WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Ігри як один із важливих методів інтенсифікації навчання англійської мови в початкових класах - Курсова робота

Ігри як один із важливих методів інтенсифікації навчання англійської мови в початкових класах - Курсова робота

спілкування.
З позиції вчителя ігрова гра є формою організації навчального процесу, зокрема навчання діалогічного мовлення. Метою рольової гри вчитель вважає формування й розвиток в учнів мовленнєвих навичок і вмінь. Рольова гра є керованою, її навчальний характер вчителем чітко усвідомлюється.
Таким чином, педагогічна мета використання рольової гри в навчанні діалогічного мовлення реалізується в завуальованій формі.
Компонентами рольової гри є:
1) ролі;
2) навчально-мовленнєва ситуація;
3) рольові дії.
1. Ролі, які учні програють на уроці, можуть бути соціальними та міжособистісними. Перші обумовлюються місце індивіда в системі об'єктивних соціальних відносин (професійних, соціально-демографічних), другі - місцем індивіда в системі міжособистісних взаємин (лідер, товариш, суперник та ін.). Добирати ролі для навчання діалогічного мовлення слід таким чином, щоб формувати в учнів активну життєву позицію, кращі людські якості і почуття колективізму, взаємодопомоги, милосердя, співчуття тощо.
2. Навчально-мовленнєва ситуація є засобом організації рольової гри. З розвитком діалогічного мовлення учнів ступінь розгорну тості кожного з компонентів навчально-мовленнєвих ситуацій:
1) суб'єкта;
2) об'єкта (предмета розмови);
3) відношення суб'єкта до предмета розмови;
4) умов мовленнєвого акту - може зменшитись.
Як показали спостереження, характер навчально-мовленнєвих ситуацій змінюється поступово, відповідно до набутих учнями діалогічних умінь. Вони можуть подаватися на трьох рівнях:
1) розкриваються всі чотири згадані вище компоненти;
2) пропонуються реальні обставини та стосунки між комуні кантами (через розподіл ролей), при цьому мовленнєвий стимул (комунікативне завдання) менш повний;
3) реальні обставини і мовленнєвий стимул подаються у найзагальнішому вигляді, а стосунки між партнерами учні встановлюють самі (самостійний вибір ролей).
Навчально-мовленнєвий ситуації здебільшого подаються за допомогою вербального опису, який може бути усним (зі слів учителя) або письмовим (на картках). Картки дають змогу подати інформацію по секрету від партнера або класу, що сприяє непідготовленому діалогічному спілкуванню на уроці.
3. Рольові дії, що їх виконують учні, програючи певні ролі, є третім компонентом рольової гри. Як різновид ігрових дій, рольові дії органічно пов'язані з роллю - головним компонентом рольової гри - і складають разом з нею нерозривну основу, суть гри.
У навчальному процесі з іноземної мови рольова гра може виконувати такі функції:
- навчальну;
- мотиваційно-збуджувальну;
- орієнтуючу;
- компенсаторну;
- виховну.
Рольова гра виконує навчальну функцію, оскільки вона виступає як особлива вправа, метою якої є оволодіння навичками і вміннями діалогічного мовлення в умовах міжособистісного спілкування. Рольова гра реалізує мотиваційно-збуджувальну функцію, тому що вона приводить у дію механізми мотивації. Як модель міжособистісного спілкування, вона викликає потребу в ньому, стимулюючи інтерес учнів до участі в іншомовному спілкуванні. Орієнтуюча функція рольової гри виявляється в тому, що вона орієнтує учнів на планування власної мовленнєвої поведінки і передбачення поведінки співрозмовника, розвиває вміння оцінювати вчинки (свої та інших). Комплексаторна функція означає, що рольова гра дає змогу розв'язувати протиріччя, що виникають між потребою учня виконати мовленнєву дію і неможливістю здійснити операції, що їх вимагає дія, завдяки розширенню контексту діяльності учнів враховується їх прагнення виглядати дорослими, задовольняються не здійснені раніше бажання. Виховна функція реалізується завдяки тому, що через рольову гру забезпечується всебічний вплив на учнів. Рольова гра сприяє формуванню позитивних якостей особистості, активної життєвої позиції учня в колективі та суспільстві.
Орієнтуючись на завдання навчання діалогічного мовлення, основною функцією рольової гри слід вважати навчальну, яка визначає всі інші функції. Успішність навчання діалогічного мовлення з використанням рольової гри залежить від того, наскільки повно активізуються всі зазначені функції в навчальному процесі.
Рольові ігри можна класифікувати за трьома критеріями:
1) навчальною метою;
2) кількістю учасників;
3) рівнем самостійності учасників.
За першим критерієм розрізняємо рольові ігри на засвоєння основних видів діалогічних єдностей, мікродіалогів та основних функціональних типів діалогів; за другим - парні та групові рольові ігри, за третім (згідно з рівнем розгорну тості навчально-мовленнєвої ситуації) - керовані, спрямовані та вільні рольові ігри.
Рольові ігри, що використовуються на уроці іноземної мови, повинні задовольнити такі три основні вимоги:
1. Вони мають бути адекватними меті навчання діалогічного мовлення на кожному етапі навчання. У навчанні діалогічного мовлення розрізняємо три етапи:
1) засвоєння діалогічних єдностей;
2) оволодіння мікродіалогами;
3) складання власних діалогів.
На кожному етапі рольові ігри матимуть свої особливості, певний набір, опір тощо. Рівень самостійності учні у рольовій грі (залежно від етапу оволодіння діалогічним мовленням) також буде різний. Найвищий він буде на останньому, третьому етапі.
2. Рольові ігри повинні відповідати психолого-віковим особливостям учнів та їх інтересам. Характерною рисою учнів початкового етапу є прагнення виглядати дорослими й поводитися як дорослі. Молодий школярі рідко стримують свої емоції, тому що процеси збудження переважають над процесами гальмування.
Основним видом діяльності підлітків є спілкування з однолітками та дорослими. Отже, прагнення до спілкування є природним для них.
Його можна задовольняти у процесі рольової гри. При цьому слід враховувати смаки, нахили і прагнення учнів. Саме тут реалізується компенсаторна функція рольової гри.
Включення іноземного спілкування у зміст навчання іноземної мови визначимо використання групових і колективних форм роботи на уроках іноземної мови. Рольова гра, будучи найбільш точною і в той же час доступною моделлю іноземного спілкування, є тією організаційною формою навчання, яка позволяє оптимально поєднувати групові, парні і індивідуальні форми роботи на уроці і в позаурочний час.
Рольові ігри знаходять все більш широке застосування в практиці навчання англійської мови у школі. Вони, безперечно, будуть підсилювати комунікативну направленість у вивченні розвитку цікавості до іноземної мови.
Рольова гра володіє власною дидактичною структурою. Теми на яких базується зміст рольових ігор, включені в зміст вивчення іноземної мови для даного класу.
Застосування ігор на уроках іноземної мови в молодших класах сприяє підвищенню інтересу учнів до предмета, забезпечує більш стійку увагу, а відповідно і краще сприймання мовного матеріалу. Гра також являється засобом активізації мовного спілкування.
Рольова гра, будучи найбільшточною і в той же час доступною моделлю іншомовної форми спілкування,

 
 

Цікаве

Загрузка...