WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Ігри як один із важливих методів інтенсифікації навчання англійської мови в початкових класах - Курсова робота

Ігри як один із важливих методів інтенсифікації навчання англійської мови в початкових класах - Курсова робота

являється тою організаційною формою навчання, яка дозволяє найбільш оптимально спаровувати групові, парні і індивідуальні форми роботи на уроці і в післяурочний час.
Більшість методистів вважають, що рольова гра має велике значення у розвитку навиків спілкування.
Рольова гра визначається деякими авторами (Revell J. Jaylor J. Walford R.) як невимушену природню поведінку учня, його реакцію на поведінку інших, які беруть участь в певній ситуації, виступаючи в ролі одного із його учасників.
Рольова гра на більш високому рівні може виражатися терміном ''simulation''.
Обов'язковим елементом цієї рольової гри являється вирішення заданої проблемної ситуації, що, в свою чергу, вимагає більш аргументованих і емоційних висловлювань, їх мотивованість.
На думку більшості методистів, рольова гра (simulation), яка переважно базується на вирішенні проблеми, забезпечує оптимальну активізацію комунікативної діяльності учнів на занятті. Необхідність знайти вирішення поставленої проблеми виражає природність спілкування, так як будь-яка комунікація викликається потребою в ній. Постановка проблеми і необхідність ґрунтовного обдумання ситуації, пошуку правильного з точки зору учасника гри виходу розвиває логічне мислення, вміння аргументовано висловитися, переконати співбесідника, враховуючи при цьому факти докази.
Рольова гра - методичний прийом, який відноситься до груп активних способів навчання практичного оволодіння іноземною мовою. Використання цього прийому в навчальному процесі сприяє досягненню мети навчання діалогічного мовлення і розширеному монологічному висловлюванню, активізації мислення і мовної діяльності школярів, формуванню у них навиків і умінь самостійного вираження думки, освіті і вихованню учнів засобами іноземної мови.
Рольова гра - одна із форм організації мовної ситуації, яку використовують у навчальних цілях. В основі рольової гри лежить організоване мовне спілкування учнів у відповідності з розподіленими між ними ролями і ігровим сюжетом. Одержані результати, висновки і рекомендації внаслідок дослідження, використання рольових ігрових форм, внаслідок вивчення досвіду вітчизняних і зарубіжних авторів (Д. Б. Ельконін, Г. А. Рубіштейн, Є. И. Матецька, Т. І. Олійник, С. Н. Карпова, Н. Я. Михайленко та ін.) дозволяють широко використовувати рольову гру в цілях навчання іноземної мови і виховання школярів. Разом з тим, особливості організації даного методичного прийому на уроці іноземної мови вивчені недостатньо, і це призводить до того, що в практиці роботи деяких вчителів рольова гра використовується лише на початковому етапі навчання, в середньому і старшому шкільному віці вона використовується нечасто і в однотипних формах. Обмін репліками не завжди має характер справжнього спілкування. Ігрове спілкування і самостійна мовна діяльність нерідко замінюється буквально репродукцією вивчених до того ролей.
Отже, мета цієї роботи - вникнути в суть рольової гри, визначити важливі передумови для проведення її, вказати на її переваги і недоліки.
Психолого-педагогічні дослідження показують, що в період з 4 по 10 клас, коли проходить навчання іноземної мови, розвиток школярів проходить декілька вікових стадій. Запримітили також, що найголовніші зміни в психологічних особливостях особистості на певній стадії її розвитку, обумовлені ведучою діяльністю, характерною для цієї стадії (А. Н. Леонтєв). В молодшому шкільному віці, коли лише починається вивчення іноземної мови, властива рання форма ведучої діяльності. Цією формою якраз являється рольова гра. Хоча в 7-11 рр. ведучою діяльністю стає навчання. Перехід від однієї ведучої діяльності до другої проходить у формі взаємодії старих і нових способів у поведінці. Сформовані раніше особливості особистості зберігаються і в той період, коли появляються і активно формуються нові особистісні властивості.
Гра, як одна із форм відображення ведучої діяльності, може відповідати певному віку, повертатись до більш ранніх форм поведінки, випереджати відповідну вікову стадію і сприяти підготовці до нової ведучої діяльності. Ці і деякі інші теоретичні положення поки що недостатньо використовують для правильної організації навчальної рольової гри на уроках іноземної мови.
Також потрібно відмітити, що в організації навчально-ігрового спілкування важливим являється створення умов для такого виконання ігрового завдання, в якому досягалось не лише "приєднання" реплік, а взаємодія партнерів, оскільки спілкування є власне взаємодія учасників (Б. Ф. Ломов).
В результаті вивчення практики роботи вчителів і теоретичного аналізу проблеми виникла думка про те, що рольова гра може ефективно використовуватися на уроках іноземної мови з урахуванням основних положень теорії, ведучої діяльності і змісту вікових стадій розвитку школярів, дослідження проблем спілкування і мовленнєвої діяльності.
Однією із форм ігрового спілкування являється рольова гра. Експериментальні дослідження показали, що вікові особливості четвертокласників дозволяють використовувати різні її варіанти. Один із різновидів рольової гри - це рольова гра із предметами. Для організації такої гри школярам запропоновувались обставини уявної дійсності, розподілялися ролі, уточнялися мотиви, цілі діяльності кожного учасника, мета всієї діяльності. Наприклад, запропонований такий сюжет: "Твоя сестра (твій брат) з нетерпінням чекає, коли піде в школу. Її дуже подобається твій портфель. Покажи їй (йому) свій портфель і познайом із шкільним приладдям".
Ось приклад одного із діалогів.
- Please, show me your bag, Dima.
- Here you are.
- Look. There are nice pictures in this book.
- What's that?
- It is my pencil-box. It is a red pencil.
Учасники цієї гри не тільки обмінюються репліками, а й діють з реальними предметами.
В сюжетних рольових іграх з предметом використовуються фотоальбоми, книги і журнали, ілюстрації, предмети побуту, лялька з набором одягу, іграшки і т, д,
Теми мовного спілкування включають розмову про членів сім'ї, професії, явища природи, про режим дня і т. п.
Спостереження показують, що четвертокласники володіють особливостями і здібностями грати. Здібності грати виявлялись у тому, що учні четвертих класів з великим бажанням приймали уявно ігрову ситуацію, нереальний, казковий чи фантастичний сюжет. Це дозволяло використовувати на уроках сюжетні рольові ігри казкового змісту. Наприклад, з метою удосконалення розмовної теми "Погода" можна використати рольову гру за сюжетом казки "Рукавичка". Жителі "рукавички" дають "гостям" запитання і тільки після правильної відповіді дозволяли їм зайти в "рукавичку". Серед заданих запитань можуть бути наступні:
- Who are you?
- What season is it now?
- What is your name?
- What is your surname?
- Where do you live?
Учасники гри не тільки з бажанням приймали сюжет, але із цікавістю обігравали маски, костюми,в залежності від ролі змінювали поставу, жести і тембр голосу.
Віковий період четвертокласників,

 
 

Цікаве

Загрузка...