WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Кореляція типів заперечення в сучасній англійській мові - Дипломна робота

Кореляція типів заперечення в сучасній англійській мові - Дипломна робота

Я не маю книги ', тобто ' У
мене немає книги '.
Якщо заперечним є підмет, то перенесення заперечен-
ня в присудок є неможливим. До прикладу, думку, викладену в
реченні ' Nobody has seen him ' або в реченні ' Nothing has hap-
pened ' , неможливо було б виразити іншим способом, з перене-
сенням заперечення в присудок.
Таким чином, розглянувши загальні випадки частково-
го заперечення в англійській мові, які корелюються в складі од-
ного речення, ми можемо констатувати, що часткове заперечен-
ня може належати до різних членів речення.
І . Часткове заперечення підмета.
Якщо заперечення належить до підмета і виражає розподіл
понять в реченні, де присудок вжитий в стверджувальній формі,
то в англійській мові ми маємо часткове заперечення підмета. В
такому випадку заперечна частка not вживається перед підметом:
Not everybody is willing to pay even so much [ 4, p. 124 ]
Not one will deny that excess is a dreater [ 4, p. 41 ]
В сучасній англійській мові часткове заперечення підмета зустрі-
чається рідше, чим часткове заперечення додатка. Для виражен-
ня заперечення в підметі служать також заперечні займенники :
no one, nobody, nothing ..., які мають еквіваленти в українській
мові.
Nobody appeared [ 8, p. 168 ]
Нікого не було.
Але, так як українська мова володіє категорією від-
мінювання певних частин мови, то заперечні займенники можуть
набувати різних форм:
Всі мовчали
Nothing was said. Ніхто не вимовив ні слова.
Нічого не було сказано
Не тільки в українській мові, але і в англійській зуст-
річається вищезгаданий тип частково - заперечних речень, де
заперечується підмет. Проте, на відміну від української, в сучас-
ній англійській мові, часткове заперечення підмета частіше
вживається у другій половині зіставлених речень, чим в першій :
It is me who came here first and not you [ 8, p.334]
В українській мові структура такого заперечення дещо інша :
Не ти прийшов сюди першим, а я.
Хоча можлива і рівноцінна інтерпритація :
Я прийшла сюди першою, а не ти.
ІІ. Часткове заперечення додатка.
В сучасній англійській і українській мовах часткове
заперечення додатка зустрічається доволі часто. Часткове запе-
речення додатка виражає відсутність зв'язку між присудком і
додатком.
Часткове заперечення додатка, яке виражене різними
частинами мови, вживається в наступних випадках :
1). часткове заперечення виражається в першій частині зістав-
лених речень. Присудок таких речень вжитий у стверджуваль-
ній формі, частка not знаходиться перед додатком, якому вона
належить :
He kissed not her lips, but a little hard line
where the lips had been drawn in. [ 4, p. 324 ]
На допомогу частці not для вираження часткового заперечення
знову ж таки приходять заперечні займенники no one, nothing,
nobody :
... When she had nothing else to do. [ 4, p. 18 ]
She knew no more than I did [ 8, p. 373 ]
2.) часткове заперечення стоїть у другій половині зіставленого
речення. Як і у першому випадку, тут також в результаті зістав-
лення явища і факти або стверджуються або уточнюються. При
цьому присудкове речення виражене в стверджувальній формі, а
частка not вживається перед заперечуваним словом :
I reproached myself, not her, with having -
done him an injury. [ 8, p. 413 ]
Проте, часткове заперечення додатка, яке стоїть в другій частині
зіставленого речення, зустрічається рідше, чим часткове запере-
чення додатка, яке стоїть в першій частині.
3) часткове заперечення додатка також може бути виражене
інфінітивом і герундієм. В цьому випадку присудок речення вжи-
тий в стверджувальній формі, а заперечна частка not вживається
перед інфінітивом або герундієм, які виступають в ролі додатка :
"Micawber! did you hear me tell you not to wait ?!" [ 8, p. 725 ]
III. Часткове заперечення обставини.
Часткове заперечення в англійській мові може виражатись
в різних групах обставин. В цьому випадку одною з особливостей
є те, що в сучасній англійській мові частка not вживається пе-
ред обставинами. Іншою особливістю є те, що часткове запере-
чення різних обставин здебільшого можливе не в зіставлених ре-
ченнях. Часткове заперечення може бути вираженим в обставинах
різного семантичного типу ;
1). Часткове заперечення обставини часу:
Not much time after my arrival, everything -
was arranged for funeral. [ 8, p. 103 ]
Найбільш вживанішим негатором обставини часу є прислівник
never. Як було сказано раніше, він абсолютизує повне заперече-
ння в англійському реченні, не зважаючи на його місце в ре-
ченні :
I was never unmindful of Agnes [ 8, p. 335 ]
He never led me to suppose anything of the kind. [8, p. 237]
2). Часткове заперечення обставини місця :
It was not in the coffee - room that I found -
Steerforth expecting me [ 8, p. 229 ]
3). Часткове заперечення обставини способу дії :
This time I squeezed her hand with a -
cordlial, not a spiteful pressure. [ 4, p. 47 ]
4). Часткове заперечення обставини причини.
В цьому випадку в англійській мові часткове заперечення вираже-
не здебільшого герундіальними і дієприслівниковими зворотами :
Not finding Ham among the people ... I made -
my way to his house [ 8, p. 766 ]
5). Часткове заперечення обставини мети.
В цьому випадку в англійській мові часткове заперечення в
основному виражене інфінітивом. Деколи перед інфінітивом
вживається in order або so as. Щодо заперечної частки not,
вона знаходиться між інфінітивом і одним з цих слів :
... for I came not to give pleasure, but to seek it. [ 4, p.29]
Проте, в англійській мові вживання часткового заперечення
обставини мети зустрічається досить рідко.
Ми розглянули загальні випадки вживання загально-
го і часткового заперечення в межах одного речення. Але пра-
вило 'одне речення - одне заперечення ' потребує деякої поправ-
ки. Специфічною особливістю англійської мови, на відміну,
наприклад від

 
 

Цікаве

Загрузка...