WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Особливості англійських кредитно-банківських термінів та способів їх перекладу українською мовою - Дипломна робота

Особливості англійських кредитно-банківських термінів та способів їх перекладу українською мовою - Дипломна робота

сплати податку
71 PAYE pay-as-you-earn збір податку у джерела (про систему збору податку з осіб найманої праці)
72 PBIT profit before interest and tax прибуток до сплати відсотків і податку
73 POS point of sale касовий термінал
74 PSC Public Sector Committee Комітет з державного сектора
75 PSL private sector liquidity ліквідність приватного сектора
76 SAC Standards Advisory Council Дорадча рада зі стандартів
77 SEC Securities and Exchange Commission Комісія з цінних паперів і фондового ринку (КЦПФР)
78 SWIFT The Society for Worldwide Interbank Financial Communications СВИФТ (суспільство всесвітнього міжбанківського фінансового зв'язку)
79 TPS transaction processing system система обробки операцій
80 UNCTAD United Nations Conference On Trade and Development Конференція ООН з торгівлі та розвитку
81 WACC weighted average cost of capital середньозважена вартість капіталу
82 WAN wide area network глобальна мережа
83 WORM write once read many пристрій з одноразовим записом і багаторазовим зчитуванням
84 ZBB zero-base budget бюджет на нульовій основі
ДОДАТОК Б
Кредитно-банківські терміни-запозичення
№ Повна назва Украінський відповідник
1 Audit firm Аудиторська фірма
2 Actuary Актуарій
3 Advance Аванс
4 Affiliated company Афілійована (залежна) компанія
5 Arbitration manager Арбітражний менеджер
6 Auction value Акційна вартість
7 Balance Сальдо, залишок (на рахунку)
8 Bank Банк
9 Bank draft Банківська тратта
10 Bank insider Інсайдер банку
11 Blank endorsement Бланковий індосамент
12 Budget Бюджет (плановий документ)
13 Business Бізнес, комерційне підприємство
14 Capital Капітал
15 Cash Грошові кошти
16 Cash dividend Грошовий дивіденд
17 Contract Контракт
18 Coupon Купон
19 Credit Кредит
Deficit Дефіцит
2 Debit Дебет
21 Debit note Дебетова нота
22 Deflation Дефляція
23 Deposit Депозит, вклад
24 Depository Депозитарій
25 Diversification Диверсифікація
26 Dividend Дивіденд
27 Factoring Факторинг
28 Financial memorandum Фінансовий меморандум
29 Forward contract Форвардний контракт
30 Franchise Франчайз, франшиз
31 Functional audit Функціональний аудит
32 Hedge Хеджувати, страхувати від втрат
33 Indexation Індексація
34 Investor Інвестор
35 Overdraft Овердрафт
36 Portfolio investment Портфельна інвестиція
37 Reinvest Реінвестувати
38 Trade investment Комерційна інвестиція
39 Trust accounting Облік трастових облігацій
ДОДАТОК В
Префіксальні кредитно-банківські терміни
№ Повна назва Украінський відповідник
1 Account Рахунок, звіт
2 Decline (in output) Спад (виробництва)
3 Decrease Зменшення
4 Default Дефолт (неспроможність виконувати зобов'язання)
5 Default on interest payments Припинити виплату відсотків
6 Deferral and matching Відстрочення і відповідність (доходів і витрат)
7 Defraud creditors Уводити в оману кредиторів
8 Delay in payment Затримка платежу
9 Denominate loan in … Виражати номінал позики в…
10 Derecognize Припиняти визнання (фінансового інструмента)
11 Discharge Виконувати, погашати (зобов'язання)
12 Disclaim Відмовлятися (від відповід-ті)
13 Discount Дисконт, знижка
14 Exchange difference Курсова різниця
15 Hyperinflation Гіперінфляція
