WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Семантичні особливості фразеологізмів, що містять назви кольорів у сучасній англійській мові - Курсова робота

Семантичні особливості фразеологізмів, що містять назви кольорів у сучасній англійській мові - Курсова робота

весілля скоїться);
- некваліфікований, молодий - a green horn (новак, хлоп'я, людина без досвіду), green labour (некваліфікована робоча сила), green year (дитячі роки), to see green in one's eye (вважати когось дурним).
Ці значення співпадають і з психологічним розумінням зеленого кольору.
Green як колір заздрощів зустрічається у таких ФО: green with envy (готовий лопнути від заздрості), to look through green glasses (ревнувати, заздрити чиємусь успіху).
Наступні значення як лексеми green, так і фразеологізму вцілому пов'язані з кольоровою ознакою. У виразах green goods (фальшиві банкноти) та green goods man (фальшивомонетчик) зелений колір пов'язаний з зеленим кольором банкнот. Зелений як символ дозволу, є складовою частиною фразем the green light (дозвіл) та to give a green light (розв'язати руки, дати свободу дій).
Психологічне трактування зеленого кольору, як і кольорова ознака, чітко простежуються у набутті фразеологізмом своєї семантики. Таких фразем, в яких би значення компонента green суттєво не впливало б на загальне значення ФО, не виявлено.
Yellow
Колоронім yellow зустрічається у наступних фразеологізмах-метафорах: to be yellow about the gills, yellow jacket, yellow dog, to turn yellow , yellow back, yellow journalism та ін.
З такими значеннями як "жовтий" та "золотий" (тобто кольорова ознака) компонент yellow увійшов до складу деяких метафорично переосмисленних ФО.
Це такі вирази як yellow boy, yellow jacket (золота монета), yellow flag (жовтий прапор - як символ карантину), yellow jack (жовта пропасниця, лихоманка), to be yellow about the gills (мати нездоровий вигляд - жовтий колір зябр свідчить про несвіжість риби).
Колоронім на позначення жовтого кольору у складі фразеологізмів може мати і такі значення:
- боягузливий, підлий - a yellow streak (нахил до віроломства, боягузтва), to turn yellow (злякатися, виявити малодушність), yellow dog (підла, боягузлива, нікчемна людина);
- бульварний - yellow journal (бульварно-сенсаційний журнал), yellow journalism (бульварна преса), yellow back (дешевий бульварний роман).
При утворенні семантики фразеологізмів психологічне значення жовтого кольору до уваги не береться. В багатьох випадках саме колоронім yellow у складі фразем є смислоутворювальним компонентом.
Rosy, pink
На позначення рожевого кольру існує дві лексеми - rosy та pink. В англійській мові дані колороніми увійшли до складу лише фразеологізмів-метафор. Це такі вирази як to feel rosy about the gills, to take a rosy view of smth., rosy in the garden, in the pink, the pink of perfection, pink tea.
З рожевим кольором як здоровим кольором обличчя пов'язані наступні ФО: in the pink (в розквіті сил, у чудовому стані здоров'я), the pink of health (здоровий на вигляд). Колоронім pink, маючи ознаку кольору, є складовою частиною такої ФО, як to feel rosy about the gills (мати здоровий вигляд - зябра свіжої риби мають червонуватий колір).
Наявно проступає і психологічне тлумачення рожевого кольору у семантиці певних фразеологізмів. З рожевим пов'язані позитивні переживання, він співзвучний радісному, відкритому ставленню до світу. Фраземи типу to see everything through rose-coloured spectacles (бачити все в рожевому світлі), to take a rosy view of smth. (оптимістично дивитися на щось), rosy in the garden (все в порядку) побудовані саме на цій асоціації.
Але серед виразів з колоронімом pink наявні і такі, до складу яких ця лексема увійшла ні за кольоровою ознакою, ні на основі психологічного трактування. Наприклад, pink tea (званий чай), the pink of perfection (верх досконалості), paint me pink if… (щоб мене лиха година побила, якщо…).
Як бачимо, незважаючи на невелику кількість фразеологізмів з колоронімами pink та rosy, ці лексеми увійшли до фразем-метафор і для позначення кольору, і для передачі психологічного стану. Хоча rosy та pink і мають однакове значення, їх взаємозаміна у складі ФО недопустима.
Gray
Колоронім gray в первинному значенні, увійшов до складу таких ФО, як gray matter (сіра речовина головного мозку; розум), gray of the dawn (досвітня, передсвітанкова імла), all cats are gray in the dark (вночі всі коти бурі). Завдяки кольоровій ознаці, значення фразеологізмів є мотивованим. А ось у такій фраземі як the gray mare is the better horse (дружина верховодить) мотивація відсутня.
Отже, у складі фразеологізмів-метафор gray вживається на позначення кольору, будь-які психологічні чи переносні значення ФО відсутні.
Brown
Що стосується фразеологічних метафор з лексемою brown, то до їх складу даний колоронім входить з різними значеннями. В таких ФО, як brown bread (хліб з непросіяної муки) та brown ware (череп'яний посуд), компонент brown має своє первинне значення "коричневий".
Певною мірою з кольоровою ознакою пов'язані і такі вирази як to do brown та to do up brown (доводити до кінця), де brown зберігає семантику "гарно підсмажити".
В психологічному аспекті з коричневим кольором пов'язується життєва неактивність. Таке трактування присутнє в деяких фразеолгізмах, що містять лексему brown: brown study (похмурий роздум), in a brown study (у похмурому роздумі).
Таким чином, в цій групі фразеологізмів виокремлений колоронім brown містить як кольорову, так і психологічну семантику. Сама лексема є смислоутворювальною.
Purple
В англійській мові з колоронімом purple існує декілька фразеологізмів-метафор. Один з них - a purple patch (краще місце в літературному творі). В ньому значення компонета на позначення кольору в деякій мірі можна ототожнити з сакральним тлумаченням, що означає духовне начало, найвищий ступінь пізнання.
До таких фразем, як to wear the purple (належати до королівської сім'ї) та to marry into the purple (взяти шлюб з членом королівської сім'ї) назва кольору увійшла в переносному значнні (purple - королівський пурпур, влада монарха).
Як видно, при утворенні семантикиФО, до уваги береться як психологічне тлумачення фіолетового кольору, так і одне з переносних значень.
Є певний відсоток ФО, які містять два чи більше колороніми. Найрозповсюдженішими колоронімами, що одночасно зустрічаються у фразеологізмах-метафорах є black та white.
Найчастіше можна зустріти такі фрази, до яких колороніми увійшли у своєму первинному значенні, позначаючи колір. Наприклад: black hen lays a white egg (чорна корова та молоко біле), black and white (малюнок пером), in black and white (чорним по білому, цілком ясно, зрозуміло), to call white black (обстоювати очевидну неправду); to beat somebody black and blue (побити до синців), the Red, White and Blue (англійський державний прапор - за кольорами, які входять до нього).
У фразеологізмі every white has its black, and every sweet sour (немає солодкого без гіркого; все має свій зворотній бік) відчутно проступає психологічне трактування назв кольорів: в усьому чистому, незаплямованому (білому) можна віднайти якесь зло (чорне).
Таким чином, у метафоричних фразеологізмах внаслідок найвищого ступеня переосмислення компонентів значення виражено імпліцитно. Але простежуються тенденції вживання колороніма як в прямому, так і в переносному

 
 

Цікаве

Загрузка...