WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Кореляція типів заперечення в сучасній англійській мові - Дипломна робота

Кореляція типів заперечення в сучасній англійській мові - Дипломна робота

Micawber had paid them nothing at all as it was. [8, 208]
Peggotty knowing nothing about her, she was quite a mystery
in the parlour. [ 8, p.8 ]
I am afraid I liked him none the better for that. [ 8, p. 37 ]
Найбільш вживаними негаторами в додатку є займенники nothing
і no.
I shall build no hopes upon it. [ 4, p. 66 ]
... for whom I felt no small degree of partiality. [ 4, p. 22 ]
4. В обставині :
... that she never had been on the water in her life. [ 8, p. 2 ]
I never saw such a beatiful colour on my mother's face before.
[8, p. 15 ]
Здебільшого заперечення в обставині виражається прислівником
never, який у перекладі українською мовою може заміняти два і
більше негатора.
e.g. She had never seen my mother. [ 8, p. 3 ]
Вони ніколи раніше не бачились.
5. В інфінітивних, герундіальних та дієприслівникових конструк-
ціях заперечення може бути виражене :
1) при ведучому компоненті - непридикативній формі :
e.g. He pretended not to have heard of my arrival. [ 8, p. 76 ]
She tried not to smile too much. [ 8, p. 283 ]
2) при будь - якому підрядному компоненті :
e.g. How I thought and thought about my being poor; about my
not being what I thought I was. [ 8, p. 48 ]
... about doing something to assist my aunt and seeing no
way of doing anything. [ 8, p. 147 ]
В інфінітивних, герундіальних і дієприслівникових конструкціях,
як і в цілому реченні, в англійській мові можлива наявність та-
кож лише одного заперечення :
Not having any friends ...
або > не маючи ніяких друзів.
Having no friends...
Проте є можливим вживання двох заперечень - в основному
скдаді речення і в конструкції з непредикативною формою :
e.g. Would it not be better not to tell your father ? [ 4, p. 181 ]
Таким чином, розглянувши випадки вживання заперечення у ре-
ченні, потрібно визначити якими негаторами володіє сучасна мо-
ва. Залежно від функції, яку надає той чи інший негатор, всі
засоби вираження заперечення поділяются на :
1. Лексичні засоби вираження заперечення.
До цієї групи належать лексеми, які змінюють лек-
сичне стверджувальне значення слова на заперечне. Як і кожна
мова, англійська мова володіє рядом префіксів, які самі по собі
є лексичними негаторами. У таблиці, наведеній нижче, можна
прослідкувати частоту вживання тих чи інших префіксів на
конкретних прикладах, взятих з художньої англійської літерату-
ри.
Lexical Means of
Expressing Negation Means № %
un + root 85 46
dis + root 48 26
in + root 16 8,6
im + root 13 7
ir + root 6 3,2
mis + root 4 2,2
non + root 2 1,1
root + less 11 6
Total 185 100
Як ми бачимо, найчастіше вживаним у контексті
є префікс un-. І насправді, навіть у словниках найбільший відсоток
слів із заперечним префіксом припадає саме на цей афікс. Але
хоча всі ці префікси і є показником негації, найчастіше вони
виступають у ролі підсилення заперечення при наявності іншого
засобу вираження заперечення.
e.g. I certainly intended no disrespectfull allusions to your
mother. [ 4, p. 74 ]
A denial it was, decided, though not unkind. [ 4, p. 121 ]
I hastened away - but not without sundry misgivings
as to how she would receive me. [ 4, p. 78 ]
There was no immediate answer. [ 8, p. 47 ]
ІІ. Граматичні засоби вираження заперечення.
До цієї групи належить найбільш часто вживана в
мові заперечна частка not. Як основний елемент негації в мові,
вона може належати будь - якому члену речення і тим самим є
показником як загального так і часткового заперечення.
e.g. As I was not a very attentive listener, I could not repeat
the discription. [ 4, 21 ]
My mother did not suffer her authority. [ 8, p. 39 ]
I came not to give pleasure but to seek it. [ 4, p. 29 ]
Not only is it making a fool of the boy, but it is despising
the gifts of Providence. [4, p. 41 ]
Вживання цієї частки залежить від того, чи вона виступає при
предикативній формі дієслова чи при інших словах і формах
слів. При предикативній формі дієслова частка not ставиться
після допоміжного або службового дієслова ( зв'язки to be або
модального ).
e.g. I was not going back at all [ 8, p. 67 ]
Якщо присудок включає більше одного допоміжного дієслова,
то частка not стоїть після першого дієслова ( тобто дієслова в
предикативній формі ) :
e.g. He is not being educated anywhere. [ 8, p. 147 ]
У тих випадках, коли предикативна форма не містить в собі до-
поміжного або службового дієслова, тобто, коли вона виражена
повнозначним дієсловом в формі Present Indefinite, Past Indefinite,
Subjunctive II або Imperative, в запереченні вживається службо-
ве дієслово to do у відповідній формі, після якого стоїть частка
not :
e.g. She certainly did not give much pleasure to the company.[4,38]
I wish I didn' t feel them, but I do. [ 8, p. 31 ]
Don' t contradict. [ 8, p. 6 ]
У формі імператива do вживається навіть при зв'язці to be :
e.g. Do not be afraid. [ 8, p. 91 ]
В сучасній англійській мові конструкція do / did + not зуст-
річається найчастіше, коли мова йде про вживання частки not
при предикативній формі. Без допомоги дієслова do заперечну
форму самостійно можуть утворювати лише дієслова to have,
to be.
e.g. I have not come into it yet. [ 8, p. 1 ]
I am not sure the loneliness of the plase was not one
of its chief recommendations. [4, p. 56 ].
В розмовній мові частка not злиивається з предикативною фор-
мою дієслова в єдину заперечну форму : don' t, doesn' t, didn' t,
isn' t, aren' t, wasn' t, shan' t, won' t, can' t і ін.
При інших словах і формах слів, в тому числі при непредика-
тивних формах дієслова, частка

 
 

Цікаве

Загрузка...