16 Illiquid Неліквідний
17 Loan default Невик-ня зобов'язань запозикою
18 Preaudit conference Нарада перед початком аудиту
19 Recredit account Відновити суму за кредитом рах-ку
20 Redebit account Відновити суму за дебетом рах-ку
21 Remit Перерах-вати, переказувати гроші
ДОДАТОК Г
Суфіксальні кредитно-банківські терміни
№ Повна назва Украінський відповідник
1 Acceptance Прийняття, акцепт
2 Aging Класифікація рахунків за терміном погашення
3 Annuity Ануїтет
4 At maturity По настанні терміну погашення
5 Beneficiary Одержувач
6 Bidding Торги
7 Borrower Позичальник
8 Borrowings Позикові кошти
9 Capitalization Капіталізація
10 Cashier Касир
11 Consumables Витратні матеріали
12 Estimated losses Розрахункові збитки
13 Expendables Витратні матеріали
14 Exposure Сума можливих втрат (ризик)
15 Fairness opinion Висновок про справедл-сть оцінки
16 Financial accounting Фінансовий облік
17 Financial contribution Фінансовий внесок
18 Financial reporting Фінансовий звіт
19 Funding Фінансування
20 Hedging Хеджування
21 Investee Об'єкт інвестування
22 Lender Кредитор, позикодавець
23 Offering Цінні папери на продаж
24 Profitability Прибутковість
ДОДАТОК Д
Префіксально-суфіксальні кредитно-банківські терміни
№ Повна назва Украінський відповідник
1 Accountant Бухгалтер
2 Accounting Бухгалтерський облік
3 Acquisition Придбання
4 Appriser Оцінювач
5 Asset revaluation Переоцінка активів
6 Assurance Гарантія
7 Audit reclassification Аудиторська рекласифікація
8 Bank insider Інсайдер банку
9 Be undercapitalized Не мати достатнього капіталу
10 By instalments На виплат
11 Cash disbursements Виплати грошових коштів
12 Consignee Консигнант
13 Debasement (of currency) Знецінення (валюти)
14 Debenture Облігація акціонерної компанії
15 Demonetization Демонетизація
16 Denominated in Виражений у номіналі … валюти
17 Deplation Зменшення вартості невідновного ресурсу
18 Devaluation Девальвація
19 Discretionary costs Витрати на розсуд керівництва
20 Dismissal pay Вихідна допомога
21 Early withdrawal penalty Штраф за дострокове зняття суми
22 Encryption Кодування
23 Entitled to benefits Такий, що має право на пільги
24 Indebtedness Заборгованість
25 Indemnity reinsurance Перестрах-ня відшкод-ня збитку
26 Inheritance tax Податок на спадщину
27 Insolvency неплатоспроможність
28 Misappropriation Розтрата, незаконне привласнення
29 Non-accrual assets Активи, за якими не нараховують відсотки
30 Non-callable безвідкличний
31 Non-payments Неплатежі
32 Predecessor auditor Аудитор-попередник
33 Prepaid expenses Витрати майбутніх періодів
34 Prepayment Передоплата
35 Purchase prepayment Передоплата постачальникам
36 Reallocation Перерозподіл
37 Recapitalization Рекапіталізація
38 Refinancing rate Ставка рефінансування
39 Reimbursable expenses Відшкодовані витрати
40 Reimbursement Відшкодування
41 Remittance Грошовий переказ
42 Renegotiated loan Позика з переглянутими умовами
43 Repayment of loans Погашення кредитів, позик
44 Repayment schedule Графік погашення
45 Replacement cost Відновна вартість
46 Sales prepayment Передоплата від замовників
ДОДАТОК Ж
Прості кредитно-банківські терміни
№ Повна назва Украінський відповідник
1 Advance Платити авансом
2 Balance Сальдо, залишок на рахунку
3 Bank Банк
4 Bear Грати на зниження
5 Bill Вексель
6 Bond Облігація
7 Bull Грати на підвищення
8 Capital Капітал
9 Cash Грошові

 
 

Цікаве

Загрузка...