WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Модальні дієслова (Modal Verbs) - Реферат

Модальні дієслова (Modal Verbs) - Реферат

had to sell most of my Я змушений був продати
things. (Heym) більшість своїх речей.
You'll have to go home Вам доведеться зараз пі-
now. (Parker) ти додому.
Питальна й заперечна форми модального дієслова to have у Present Indefinite і Past Indefinite утворюються з допоміжним дієсловом to do:
Do we have to sleep with Ми мусимо спати з ним
him in here? (Maltz) тут?
You don't have to go in. Вам не обов'язково захо-
(Hemingway) дити.
You did not have to think Вам не треба було дума-
about it. (Hemingway) ти про це.
В українській мові дієслово мати також вживається в значенні мусити.
В усному мовленні вираз to have got також вживається в модальному значенні і виражає необхідність чи обов'язок, зумовлені обставинами:
I've got to get up early. . Мені треба встати рано.
Питальна й заперечна форми утворюються, як відповідні форми Present Perfect:
Have you got to get up early? I haven't got to get up early.
Вираз to have got у модальному значенні практично вживається лише в теперішньому часі.
Модальне дієслово to be
Дієслово to be як модальне вживається лише в двох часах: Present Indefinite і Past Indefinite.
Не is to come at five. Він має прийти о 5 годині.
Не was to come at five. Він мав прийти о 5 годині.
З модальним дієсловом to be в Present Indefinite вживається лише Indefinite Infinitive.
Після to be в Past Indefinite вживається також Perfect Infinitive, який вказує на те, що виражена ним дія не відбулася:
Не was to have come at Він мав прийти о 5 го-
five. дині (але не прийшов).
Дієслово to be, вжите як модальне, виражає обов'язок, що випливає з попередньої домовленості, Плану, розкладу, графіка і т. п.:
We were to work two Ми мали працювати дві
hours every morning. (Pick- години кожного ранку.
ens)
We are to meet at the theatre. Ми повинні зустрітися у театрі.
Модальне дієслово to be вживається для вираження наказу або і н с т р у к ц і ї:
You are to go to sleep. Лягайте спати. (Shaw)
You're not to come here Більше сюди не при-
any more. (Parker) ходьте.
The medicine is to be kept Ліки треба тримати
in a cool dark place. в прохолодному темному місці.
Модальне дієслово to be, вжите з інфінітивом у пасивному стані, виражає можливість:
Не was not to be found. Його не можна було знайти.
They were to be seen upon Їх не можна було побачити
the principal streets. (Dreiser) на головних вулицях.
Модальне дієслово shall
Модальне дієслово shall, вжите з Indefinite Infinitive основного дієслова, означає дію стосовно майбутнього часу.
У стверджувальних і заперечних реченнях модальне дієслово shall вживається у другій і третій особах для вираження наказу, попередження, погрози, обіцянки, перестороги:
You shall go into the din- Ти підеш в їдальню пер-
ingroom first. (Bronte) шою. (наказ)
You shall not do that He робіть цього більше,
again. (Shaw) (наказ-заборона)
You shall not run away Ви не втечете, поки не
before you answer. (Shaw) відповісте, (погроза)
Whatever I know, you Все, що я знаю, знати-
shall know. (Dickens) меш і ти. (обіцянка)
У питальних реченнях модальне дієслово shall вживається у першій і третій особах при звертанні до спів-розмовнвка з метою дістати від нього розпорядження, вказівку:
Shall I come to see you? Прийти до вас туди? there?
Shall I turn on the lights? Увімкнути вам світло? for you?
Shall he go home? Хай він іде додому?
Модальні дієслова will і would
Подібно до shall і should дієслова will і would вживаються не тільки як допоміжні для утворення майбутнього часу й умовного способу, а й як модальні.
Модальні дієслова will і would вживаються у першій особі в стверджувальних і заперечних реченнях для вираження волі, бажання, наміру.
Як модальне дієслово will вживається стосовно майбутнього і теперішнього часу:
We will help you. Ми допоможемо вам
(з охотою).
І won't go there. Я не піду туди (не хочу йти).
І often write him but he Я часто пишу йому, але
won't answer. він не відповідає (не бажає).
Would у цьому значенні вживається здебільшого в підрядних додаткових реченнях, де дієслово-присудок вжито у минулому часі:
І said that we would help Я сказав, що ми (охоче)
you. допоможемо вам.
У питальних реченнях will і would вживаються у другій особі для вираження ввічливого прохання, запрошення, причому would надає проханню особливо ввічливого відтінку
Will you have a cup of tea Випийте чашку чаю.
Won't you sit down? Would you help me?
Сідайте, будь ласка.
Допоможіть мені, будь ласка.
Would you like some coffee? Вип'єте кави?
Стосовно предметів will і would у заперечних реченнях вказують на те, що предмет не виконує дії, позначеної інфінітивом основного дієслова:
The knife won't cut. Ніж не ріже.
The window wouldn't open. Вікно не відчинялося.
- You ought to lock your door. - Тобі слід би замкнути двері.
- І have tried. It won't - Я пробувала. Вони не
lock. (Hardy) замикаються.
Дієслова will і would як модальні можуть вживатися в підрядних умовних:
If you will allow me, I will Якщо ви мені дозволите,
see you home. (Bronte) я проведу вас додому.
Дієслово need
Дієслово need вживається як модальне і як смислове. Як модальне, дієслово need у сполученні з In-definite Infinitive виражає необхідність виконання дії стосовно теперішнього або майбутнього часу і вживається у питальних і заперечних реченнях.
У значенні модального дієслово need має лише форму теперішнього часу.
Питальна й заперечна форми утворюються без допоміжного дієслова to do і вживаються з інфінітивом основного дієслова без частки to:
You need not trouble Вам зовсім не треба тур-
about that at all. буватися про це.
You needn't hurry. Вам немає потреби по-
спішати.
Need we go there? Нам треба йти туди?
Дієслово need як смислове означає мати потребу в чомусь. У цьому значенні воно відмінюється за загальними правилами і вживається в теперішньому, минулому і майбутньому часі:
I'll need this magazine. Мені цей журнал буде
потрібний.
Інфінітив після нього вживається з часткою to, питальна й заперечна форми в Present Indefinite і Past Indefinite утворюються з допомогою дієслова to do:
You don't need to say a lot He треба говорити дур-
of nonsense. (Hemingway) ниць.
Do you need any money? Вам потрібні гроші?
I don't need any more Мені не треба тут більше
people around here. (Heym) людей.
Perfect Infinitive, вжитий з дієсловом need, означає, що дія, в якій не було необхідності, відбулася:
You needn't have done He треба було виконува-this exercise in written form, ти цю вправу письмово.
Дієслово dare
Дієслово dare означає: мати сміливість або зухвальство зробити щось. Воно вживається переважно в питальних і заперечних реченнях.
Dare вживається як модальне і смислове дієслово. У першому випадку воно утворює питальну й заперечну форми теперішнього і минулого часу без допоміжного дієслова to do, у третій особі однини теперішнього часу не має закінчення -(e)s і вживається з інфінітивом без частки to:
How dare you say it? (Wilde)
For a while he dared not move. (Greene)
Як ви смієте казати це?
Деякий час він "є наважувався поворухнутися.
Як смислове дієслово dare відмінюється за загальними правилами; інфінітив після нього вживається з часткою to.
Neither. George nor I Hi Джордж, ні я не наважувалaся обернутися.
dared to turn round. (Jerome)

 
 

Цікаве

Загрузка...