WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Семантичні особливості фразеологізмів, що містять назви кольорів у сучасній англійській мові - Курсова робота

Семантичні особливості фразеологізмів, що містять назви кольорів у сучасній англійській мові - Курсова робота

to see through rose-coloured spectacles, in a brown study, a purple patch, the pink of health та інші.
З метою з'ясування значення колороніма у складі метафоричних фразеологізмів, варто розглянути дані фраземи як вільні словосполучення. Адже "більшість фразеологізмів спочатку були вільними словосполученнями, заміна компонентів була для них природною".
Black
З колоронімом black в англійській мові існують такі ФО як devil is not so black as he is painted, black year, black books, the black dog is on one's back, there's a black sheep in every flock, black frost, black in the face, black will take no other hue та ін.
До складу деяких вільних словосполучень лексема black увійшла у переносному значенні. У переосмисленому значенні фразеологізму ця семантика компонента була взята за основу. Виразно проступають наступні значення лексеми black:
- поганий, страшний - devil is not so black as he is painted (не такий він вже поганий, як його зображують), to depict in black colours (представляти в поганому світлі), to paint smth. black (показувати в найгірших тонах);
- нещасливий, важкий - a black year (чорний, нещасливий рік), a black day (важкий, поганий день);
- похмурий, поганий - black looks (похмурі, несхвальні погляди), to look black (мати незадоволений, похмурий, злий вигляд), things look black (справи погані).
Існує група ФО, яких об'єднує значення "потрапляти в немилість". Вираз the black book означає "чорна книга (до якої заносять прізвища осіб, що підлягають покаранню)". З ним пов'язані такі фраземи, як black books (немилість), to be in one's black books (бути зневаженим кимось), black list (чорний список) та black mark (занесення до чорного списку). Негативне значення цим ФО надає саме колоронім black.
Дана назва кольору в деяких фраземах може позначати "нечесність", наприклад: black conscience (чорна, нечиста совість), black market (чорний, спекулятивний ринок).
У зазначених ФО лексема black надає виразу негативного забарвлення. У даному випадку відіграє роль психологічне трактування чорного кольору, який завжди несе на собі відбиток смерті, скорботи, руйнування.
В деяких сталих висловах чорний колір зводиться до значення "меланхолійний". Наприклад, the black dog (хандра, нудьга) та the black dog is on one's back (нудитися).
У фраземах black art, black magic (чорна магія) та black sheep (паршива вівця, негідник, нероба) назва кольору виражає щось зловісне, пов'язане з темними силами. Маючи аналогічне значення ФО a black sheep входить до складу прислів'їв it is not a small flock that has not a black sheep та there is a black sheep in every flock, що означають "в сім'ї не без виродка".
Інші фразеологізми-метафори з компонентом black також у своїх значеннях будуть містити "темне", "сумне" начало. Наприклад, black beast (людина, яку ненавидять), black ox has trod on his foot (його спіткало нещастя), to look at the black side of things (дивитися песимістично) та ін.
В основі метафоричного переосмислення деяких інших фразеологізмів покладена схожість як за кольоровою ознакою, так і за характерною ознакою іншого компонента. В таких ФО семантика необов'язково матиме негативний відтінок. У фразеологізмі black eye (підбите око) лексема eye означає не саме око, а місце навколо нього, а black указує на кольорову ознаку (місце навколо ока набуває темного кольору). Подібно утворена і ФО black wax (земля, що після дощу стає липкою). Компонент wax містить значення "липка речовина", а колоронім уточнює колір цієї речовини.
У такі фраземи як black-letter day (будній день, звичайний, нічим непримітний день), black flag (піратський прапор), black in the face (багровий від гніву, напруги) лексема на позначення кольору увійшла у своєму первинному значенні, однак вислови переосмислились загалом.
У фразеологізмах black lie (навмисна брехня) та black ingratitude (чорна невдячність) назва кольору вносить емоційне забарвлення.
У розглянутих ФО наявне фразеологічне переосмислення, але даний феномен характерний не для всіх фразем. Так, наприклад, у звороті a black cap (судова шапочка, яка одягається суддею в момент винесення вироку) відбувається необразне семантичне перетвореня шляхом звуження значення прототипу a black cap (чорна шапочка). Звуження семантики спостерігається і у фраземі a black swan (чорний лебідь - рідкісне явище, тому фразеологізм позначає аномалію).
Отже, фразеологізми-метафори, до складу яких входить колоронім black, переважно за своєю семантикою негативні. Ця лексема є смислоутворювальною для даних фразеологізмів.
Blue
Лексема blue входить до складу наступних фразеологізмів-метафор: to be in the blues, to drink till's all blue, a bit of blue sky, true blue, to see through blue glasses, a blue stocking, blue rose тощо. Серед значень, яких набуває колоронім blue у складі ФО, можна виокремити наступні:
- нудьга, хандра, смуток - to be in the blues, to get the blues, to have a fit of blues (нудитися, хандрити, засмутитися, бути в пригніченому стані), to give smb. the blues (наводити нудьгу на когось), the blue devils (смуток, нудьга). В словнику англійської мови знаходимо деякі уточнення даної семантики лексеми blue: похмурий, меланхолійний; в подавленому настрої ;
- безнадійний, поганий - to look blue (мати пригнічений вигляд; бути безнадійним), things look blue (справи погані, справи гіршають);
- біла гарячка - to drink till all's blue (допитися до білої гарячки), the blue devils (біла гарячка - друге значення);
- порядний, вірний, постійний - true blue will never stain (порядна людина ніколи не підведе), true blue (вірна, постійна людина).
Компонент blue у фразеологізмах вживається також для емоційного підсилення вислову, наприклад: blue fear та blue funk, що означає "переляк", "панічний страх".
Входячи до складу деяких фразологізмів, лексема blue у сполученні з компонентом murder в різних ФО має різне, неспоріднене значення. Фразеологізм to cry blue murder означає "на ґвалт кричати", "горлати, репетувати"; like blue murder - "дуже швидко, щодуху". А вираз to get away with blue murder має значення "чинити, як комусь заманеться", "залишатися непокараним".
Метафорично переосмислені і наступні ФО, в яких колоронім blue не має власної семантики, а увиразнює значення самого фразеологізму. Це такі вирази як to turn the airblue, to make the air blue (дуже лаятися, лаяти на всі заставки); by all that's blue! (хай йому чорт).
Компонент blue зі значенням "небо", "повітря" увійшов до складу таких фразем: a bolt from the blue (як грім серед ясного неба), to vanish (disappear) into the blue (піти димом догори; зникнути безслідно), a shot in the blue (помилка, промах).
Схожість за кольоровою ознакою відображена в наступних метафорично переосмислених ФО: blue rose ("блакитна троянда", щось недосяжне), blue blood ("блакитна кров", аристократичне походження), blue of the plum (свіжість, краса, чари молодості), blue in the face (багровий від гніву).
Семантика лексеми blue також пов'язується з надією. Фразеологізми bit of blue sky та blue bore означають "промінь надії".
Що стосується психологічного трактування синього кольору як

 
 

Цікаве

Загрузка...