WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Особливості англійських кредитно-банківських термінів та способів їх перекладу українською мовою - Дипломна робота

Особливості англійських кредитно-банківських термінів та способів їх перекладу українською мовою - Дипломна робота

скороченням.
Запозичення - процес надходження і засвоєння іншомовних слів внаслідок різних соціальних причин - війни, торгівлі, подорожей, науково-технічного співробітництва, культурних зв'язків та контактів між країнами.
Розвиток мови тісно пов'язаний з історичним процесом. Так на розвиток англійської мови вплинули такі події як підкорення Британії римлянами та битва при Гастінгсі 1066 року, яка поклала початок норманському завоюванню. Не дивно, що в англійській мові найбільш продуктивними є запозичення з латинської та французької мов. Цьому факту є логічне пояснення. В період завоювань відбулося масове взаємопроникнення слів та запозичення лексики. Англійську мову почали використовувати лише для комунікативних цілей, і вона майже не вживалась у писемній формі за винятком молитов і проповідей. У той же час латинська мова вживалась для офіційних записів у вчених працях з філософії та теології, в історичних хроніках і церковних літургіях. Французька мова була мовою королівського оточення і аристократії. Тобто англійська мова поступово втратила свою офіційну і особливо законодавчу роль, поступившись тим самим латинській та французькій. Слід зазначити, що двомовність була характерною рисою середньовічної Європи.
Розглянемо більш детально запозичення з латинської мови. За часів новітнього періоду до англійської мови надійшла значна кількість латинізмів, які й до нашого часу зберегли не лише свою форму, а й правопис мертвої мови. Частину цих запозичень складають прислів'я, що не мають відповідних сталих сполучень в англійській мові, а також вислови, які вживаються у скороченій формі.
Широкі можливості скорочення як мовного словотвору вплинули на окремі власні імена та прізвища. Цей вид скорочень спостерігається ще у давньому Римі, де імператора Домиціана, наприклад, називали скорочено DDD - Dominus ас Deus Domitianus - Володар і бог Домиціан. У сучасній англійській мові скорочуються прізвища письменників, кіноакторів тощо, наприклад:
G.B.S. - George Bernard Shaw - Джордж Бернард Шоу;
B.В. - Brigitte Bardot - Бріджит Бардо;
C.С. - Claudia Cardinale - Клаудія Кардинале;
D.D. - Diana Dors - Діана Дорс;
G.G. - Greta Garbo - Грета Гарбо;
M.M. - Michael Morgan - Мішель Морган.
Скорочені запозичення із латинської мови, які вживаються в діловій кореспонденції включають:
1) назви вчених ступенів
A.B. - Artium Baccalaures - Bachelor of Arts - бакалавр гуманітарних наук; A.M. - Artium Magister - Master of Arts - магістр мистецтв - Litt.D. - Literarum Doctor - Doctor of Literature - особа, яка має ступінь бакалавра; з літератури; L.B. - Legum Baccalaures - Bachelor of Laws - особа, яка має ступінь бакалавра в галузі права
J.D. - Juris Doctor - Doctor of Law - особа, яка має ступінь доктора в галузі права.
2) позначення часу і мір ваги
A.D. - Anno Domini - in the year of the Lord - нашої ери;
ha. - hoc anno - this year - цього року;
a.m. - ante meridiem - before noon - вранці;
p.m. - post meridiem - after noon - після полудня;
lb. - libra-pound - фунт.
3) усталені скорочення, які часто вживаються в діловій кореспонденції і є загальновідомими
ad val. - ad valorem - according to the value - відповідно до зазначеної вартості;
c. - circa - about - приблизно;
cf. - confer - compare - порівняйте;
e.g. - exempli gratia - for example - наприклад;
etc. - et cetera - and the rest - i так далі;
ib. - ibidem - in the same passage - там же;
p.t. - pro tempore - till now - дотепер;
s.a. - sine anno - date is not indicated - дата не вказана;
v., vs. - versus - against - против;
v. - via - through - через;
v. - vide - see - дивіться;
viz. - videlicet - namely - а саме;
NB - nota bene - take special note of - зверніть увагу на;
pp, p.p. - post procurationem - for and on behalf of - від імені, за дорученням.
Зазвичай такі скорочення не мають відповідних форм в українській мові. Вони вживаються в мові скоріше із стилістичних міркувань, для надання ваги контексту чи виділення його частини, Якщо латинські скорочення зустрічаються в англійському тексті, то вони не читаються як латинські слова, а замінюються англійськими еквівалентами.
Скорочення такого типу зрідка можуть походити з власної мови: m.е. - most excellent - виключно b.e. - bill of exchange - переводний вексель bill of entry - митна декларація.
У діловій кореспонденції кількість запозичень з французької мови значно менша, ніж з латинської. Серед них:
- ввічливі звертання Mlle - Mademoiselle - Miss - міс Mme - Madame -- Mrs. - місіс Messers - Messieurs - Gentlemen - панове.
- примітки типу
RSVP - respondez s'il vous plait - please reply - будь ласка, дайте відповідь; TSVP - tournez s'il vous plait - please turn ove r- перегорніть сторінку.
- назви деяких установ, дипломатичних організацій
SRL - Societe a responsabilite limitee - Limited liability company - компанія з обмеженою відповідальністю;
CD - Corps Diplomatique - Diplomatic Service - дипломатичний корпус.
В основному виділяють два типи скорочень: абревіатури та акроніми. Серед лінгвістів не має єдності щодо точного визначення поняття абревіатури. Деякі з них, зокрема Козакова Т.О. та Голікова Ж.А. вважають, що абревіація - процес утворення нових слів шляхом скорочення (усічення) основи. В результаті такого способу словотвору отримуємо слова з неповною, усіченою основою, які називаються абревіатурами [3;7]. Але, таким чином, вони ототожнюють поняття абревіатура і скорочення, не виділяючи при цьому ніяких особливостей, які мали б вирізняти абревіатуру з ряду скорочень.
У свою чергу, Сліпович B.C. зазначає, щоабревіатура - це скорочення, складене з початкових літер слів, які читаються за алфавітом [15,24]: СМЕА ['si:'em'i:'ei] - Council for Mutual Economic Assistance - РЕВ - Рада з питань економічної взаємо підтримки;
T.L.O.['ti:'el'ou] - total loss only - лише у разі цілковитого пошкодження; T.M.O.['ti:'em'ou] - telegraph money order - грошовий переказ по телеграфу;
Т.М. ['tі:'em] - trade mark - торговий знак;
P.O. [pi:'ou] - postal order - поштовий грошовий переказ.
Такі скорочення називають ініціальними [3,207].
Властиві англійській мові скорочення, в яких перший компонент звужено до початкового ініціала, а другий вживається повністю: G-manager - general manager - головний менеджер; G-cargo - general cargo - загальний (змішаний) вантаж.
Хоча ці скорочення і містять початковий ініціал, який читається за алфавітом, на думку М.І. Мостового, їх не можна назвати абревіатурами. Це - неповні форми, які утворюються шляхом одночасного скорочення і словоскладання [13, 47].
Аналогів складноскорочених слів, утворених поєднанням початкової літери і цілої основи, немає ні в українській, ні в російській мові [13, 92].
У процесі розвитку мови абревіатура може трансформуватись в акронім, особливо якщо вона загальновідома і широковживана. Щоб абревіатура стала акронімом, вона повинна мати достатню кількість голосних звуків, бути зручною для читання, милозвучною [14, 24].
Хоча деякі лінгвісти

 
 

Цікаве

Загрузка...