WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Особливості англійських кредитно-банківських термінів та способів їх перекладу українською мовою - Дипломна робота

Особливості англійських кредитно-банківських термінів та способів їх перекладу українською мовою - Дипломна робота

не визнають чіткої різниці між абревіатурами та акронімами [17, 120], проте за визначенням B.C.Сліповича акронім - це скорочення, фонетична структура якого співпадає з фонетичною структурою загальновживаних слів [15,24]. Тобто це скорочення читається як звичайне англійське слово і вимовляється як одне ціле. Мостовий М.І. зазначає: "Слова, утворені від початкових літер, називаються акронімами" [13, 45]. Це - спільна риса між абревіатурами і акронімами. Відмінність між ними була сформульована Девідом Крісталом так: "Such items would never have periods separating the letters - a contrast with abbreviation, where punctuation is often present, especially in older styles of English" [17, 120].
Крім того, акроніми можуть писатись як звичайне англійське слово, а не з великих літер як абревіатури [16,90]:
UNESCO - Unesco [ju:'neskou] - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - ЮНЕСКО - Комітет Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, наук и та культури;
UNO - Uno [ju:nоu] - United Nations Organization - ООН - Організація Об'єднаних Націй;
RAF [ra:f] - Royal Air Force - королівські повітряні сили;
radar [reida:] - radio detection and ranging - paдap.
Необхідно зазначити, що акроніми вживаються значно рідше в діловій кореспонденції, ніж скорочення та абревіатури.
Ділова кореспонденція є сферою широкого вживання різних скорочень - як тих, що увійшли до мови і зафіксовані у словниках, так і авторських, оказіональних, що створені тільки на конкретний випадок і зафіксовані лише в одному тексті. Комісаров В.Н. зазначав, що особливу увагу слід звертати на скорочення, які часто зустрічаються в англійських текстах [10]. Багато з них є загальновживаними і фіксуються в словнику скорочень (наприклад, СIO, AFL, SHAPE, UNESCO, NAASA). Проте нерідко зустрічаються авторські скорочення, які не являються загальновживаними. В такому випадку Комісаров В.Н. радить перекладачеві шукати в тексті розкриття змісту того чи іншого скорочення. Зазвичай на початку тексту вживається повна назва і лише потім дається її скорочене позначення [10, 131]. У деяких видах текстів скорочення становлять 50 відсотків усіх слововживань та 15 відсотків словникового складу [8, 179].
З точки зору їхнього перекладу, зазначений розподіл скорочень доцільний тому, що останні, як правило, мають свої відповідні повні форми у конкретному тексті, що перекладається, і їхнє розуміння зазвичай не викликає труднощів, тоді як при перекладі перших іноді можуть не допомогти й словники скорочень, якщо вони не містять потрібного скорочення. Значна кількість скорочень, що вживаються в діловій кореспонденції є омонімічними, тобто мають різне значення при тотожності графічної формі. Це може становити певну складність для перекладача, адже у таких випадках іноді буває важко визначити за формою скорочення його значення. Так скорочення А. представляє близько чотирьох термінів, з них зокрема: area - площа, простір, зона, галузь; associate - співробітник; Academician - академік; advanced - передовий [8, 543].
Омонімічними можуть бути й дво-, три- та чотирилітерні скорочення. Наприклад: рt. - крапка, pt. - pint - пінта; part - частина; point - положення, момент; abs. - absolute - абсолютний; absorption - поглинання; abstract - анотація, реферат; anal. - analogy - аналогія; analysis - аналіз. Для визначення значення таких скорочень часто необхідно враховувати широкий контекст [8, [8, 180].
Слід мати на увазі, що в діловій кореспонденції часто вживаються міжнародно узгоджені скорочення іншомовного (найчастіше французького та латинського) походження:
TSVP - tournez s'il vous plait - turn over - будь ласка, перегорніть сторінку; i.e. - id est - a саме; p.m. - post meridiem - після полудня.
Тому перекладачу у випадку невідомих скорочень іноді доводиться звертатися до перекладних словників скорочень й інших мов.
Оскільки скорочення представляє певне повне слово або словосполучення, то існує чотири основних способи його передачі на цільову мову, два з яких є власне перекладом (за допомогою відповідного скорочення або повної форми відповідного скорочення), а два - транскодуванням (самого скорочення чи відповідної повної форми) [9, 180].
Отже, розглянемо більш детально кожен із вищезазначених способів перекладу скорочень.
Переклад відповідним скороченням. Даний спосіб перекладу передбачає використання існуючої у мові перекладу абревіатури-відповідника або її створення (у випадку авторських скорочень):
CIA (US) Central Intelligence Agency ЦРУ Центральне розвідувальне управління США
EC European Community ЄС Європейське Співтовариство
The wages start from the date which the seafarer departed from Moscow or Kyiv and cease on the date of signing off the vessel, provided the seaman is dispatched to his country, after his signing off, within 3 days max. - Нарахування зарплати починається після від'їзду моряка з Москви або Києва і припиняється після закінчення його служби. При цьому слід пересвідчитись, що моряк, списаний з судна, відбув до своєї країни макс. через три дні.
max. - maximum - макс. (максимум)
The seaman is entitled to carry with him baggage of weight up to 30 kilos when he is being repatriated, if the seaman carries excess baggage (more than 30 kilos), it is his responsibility to pay the excess baggage charges to the airline . - Під час репатріації моряк зобов'язаний мати при собі багаж вагою до ЗО кг, за надлишковий багаж, який важить більше З0кг, він мусить платити в аеропортусамостійно.
kilos - kilograms - кг. (кілограми)
Airport expenses are to be paid by the Owners, except in cases where the crew-member is repatriated at his request prior to the expiration of the employment period (vid. Clause 6). - Витрати на авіа переліт сплачує власник, окрім тих випадків, коли член екіпажу повертається на батьківщину за власним бажанням до закінчення терміну його служби (див. Додаток 6).
vid. - vide (lat.) - see - (див. (дивіться)
I am sorry that we cannot help you further, as the company cannot accept liability for goods (q.v. Clause 26 of the Policy). - На жаль, ми не можемо нічим Вам зарадити, оскільки компанія не несе відповідальність за товари (див. Додаток 26 Страхового полісу).
q.v. - quod vide (lat.) - see, refer to - див. (дивіться)
In the event that the Owners are required by the Administration to issue National Certificates of competency or Seamen's book (Panamanian etc.), the expenses arising due to these conversions, incl. all fees and charges will be borne by the Owners. - У випадку, якщо адміністрація вимагає від судновласника оформлення Національних сертифікатів відповідності або моряцьких посвідчень (Панамських і т.д.), всі витрати, вкл. різноманітні комісійні збори, покладаються на судновласника.
etc. - et cetera(lat. ) - and so on - i т.д.(і так далі);
incl. - including - вкл. (включаючи)
If the ship is wrecked and due to this, or by reason of Force Majeur the seafarer has suffered proven loss of personal effects, than he is entitled to a compensation ranging from USD 500 min. to USD 3,000

 
 

Цікаве

Загрузка...