WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Особливості англійських кредитно-банківських термінів та способів їх перекладу українською мовою - Дипломна робота

Особливості англійських кредитно-банківських термінів та способів їх перекладу українською мовою - Дипломна робота

готівкою в найближчі 7 днів, то знижка становитиме 3%.
Disc. - discount - знижка
Attn. Mr. Causio. - До відома містера Каузіо
Attn. - for the attention of - до відома;
Mr. - Mister - містер.
Partshipment - N/P. - Часткове транспортування не дозволяється.
N/P - not permitted - не дозволяється, не допустиме.
However, as you probably realize, our tapes and CDs are sold at extremely competitive prices. - Хоча, як Ви мабуть вже знаєте, наші касети та компакт диски продаються за досить помірними цінами.
CDs (можна віднести як до абревіатур, так і до акронімів) - compact discs - компакт диски
The American Councils for International Education with YFU, is pleased to administer the Postgraduate Program. - Рада США з питань міжнародної освіти разом з організацією "Молодь за взаєморозуміння" представляють програму післядипломної освіти.
YFU (абревіатура) - Youth For Understanding- організація "Молодь за взаєморозуміння".
Not-to-exceed the TPG: $ 7,398. 00. - He перевищувати загальну суму гранту: $ 7, 398. 00
TPG (абревіатура) - Total Portion of Grant - загальна сума гранту
Any dispute arising as to the interpretation, fulfillment or enforcement of this Agreement as to the rights, remedies and obligations of the parties contracting hereto, shall be referred to the excl. jurisdiction of the Ukrainian Courts of Justice, in the city of Odessa. - Будь-які суперечки щодо тлумачення умов цієї угоди, а також щодо прав та обов'язків сторін, розглядатимуться в особливому порядку Судом Юстиції України в місті Одеса.
ехlі. - exclusive - особливий
This award is subject to Executive Order 12549 and Cert.22137. - Винагорода надається на підставі наказу за номером 12549, а також сертифікату за номером 22137.
Cert. - certificate - сертифікат, посвідчення.
Cooperative Act 22581 and seq. Act 22582 of 6 February 2003. - Корпоративний акт за номером 22581 і наступний акт за номером 22582 від 6 лютого 2003.
seq. - sequens (lat.) - наступний.
Ref: The invoice №8976. - Посилання на рахунок-фактуру за номером 8976.
Ref. - refer to - посилатись на
Grant of APIBD. - 3 Грант, що надається асоціацією сприяння міжнародному бізнесу та розвитку.
APIBD (абревіатура) - Association for Promotion of International Business and Development- Асоціація сприяння міжнародному бізнесу та розвитку.
Отже, якщо повна форма скорочення являє собою препозитивне атрибутивне словосполучення, утворене шляхом одночасного складання декількох іменників, то перекладати її слід як препозитивне атрибутивне словосполучення [7, 88]. Назва цих словосполучень походить від англійського слова "attributive" - той, що виступає в ролі означення, має характерні риси означення [3, 117]. Вони, такі притаманні англійській мові, викликають значні складнощі при перекладі внаслідок різноманітності семантичних зв'язків між їх членами, внаслідок відмінності структур англійської та української мов, а також внаслідок багатозначності їх компонентів (особливо якщо означення виражене іменником) [3]. Препозитивні атрибутивні словосполучення можуть бути як двокомпонентними, так і багатокомпонентними [3; 7; 8; 9; 15]. У будь-якому випадку для того, щоб правильно перекласти дані словосполучення, необхідно проаналізувати внутрішні смислові зв'язки між їх компонентами, беручи також до уваги широкий контекст [3, 119]. Вибір способу перекладу залежить також і від лексичного наповнення атрибутивної групи.
Зазвичай виділяють наступні способи перекладу атрибутивних словосполучень:
а) Калькування (переклад на українську мову за допомогою такого ж препозитивно-атрибутивого словосполучення)
Калькування (дослівний або буквальний переклад) - це прийом перекладу, при якому відповідником слова вихідної мови в цільовій мові вибирається, як правило, перший за порядком відповідник у словнику [8, 286]. Калькування зазвичай використовують в тих випадках, коли дослівний переклад не призводить до буквалізму: Br. Std. (British Standard) - Британський стандарт.
The balance must be paid to the seaman either in USD or LC. - Решту потрібно сплатити моряку в доларах США або ж в місцевій валюті.
US dollars - долари США; LC (абревіатура) - local currency - місцева валюта.
Terms and conditions of the "C.B.A." are in conformity with the Laws of Ukraine. - Умови та положення колективного трудового договору не суперечать законодавству України.
С.В.А. (абревіатура) - Со1lесtivе Bargaining Agreement - Колективний трудовий договір.
Request for a single- entry visa to the UK. - Запит про отримання одноразової візи на в'їзд до Об'єднаного королівства Великої Британії та Північної Ірландії.
UK (абревіатура) - United Kingdom - Об'єднане королівство (Великої Британії та Північної Ірландії).
The task is to promote the formation of NGO. - Завдання - сприяти формуванню неурядових громадських організацій.
NGO (абревіатура) - Non-Government Organization - Неурядова громадська організація.
You shouldcontribute to the UMF. - Ви зобов'язані сплачувати профспілкові членські внески.
UMF (абревіатура) - Union Membership Fees - профспілкові членські внески.
Our company is an IT market leader. - Наша компанія - лідер на ринку інформаційних технологій.
IT (абревіатура) - Information Technology - інформаційні технології.
You should use СТВ, which will cover the goods from point of acceptance to point of delivery. - Вам слід оформити комбіновану транспортну накладну, яка покриє усі витрати на доставку товарів до місця призначення.
СТВ (абревіатура) - Combined Transport Bill - Комбінована транспортна накладна.
Однак, у певних випадках доводиться відходити від дослівного перекладу з тим. щоб враховувати норми мови перекладу та повніше передати зміст атрибутивного словосполучення. В такому разі слід використовувати такі способи перекладу атрибутивних словосполучень як:
б) Переклад за допомогою атрибутивного словосполучення типу "іменник-прийменник-іменник"
Цей спосіб перекладу широко використовується особливо тоді, коли атрибутивне словосполучення виражає різноманітні адвербіальні відношення.
Under the agreement DCP is requested. - Згідно з умовами договору - оплата готівкою при доставці.
DCP (абревіатура) - delivery cash payment - оплата готівкою при доставці.
Adriatico LTD is represented by cpt. Provolakis, GR. - Капітан Проволакіс - представник грецької компанії з обмеженою відповідальністю "Адріатіко"
LTD [limitid] (акронім) - limited liability company - компанія з обмеженою відповідальністю.
в) Переклад за допомогою перестановки членів атрибутивного словосполучення
Нерідко дослівний переклад атрибутивного словосполучення неможливий внаслідок відсутності в українській мові відповідного іменника чи літературної мови [7]. В даному випадку доречна перестановка членів атрибутивного словосполучення при перекладі на цільову мову:
Mr Mamytkhozhin, Leader of TUOGS. - Містер Мамутхожин - лідер профспілки моряків далекого плавання.
TUOGS (акронім) - Trade Union of Overseas Going Seamen - Профспілка моряків далекого

 
 

Цікаве

Загрузка...