Association), DWT (Deadweight Tons), CHIPS (Clearing House Interbank Payment System). Четверта група утворюється на основі словосполучень трьох зазначених вище типів способами розширення: BENDS (both ends), COMEX (Commodity Exchange), EURCO (European Composite).
Продуктивність абревіації кредитно-банківських термінів як способу утворення нових лексичних одиниць є проявом економії в мові.
2. Загальні принципи перекладу галузевої термінології для матеріалів банківської та фінансової документації
Кредитно-банківські терміни функціонують переважно в текстах офіційно-ділового функціонального стилю. Тому доцільним буде розглянути особливості таких текстів.
Офіційно-діловий стиль задовольняє потреби писемного (рідше усного) спілкування в державному, суспільному, політичному, господарському житті, в ділових стосунках між інституціями й установами, в громадській, виробничій та іншій діяльності окремих членів суспільства. З офіційно-діловим стилем маємо справу в текстах указів, законів, наказів, розпоряджень, звітів, ухвал, у діловому листуванні [5, 9].
Основна функція офіційно-ділового стилю - повідомлення. Більшість жанрів ділового мовлення відображають позаіндивідуальне спілкування. Власне, функція офіційно-ділового стилю виражається в тому, що він, вимагаючи певної форми при письмовому викладі змісту, надає висловлюванню характер документа і тим самим надає відображеним в цьому документі різним сторонам людських стосунків офіційно-ділового забарвлення.
Офіційно-діловий стиль обслуговує адміністративно-господарську діяльність, законодавство та інші сфери життя, пов'язані з діловодством, звітністю та документацією. Він потрібний для зв'язку державних і громадських установ як між собою, так і з населенням, для оформлення різних постанов, обліку фактів, подій. Цей стиль визначається безособовістю, стереотипністю, відсутністю емоційного забарвлення, що наближає його до наукового. Йому властиві конкретність змісту і абстрактність засобів вираження. Найголовніша ознака цього стилю - офіційність [18, 117].
До найпомітніших його рис належать високий ступінь стандартизації мовних засобів, виразна логізація викладу, майже цілковита відсутність емоційності та образності, широке використання безособових і наказових форм. Лексика здебільшого нейтральна, вживається в прямому значенні.
Застосовується особлива термінологія та використовуються специфічні синтаксичні конструкції, зокрема кліше (тобто сталі формули, закріплені за певними ситуаціями):
Yours faithfully - 3 повагою до Вас (або щиро Ваш)
Thank you for your enquiry - Дякуємо Вам за запит
I will consider your proposal carefully - Ми уважно розглянемо Вашу пропозицію I will let you have my response within the next few days - Ми дамо Вам відповідь найближчим часом [1, 98].
Для чіткішої організації тексту запроваджується поділ на параграфи, пункти, підпункти. Зазвичай, будь-який документ складається з преамбули (вступу), основної частини та заключної частини [11, 7]. Найхарактерніші для цього стилю речення - прості, поширені (кілька підметів при одному присудку, кілька присудків при одному підметі, кілька додатків при одному з головних членів тощо) Вживаються, звичайно, й складні речення з сурядним та підрядним зв'язком, з відокремленими зворотами, зі вставними конструкціями, а також інфінітивні конструкції і дієслова у пасивному стані [12, 76]:
For us to insist upon such terms of delivery is important- Для нас важливо домовитись саме про такі умови доставки (в цьому прикладі вживається інфінітивна конструкція "for us to insist... is important").
The choice between the one or the other way of the presentation will be made by the Programme Committee - Спосіб проведення презентації визначатиме організаційний комітет (в цьому прикладі вживається дієслово у пасивному стані "will be made").
It is, of course, understood, that, inasmuch as such discharging is not in strict compliance with established practice, you will be bearing all the responsibility, as well as the expenses and consequences arising therefrom, which please confirm -Оскільки умови розвантаження не відповідають загальноприйнятим, то на Вас покладається вся відповідальність за можливі наслідки, а також сплата усіх розходів. Будь ласка, підтвердіть Вашу згоду взяти на себе ці зобов'язання. (У даному прикладі вживаються: вставна конструкція "it is understood", крім того це - складне речення з підрядним та з безсполучниковим зв'язком) [18, 126].
Тексти офіційно-ділового стилю вимагають документації тверджень, точності формулювань, не припускають двозначності сприймання змісту. Ще одна характерна риса стилю - відсутність індивідуальних авторських рис [4, 10]. Суттєвими його ознаками є стислість і чіткість. Це - найбільш стабільний, консервативний, пов'язаний з традицією стиль, який найдовше зберігає архаїчні елементи [15, 56]. Різні явища життя в офіційно-діловому стилі відображаються в суто стандартних формах висловлювання. Для офіційно-ділового стилю характерні лексичні сполуки -канцелярські штампи [18, 117]. Особливості офіційно-ділового стилю цілком закономірно створюються частою повторюваністю і деякою одноманітністю мовних засобів.
Одноманітність є невід'ємною ознакою ділового стилю, в якому основна мета - продуманість, чіткість формулювання. Тому "штампи" і "канцеляризми" - стилістична особливість офіційно - ділового стилю. Для нього притаманні також шаблони, що виступають у вигляді стабільних зворотів, характерних для ділових паперів.
Основним видом офіційно-ділового стилю є документ. Документ (слово латинського походження, що означає "доказ") - це засіб закріплення на папері інформації про факти, події, явища дійсності і про діяльність людини. Документи бувають текстові і цифрові. Ділові папери різних видів мають відповідну форму, свій стандарт, що полегшує ведення документації, ділового листування. В англійській мові стиль офіційних документів представлений наступними варіантами:
- стиль бізнес документації;
- стиль правової документації та законодавства;
- стиль дипломатичної документації;
- стиль військової документації [18, 118].
Кожен з цих варіантів має

 
 

Цікаве

Загрузка...