WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Особливості англійських кредитно-банківських термінів та способів їх перекладу українською мовою - Дипломна робота

Особливості англійських кредитно-банківських термінів та способів їх перекладу українською мовою - Дипломна робота

й запозичення [30, 78]. Дане запозичення є зайвим і його можна замінити на український відповідник.
Існує два основних види причин, з яких нові слова запозичуються в іншу мову. Вони поділяються на лінгвальні та екстралінгвальні. Лінгвальні причини бувають такими: 1) семантична завантаженість слів рідної мови; 2) полегшене сприйняття запозичень завдяки інтернаціональним компонентам; 3) стислість запозичених термінів тощо. Що стосується екстралінгвальних причин, то вони є такі: 1) запозичення терміна разом із поняттям, яке вперше з'явилося в певній мові; 2) зростання інтернаціоналізації наук; 3) спрощення мовних систем при спілкуванні учасників мовленнєвого акту.
Таким чином, запозиченнями є слова, запозичені з іншої мови, які модифікували фонемічну форму, значення та вимову до стандартів української мови. Запозичення є невід'ємною частиною багатьох сфер суспільного життя і побуту та, головним чином, їх поява супроводжує терміносистему новітніх технологій. Поява запозичень у мові пояснюється як зовнішніми так і внутрішніми факторами. Причини появи запозичень поділяються на лінгвальні та екстралінгвальні. Залежно від джерела та шляху надходження в мову, запозичення можуть поділятись на усні, письмові, прямі, опосередковані, словотвірні, семантичні, а також матеріальні і кальки. До складу запозичень входять також інтернаціоналізми. Залежно від співвідношення адекватності вживання запозичення поділяються на необхідні та виправдані; терміни, котрі вживаються відповідно до контексту через свою стислу форму та непотрібні й зайві запозичення.
У результаті інтеграції усіх сфер людської діяльності цілком закономірним і виправданим є значна кількість інтернаціоналізмів, які функціонують в українській мові [64].
Підраховано: близько 90 нових слів, що з'являються у кожній мові, - це терміни. Сучасна українська термінологія також поповнюється новими одиницями - переважно запозиченнями з англійської мови, наприклад: траст, кліринг, маркетинг, демпінг тощо.
У даному розділі доцільним вважаємо говорити про інтернаціональну природу кредитно-банківського терміна. Одним із шляхів засвоєння таких запозичень є поєднання їх із власномовними або давно запозиченими термінами, наприклад: демпінгові ціни, клірингові розрахунки, маркетинговий аналіз, квазі-гроші. Незважаючи на те, що українська мова частково асимілює чужі слова, все одно велика кількість англіцизмів створює загрозу для зрозумілості національної терміносистеми і часто негативно впливає на швидкість навчального процесу. Існує і глобальний погляд на цю проблему: коли в мові є 72-85 запозичень, так званих термінів-інтернаціоналізмів, то чи маємо право говорити про існування цієї національної мови? [48,23]
У самій англійській мові кількість запозичень становить лише 5 від загального числа новотворів, що свідчить про її чистоту і про здатність цієї мови до самозбагачення. Інші мови, у тому числі і українська, також мають потужні внутрішні ресурси для називання нових понять. Обвальна кількість запозичень у них - це найчастіше данина моді. Для чого, скажімо, українській мові потрібні терміни дистриб'ютор і дилер, коли на позначення тих самих понять вона має слова база та продавець (або посередник). Але до окремих нових запозичень в українській термінології вже виникли власно мовні відповідники. Наприклад: трастове товариство - довірче товариство, апроксимація - наближення. Якщо така тенденція продовжиться, то більшість "модних" запозичень відійде в пасивний запас - залишаться змістовні необхідні терміни. Цікаво, але деякі сучасні дослідники, які надто захоплюються "очищенням" термінології (переважно шляхом калькування) не торкаються сучасних термінів, що проникли до економіки: менеджмент, консалтінг, брокер, брифінг [51;23]. Зрозуміло, що формуючи українські терміносистеми, потрібно орієнтуватися на власний фундамент, але при цьому слід пам'ятати і про традицію, орієнтовану на повноцінну комунікацію, взаєморозуміння між фахівцями як однієї країни, так і на міжнародному рівні [45;15].
Отже, можна говорити про боротьбу проти чужих слів, нав'язаних якоюсь однією мовою, однак помилково проголошувати анафему термінам, що вже давно прижилися у багатьох представницьких мовах світу.
Сьогодні, використовуючи позитивні надбання, досвід наших попередників і уникаючи водночас їх помилок слід враховувати нові умови термінотворення. Говорячи про терміни-інтернаціоналізми, варто від тематики, генезису, рівня розвитку науки й техніки у певній країні. Тенденція до використання загальноприйнятої інтернаціональної термінології виявляється в період становлення науки, що зовсім не шкодить на першому етапі професійному спілкуванню. Справді, краще ввести в обіг іноземний термін, ніж взагалі не термінувати існуюче поняття науки. Проте, після становлення терміносистеми введення інтернаціоналізмів замість звичних мовних уживань стає національним [45].
Проведений аналіз дає підстави зробити такі висновки, які базуються на використанні методики кількісних оцінок умотивованості термінів (відповідності їх внутрішньої форми лексичного значенню дефініції).
1. Не варто шукати іншомовне слово, якщо в рідній мові вже функціонує звична та вмотивована лексична одиниця з тим самим значенням.
2. Якщо синонім, утворений на базі ресурсів рідної мови, збігається за оцінками вмотивованості і кількості лексичних складників з інтернаціоналізмом, то вживання першого є доцільним завдяки зрозумілості й органічному засвоєнню внутрішньої форми.
3. Термінологічні лакуни бажано заповнювати наявними інтернаціоналізмами.
4. У випадку неоднакових параметрів умотивованості термінів-синонімів перевагу слід віддавати вмотивованішим термінам (в тому числі її інтернаціоналізм)
Отже, кількість термінів-інтернаціоналізмів буде, безумовно, зростати. Збільшення їх кількості у сучасній мові економіки також відображає тенденції міжнародного кооперування, об'єднання зусиль фахівців різних країн з метою високоефективного обміну досвідом та професійного спілкування. Таким чином, першочерговим завданням як теоретиків мовознавства, так і прагматиків має стати не вилучення зобігу інтернаціоналізмів, а їх упорядкування та систематизація - створення сучасної бази даних.
1.4. Словоскладання
Кредитно-банківський складений термін commercial bank представлений двома повнозначними словами commercial - комерційний, торговий та bank - банк. Терміни, утворені продуктивним способом об'єднання компонентів в одне складне слово можна диференціювати на дві групи:
1) терміни, утворені на основі чистого складання незалежних одна від одної основ: deadbeat - неплатник; dealership - фірма, уповноважена вести операції з продажу, eurobond - єврооблігація.
2) Терміни, утворені на основі інтерафіксного складання основ. Сполучні елементи -i-, та -s- є словотворчими засобами цього способу термінотворення: wholesaling - оптова торгівля; draftsman - укладач документа; drawdown - отримання коштів від фінансових установ.
Слід зазначити, що основна маса англійських кредитно-банківських складних термінів репрезентована простим складанням двох повнозначних основ.

 
 

Цікаве

Загрузка...