WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Семантичні особливості фразеологізмів, що містять назви кольорів у сучасній англійській мові - Курсова робота

Семантичні особливості фразеологізмів, що містять назви кольорів у сучасній англійській мові - Курсова робота

компонентом blue (16,86%). Далі у порядку зменшення йдуть такі назви кольорів як white (15,01%), red (14,31%), green (9,47%), yellow (6,47%), rosy, pink (3,24%), gray (2,78%), brown (2,54%), purple (0,69%), orange (0,23%). Серед ФО зустрічаються і такі, до складу яких входять два або більше колороніми.
Отже, у фразеологізмах найчастіше використовуються назви чорного та білого кольорів. Другим за частотою вживання є колоронім blue. Прослідковуючи походження назв кольорів black та blue, впадає в око і звукова подібність даних слів давньоанглійської мови: black - з АС blжk (blac); blue - з АС blжw. Також деякі психологічні тлумачення даних кольорів спільні. Як чорний, так і синій можуть означати ніч, похмурість. Англійські фразеологізми з компонентами black та blue в більшості своїй несуть негативне забарвлення, хоча з колоронімом blue таких фразеологізмів менше, ніж з black.
Далі за частотністю вживання слідують назви кольорів red та green. Синій, червоний та зелений з точки зору фізики є основними кольорами, що і знаходить своє відображення в мові. Кількість фразеологізміа з колоронімом yellow цілком закономірно слідує за green. Як зазначає Ж.Аґюстон, "серед усіх кольорових тонів є тільки чотири, які не сприймаються як суміші…: одиничний червоний, одиничний жовтий, одиничний зелений та одиничний синій". Решта ж кольорів є сумішшю основних. Фразеологізми з такими колоронімами нечисленні.
Фразеологізми-порівняння
Як зазначає О.В.Кунін, в сфері фразеології можуть використовуватись структурно-семантичні моделі фразеологізмів. Цей тип моделювання наявний у стійких порівняннях, які ще називаються компаративними зворотами. Ад'єктивні компаративи, типу "as + прикметник + as + іменник (чи словосполучення)" є одним з основних.
До фразеологізмів-порівнянь відносяться такі, в основу яких покладено часткове переосмислення. Як справедливо зазначає В.М.Мокієнко, в порівняннях зміст фразеологізму виражений майже експліцитно.
До цієї групи фразем належать ФО типу as black as night, as black as a crow, as green as a grass, as blue as a badger, as red as a rose, as red as a lobster, as white as snow, as white as sheet, as white as death, as yellow as gold.
В таких фразеологізмах перший значущий компонент (колоронім), як правило, вживається в буквальному значенні. За класифікацією типів лексем, запропонованою О.В.Куніним, назва кольору в даному випадку відноситься до реальних слів. У фразеологізмах-порівняннях можна виділити безпосереднє значення кожного компонента-колороніма.
Black
1) чорний - as black as a crow's wing, as black as a raven, as black as a coal, as black as ink (дуже чорний);
2) темний, чорний - as black as hell, as black as my hat, as black as pitch (зовсім темно, нічого не видно: хоч в око стрель);
3) темний, похмурий (про людину) - as black as a thunder cloud, as black as sin, as black as thunder (хмара - хмарою);
Серед фразеологізмів-порівнянь з компонентом black зуcтрічається вираз to work like a black (дуже важко працювати). В цій ФО black у субстантивованому вигляді увиразнює буквальне значення першого компонента.
Blue
Хоча за кількістю фраземи, до складу яких входить компонент blue, стоять на другому місці, фразеологізмів-порівнянь з цим складником лише два: as blue as a badger (дуже посинілий, синій, як пуп) та like blue murder (дуже швидко, щодуху).
З ФО as blue as a badger можна виділити значення "синій". Компонент blue ввійшов до складу даної фраземи завдяки схожості синього та сірого кольорів.
У порівнянні like blue murder, неможливо виділити семантику жодного з компонентів. Загальне значення фразеологізму має емоційно-підсилювальне забарвлення (пор. to cry blue murder - горлати, репетувати).
White
У фраземах цей компонент-колоронім має два значення:
1) білий - as white as a lily, as white as chalk, as white as ivory, as white as milk, as white as wool (білий, як сніг, білосніжний);
2) блідий - as white as a ghost, as white as ashes, as white as marble (блідий, як полотно).
Фразеологізми з першим значенням компонента white є позитивно забарвленими. Про це свідчить інший компонент ФО (a lily, ivory, milk). Ті ж фраземи, до складу яких входить колоронім white у значенні "блідий" мають негативне забарвлення, що також зумовлено порівнювальною лексемою (ghost, ashes).
Red
Колоронім red у фразеологізмах-порівняннях має два значення - "червоний": as red as a poppy (червоний, як маків цвіт), as red as a beetroot (червоний, як буряк), as red as a turkey-cock (червоний, як індик), as red as a lobster (червоний, як рак), as red as fire (червоний, як вогонь), as red as blood (червоний, як кров); та "рум'яний" - as red as a cherry, as red as a rose (кров з молоком).
Green
Фраземи аs green as a gooseberry та as green as grass мають значення "недосвідчений", "зелений", що обумовлено переносним вживанням компонента green. Якщо у вищезазначених ФО одне з значень обов'язково позначало колір, то у випадку з green це не спостерігається.
Yellow
Хоча кількість фразеологізмів з колоронімом green перевищує ФО з компонентом yellow, однак число фразеологізмів-порівнянь, до складу яких входить вищевказана назва кольору, переважає.
Вирази as yellow as a crow's foot, as yellow as a guinea, as yellow as a kite's claw, as yellow as corn та as yellow as gold означають "жовтий, як лимон; золотистий; золотавий". Як і в попередніх випадках (з іншими колоронімами), компонент yellow зберігає своє первинне значення. Додається лише ще один відтінок жовтого кольору - золотистий.
Gray
Лексема gray у висловах as gray as a bat's wing (сірий, як миша), as gray as lead (сірий, як свинець) має своє перше словникове значення - "сірий", але порівнювальні лексеми (bat's wing та lead) надають цим фраземам різних змістових відтінків.
Brown
З цим колоронімом існує лише один фразеологізм-порівняння, зафіксований у фразеологічних словниках. As brown as a berry означає "зовсім темний, дуже загорілий, шоколадного кольору". Значення цієї ФО подається у словнику з етимологічної точки зору: слово brown зберігає у цьому виразі своє старе значення - "темний".
Лексеми на позначення кольору у порівняльних висловах обов'язково мають своє первинне значення (означають колір). Лише в двох випадках (green, brown) назви кольорів вживаються в переносному значенні. Компаративні звороти - це мотивовані ФО. В них наявний зв'язок з семантикою прототипів.
Фразеологізми-метафори
На думку багатьох фразеологів найбільш розповсюдженим типомфразеологічного переосмислення є метафоричне. За визначенням О.В.Куніна, цей тип переосмислення є "переносом найменування з одного денотата на інший, який асоціюється з ним на основі реальної або уявної схожості". Фразеологізми-метафори досить образні, і за висловом В.М.Мокієнка, метафора є "фактором створення образності". Ця група ФО найчисельніша.
До неї належать такі фраземи як to look black, the pot calling the cattle black, to have a fit of blues, once in a blue moon, to show the white feather, white elephant, red cock, to paint the town red, in the green, to turn yellow, the gray mare is the better horse,

 
 

Цікаве

Загрузка...