WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Ігри як один із важливих методів інтенсифікації навчання англійської мови в початкових класах - Курсова робота

Ігри як один із важливих методів інтенсифікації навчання англійської мови в початкових класах - Курсова робота

безпосередньо випереджуючи підростковий, характеризується тим, що в школярів підвищується інтерес до міжусобного спілкування в навчально-трудовій діяльності. В цих умовах зростає значення сюжетних рольових ігор побутового змісту, що відображають різні сторони життя школяра (навчання, праця, вільний час).
Для розробки сюжетів таких рольових ігор виділені наступні сфери мовного спілкування: в школі - на уроці, в їдальні, в гардеробі, в бібліотеці, в спортзалі"; вдома - біля книжкової полиці, за столом, біля телевізора і т. д.
В умовах поступового переходу підлітків до старшого шкільного віку підвищується значення ігрових ситуацій, що розширюють уявлення учнів про оточуючий світ, дає певні знання, розширює кругозір. Експериментальні дослідження показали, що адекватною формою ігрового спілкування являється імітаційна рольова гра. В такій грі дотримуються правил імітаційної діяльності, спілкування організовується відповідно до ігрових завдань, враховуються правильні і неправильні рішення, після гри проводяться висновки, визначаються переможці, що виконали завдання найкращим способом.
Імітаційні ігри є не тільки засобом підготовки учнів до мовного спілкування, але і прийомом, який розширює можливості пізнавальної діяльності школярів. З учнями 7-9 класів організовуються імітаційні ігри пізнавального змісту: в ігровій формі учні знайомляться з персонажами літературних творів, фактами з біографії видатних діячів науки, культури, мистецтва, історії і т. д.
Імітаційні ігри використовуються також з метою формування у школярів соціально-політичної зрілості, моральних знань і переконань, ідеологічних спрямувань. Для досягнення цієї мети організовувались імітаційні ігри світоглядного характеру.
Проводяться також ігрові дискусії (у старших класах), що розкривають відношення школярів до різних спрямувань в літературі, мистецтві і т. п. Наприклад, тема для однієї із таких дискусій - відношення учнів до телевізійних передач.
Ось фрагмент:
- I think this programme is rather. I didn't understand anything.
- But it is a pleasure to listen to good English.
- I agree. I also listened to the actors with pleasure.
- Some pupils would like a concert with interesting dialogues and beautiful songs.
Участь в ігровій дискусії розглядається як важливий засіб підготовки школярів до творчого і самостійного обговорення проблеми, незалежному від сюжету і ролі обміну думками і умовиводами, активному і ініціативному іноземному спілкуванню.
З урахуванням виявлених професійних інтересів школярів організовуються імітаційно-ділові ігри. В таких іграх беруть участь майбутні робітники, інженери, техніки, вчителі, малярі, лікарі, шофери, шахтарі…
Отже, експериментальні дослідження показали, що на уроках іноземної мови в залежності від віку учнів можливі наступні форми рольової гри (див. таблицю).
Форми рольової гри на уроках іноземної мови
Молодший шкільний вік Середній
шкільний вік Старший
Шкільний вік
Сюжетна рольова гра
казкового змісту.
Сюжетна рольова гра
побутового характеру.
Імітаційна рольова гра
пізнавального змісту.
Імітаційна рольова гра
світоглядного характеру.
Імітаційно-ділова гра.
Рольова гра повсякденного змісту (мовний етикет і культура поведінки)
При організації ігрового спілкування виходять з того, що мовна діяльність - це сукупність мовних дій, що входять у будь-яку діяльність і підпорядкована меті цієї діяльності; в ігрових обставинах мовні дії необхідні для оволодіння уявною діяльністю, її плануванням і координації зусиль партнерів (А. А. Леонтєв). Тому для правильної організації рольової гри необхідно виділити і обдумати зміст уявної діяльності, тобто діловий фон спілкування, а також показати необхідність мовних дій, без яких досягнення мети даної діяльності виявляється неможливим.
На характер мовної взаємодії учасників гри впливає кількість ігрових ролей. Природність діалогічного спілкування підвищувалася, коли один учасник гри у відповідності зі своєю роллю повідомляв щось, роздумував над цим, а другий запитував, відповідно реагував, виконував прохання і т. п.
В навчальних цілях важливо вміти зробити різноманітними комунікативні типи реплік кожного учасника гри.
В діалогічному мовленні кожна фраза супроводжується відповідною реакцією, рухами, мімікою, жестикуляцією, вигуками.
Ігрове спілкування наближається до справжнього (природнього, натурально), коли учні оволодівають типовими способами мовної взаємодії. Найбільш простим є приєднання закінчених фраз. В ігровому спілкуванні у школярів розвивалося також вміння підхопити, розвинути і скоректувати думку співбесідника, супроводити його висловлювання оцінювальними репліками, реагувати не тільки мовними діями різних комунікативних типів, але і логічною паузою, жестами, мімікою (навчання таких форм взаємодії учасників рольової гри вимагає від учителя елементарних режисерських вмінь).
Важливим завданням вчителя являється домогтися варіантності і самостійності висловлювань учнів в ігрових обставинах. З цією метою у них розвивається уміння самостійно розширювати фразу з використанням додаткових конструкцій, атрибутивних і обставинних груп, міняти логічну послідовність фраз і відповідних реплік, використовувати в своїх висловлюваннях самостійно знайдені факти і дані. В результаті такої роботи учасники гри поступово відходять від тексту-парадигми, тобто зразка, з якого вони починали вивчати спосіб спілкування в пропонованих ігрових ситуаціях. Для керування їх мовною діяльністю використовувались мовні опори, враховувались індивідуальні особливості учнів. Залежно від успішності оволодіння іноземною мовою ігрове спілкування носить репродуктивний, напівтворчий і творчий характери.
Репродуктивний спосіб мовного спілкування використовується учнями з низьким рівнем успішності по іноземній мові. Їх завдання полягає в тому, що відтворити в ігрових обставинах текси-зразок. Учням із переднім рівнем успішності пропонується самостійно включити в текст-парадигму додаткові елементи, змінити послідовність реплік, внести інші зміни. Мовне спілкування учнів із достатнім і високим рівнем успішності з іноземної мови являється більш творчим, в нім проявляється ініціатива учасників гри, їх здатність до самостійності в іноземній мовній діяльності. Регулярна організація рольової гри на уроках іноземної мови дозволяє поступово підвищувати рівень успішності кожного школяра.
Ефективність рольової гри як методичного прийому навчання підвищується, коли вчитель правильно визначає тривалість мовного спілкування учасників. Тривалість оптимальної працездатності учнів молодших класів у спілкуванні досягає 5 хвилин. (І. Б Бенедіктов), семикласників-10 хвилин, а девятикласників-15 хвилин.
Експерементальне дослідження показало, що рольові ігри можуть ефективно використовуватись на уроках зучнями різного віку, якщо враховуються основні положення теорії провідної діяльності, дослідження проблем спілкування і мовної

 
 

Цікаве

Загрузка...