WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Особливості англійських кредитно-банківських термінів та способів їх перекладу українською мовою - Дипломна робота

Особливості англійських кредитно-банківських термінів та способів їх перекладу українською мовою - Дипломна робота

кошти
10 Cost Вартість
11 Deal Вести біржові операції
12 Kite Фіктивний чек
13 Lease Оренда
14 Lend Позика, кредит
15 Lien Заставне право
16 Loan Позика, кредит
17 Losses Збитки
18 Margin Маржа
19 Mint Монетний двір
20 Mortgage Закладна, іпотека
21 Penalty Штраф
22 Pledge Застава
23 Premium Страхова премія
24 Profit Прибуток
25 Quote Котирувати, призначати ціну
ДОДАТОК З
Кредитно-банківські терміни, утворені шляхом словоскладання

Повна назва Украінський відповідник
1 Accounts payable breakdown Розшифровка кредиторської заборгованості
2 Add-on interest Доданий відсоток
3 Administrative overheads Адміністративні витрати
4 Air waybill Накладна на відправлення вантажу літаком
5 Asset turnover Оборотність активів
6 Associated undertaking Асоційоване підприємство
7 ATM network Мережа банкоматів
8 Bank overdraft Банківський овердрафт
9 Bankruptcy Банкрутство
10 Benchmark treatment Базовий підхід до обліку
11 Benefit-cost ratio Коефіцієнт економічної ефективності
12 Book-keeping entry Бухгалтерський запис (проведення)
13 Breakdown Розшифровка рахунку
14 Breakeven point Точка беззбитковості
15 Buy-in Скуповування акцій (з метою керівництва підприємством)
16 Buy-out Викуп акцій
17 Called-up capital Оголошений капітал
18 Cardholder history file Справа власника картки
19 Carryback Перенесення на минулий період
20 Carryforward Перенесення на майбутній період
21 Cashbook Касова книга
22 Checklist Контрольний перелік
23 Closed joint-stock company Закрите акціонерне товариство
24 Cost-efficiency Економічна ефективність
25 Database База даних
26 Double-entry book-keeping Подвійна бухгалтерія
27 Downstream transactions Операції "зверху вниз" (передача активів материнською компанією дочірньому підприємству)
28 Economic downturn Економічний спад
29 End-user Кінцевий споживач
30 Entity-relationship model Модель типу "об'єкт-відношення"
31 Ex warehouse Франко-склад (самовивезення)
32 Fixed-rate deposit Депозит з фіксованою ставкою
33 Foreclosed property Закладене майно без права викуповування
34 Gilt-edged sequrities Першокласні цінні папери
35 Greenmail Викуп акцій у загарбника компаній
36 Held-to-maturity investment Інвестиція, утримувана до погашення
37 High-yield activities Високоприбуткова діяльність
38 Hire-purchase contract Договір оренди з правом викупу
39 Inventory cut-off Відтинання запасів
40 Joint-stock company Акціонерне товариство
41 Leasehold improvements Капіталовклад-ня в об'єкти оренди
42 Long-period loan / Long-term loan Довгострокова позика
43 Loss-making activities Збиткова діяльність
44 Lump-sum payment Разовий платіж
45 Management buy-out Викуп пакета акцій керівництвом
46 Non-for-profit sector Неприбутковий сектор
47 Off-balance sheet finance Позабалансове фінансування
48 Off-balance-sheet items Позабалансові статті
49 Offshore Офшорний
50 Outstanding Непогашений, несплачений
51 Overdue Прострочений
52 Overheads Накладні витрати
53 Over-the-counter Позабіржовий
54 Paid-up capital Оплачений капітал
55 Payroll Відомість заробітної плати
56 Pay-as-you earn (PAYE) Збір податку у джерела
57 Payback period Період окупності
58 Performance-based fee Винагорода за результатами роботи
59 Policyholder Утримувач страхового полісу
60 Price-earnings ratio Віднош-ня ціни акції до прибутку
61 Regulatory framework Нормативна база
62 Safeguarding of assets Збереження майна
62 Self-sufficiency Госпрозрахунок
64 Shareholder Акціонер
65 Shortfall Дефіцит
66 Short-term borrowings Короткострокові позики
67 Single-payment loan Позика, що погаш. разовим плат.
68 Stockholder Акціонер (США)
69 Trademark Торгова марка
70 Transaction Трансакція, рперація
71 Turnover Оборот, оборотність
72 Underwrite Розміщувати цінні папери
73 Withdrawal slip Витратний ордер (на вид. грошей)
74 Zero-rated tax Податок за нульовою ставкою
ДОДАТОК К
Кредитно-банківські терміни-словосполучення
№ Повна назва Украінський відповідник
Атрибутивні двокомпонентні
1 Accelerated depreciation Прискорена амортизація
2 Accommodation bill Приятельський вексель (підписаний поручником)
3 Account statement Виписка з банківського рахунку
4 Administrative costs Адміністративні витрати
5 Annual high Найвища ціна за рік
6 Asset life Життєвий цикл активу
7 Authorized auditor Уповноважений аудитор
8 Balance sheet Бухгалтерський баланс
9 Balloon maturity Термін виплати великого платежу
10 Bullet loan Позика, яка не амортизується
11 Business law Господарське право
12 Call loan Позика з погашенням до запитання
13 Capital adequacy Достатність капіталу
14 Capital expenditure Капітальні видатки
15 Capital flight Вивезення капіталу
16 Capital investment Капітальна інвестиція
17 Capital market Ринок капіталів
18 Carrying amount Балансова вартість
19 Cash balance Залишок грошових коштів
20 Cash desk Каса
21 Comfort letter Лист про наміри погасити позику
22 Common shares / сommon stock Прості акції
23 Compound interest Складний відсоток
24 Construction loan Позика на будівництво
25 Controlling interest (= Controlling block of shares) Контрольний пакет акцій
26 Credit risk Кредитний ризик
27 Credit sale Продаж у кредит
28 Credit worthiness Кредитоспроможність
29 Date of maturity Дата погашення
30 Dealing profit Прибуток від біржових операцій
31 Debt capacity Максимальний обсяг заборг-сті
32 Delivery note Накладна
33 Demand account Рахунок до запитання
34 Deposit slip/ticket Прибутковий ордер
35 Dividend yield Дохідність акцій за дивідендами
36 Equity method Метод участі в капіталі
37 Excise duty Акцизний збір
38 Expiration date Дата завершення контракту
39 Face value Номінальна вартість
40 Facility fee Плата за виділення кредитної лінії
41 Finance costs Фінансові витрати
42 Finance lease Фінансова оренда
43 Fiscal year Фінансовий рік
44 Forgivable loan Безповоротна позика
45 Fringe benefits Додаткові пільги
46 Gift loan Безвідсоткова позика
47 Grace period Пільговий період
48 Gross profit Валовий прибуток
49 Gross revenue Валовий дохід
50 Hash total Змішаний підсумок
51 Lending rates Позикові відсоткові ставки
52 Loan sequrity Забезпечення позики
53 Loan stock Боргове зобов'язання
54 Market value Ринкова вартість
55 Monetary liabilities Грошові зобов'язання
56 Money supply Грошова маса
57 Mortgage loan Іпотечний кредит
58 Net income Чистий дохід/прибуток
59 Occupancy expenses Витрати на утримання нерухомості
60 Origination fee Плата за послуги оформлення кредиту
61 Pension contributions Збір до пенсійного фонду
62 Prime rate Базова ставка
63 Purchasing capacity Купівельна спромож-ть (населення)
64 Purchasing

 
 

Цікаве

Загрузка...