WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Вивчення іноземних мов як одна з передумов входження України у світовий інформаційний простір - Курсова робота

Вивчення іноземних мов як одна з передумов входження України у світовий інформаційний простір - Курсова робота

Південній Америці. У Європі в основному розповсюджені п'ять мов. Це англійська, німецька, французька, італійська та російська. У більшості європейські країни користуються кількома мовами. Наведемо деякі цікаві дані щодо лінгвістичної ситуації в Євросоюзі, які певною мірою відображаються нинішньою мовною ситуацією "об'єднаної" Європи:
- найпоширенішою мовою Євросоюзу є англійська (нею володіє близько 31% громадян Євросоюзу, а для 16% вона є рідною);
- 45% населення Європи можуть брати участь у бесіді іноземною для них мовою;
- населення Великої Британії, Ірландії і Португалії найменш схильне до оволодіння іноземними мовами (так, тільки близько третини населення цих теренів схильне до вивчення мови, відмінної від рідної);
- з практичного погляду найдоцільнішим громадяни Європи вважають вивчення англійськоїї мови, потім французької та німецької
Кожна мова має власний "погляд" на світ. Усі вони мають індивідуальну свідомість і цінність. Лінгвістична різноманітність мов трактується двояко: як muitilingualism [22, 30] (наявність більш як одного носія мови в певному географічному регіоні) і як plurilingualism [22,30] (перелік мов, якими людина може користуватись, включаючи і рідну).
На даний час в Європі характерними є дві основні лігвістичні тенденції: підтримка етнічних і національних мов як джерел збагачення і засіб інтеграції різних країн, націй, культур і звичайно, мов для формування майбутнього європейського громадянства. Це можна було простежити під час реалізації спільного проекту Європейського Союзу і Ради Європи - "2001 - Європейський рік мов". Його мета - сприяти вивченню мов і розвитку навичок спілкування. Основними принципами проекту були:
- лінгвістичне розмаїття - як ключовий елемент культурної спадщини Європи та її майбутнього;
- вивчення навіть не дуже поширених мов задля розуміння культури інших народів, засвідчуючи цим повагу до них;
- культурне розуміння - одна з багатьох можливостей, що їх дає вивченя мов: людина, котра вміє розмовляти іноземною мовою, більше здатна до активного способу життя;
- запровадження принципу вивчення мов упродовж усього життя.
Цей проект також передбачає аналіз поточних тенденцій мовної політики в європейських країнах; способи ідентифікації та аналізу наявних у певному регіоні лінгвістичних і нелінгвістичних чинників, необхідних для розвитку відповідної мовної політики, і описує діапазон технічних засобів організації мовної освіти. Сьогодні вивчення іноземних мов дає змогу глибше зрозуміти історико-культурний спадак і розмаїття Європи, сприяє розвитку толерантності і відкритості, навичок співробітництва.
Безперечно, окрім культурного контексту, існує ще одна спонука вивчення іноземної мови - суто економічна. З одного боку це потреба у кваліфікованому і багатомовному, високоосвідченому персоналі, з іншого - прагнення людини до кращого, інтенсивнішого життя. Саме в цьому випадку приорітетного значення набувають проблеми освіти.
Нові політичні, соціально-економічні і культурні реалії в Україні і в цілому світі, вплив технологічних досягнень цивілізації на розвиток світової індустрії вимагають розширення функцій іноземної мови як навчального предмета і, відповідно, уточнення цілей його вивчення. Згідно з новим державним стандартом з іноземних мов, основною метою навчання іноземної мови є формування комунікативної компетенції.
У вивченні іноземної мови розуміння сутності нових цілей, функцій соціокультурної освіти, пошук необхідних результативних форм і методів формування соціокультурної компетенції, здатність залучити майбутнього активного користувача мовою до пізнавальної і творчої діяльності є першочерговим.
Насамперед, великий вплив мають суспільно-політичні умови, адже саме вони зумовлюють вибір та інтерпретацію інформації і в результаті визначають відносини між соціокультурою учня і соціокультурою народу, мова якого вивчається. Від вибору тем та інтерпретацій подій залежить і відбір лексики як рідної, так і іноземної. Школи, як соціальні заклади, що готують молодь до подальшого життя в суспільстві, виконують функцію ознайомлення своїх вихованців з доктриною, загальноприйнятою в цьому суспільстві "хто ми є і як ми бачимо їх" [21,25]. Для визначення цього положення можна скористатись особливостями структурування соціокультурного компонента змісту навчання англійської та російської мов у Німеччнині. У роки після Другої світової війни соціально-політичні умови Федеративної Республіки Німеччини давали змогу освітнім закладам країни висвітлювати англо-американське суспільство та спосіб його життя як взірець для підростаючого покоління. Відповідно освітня програма з анлійської як першої іноземної мови передбачала засвоєння не тільки лінгвістики, а й соціокультурних аспектів життя. Поглиблено вивчалися пам'ятки англо-американської культури, їх вплив на розвиток німецької і світової культури. Можна зробити висновок, що соціально-політичний чинник разом з основним концептуальним підходом до підготовки молоді до життя в суспільстві має надзвичайно великий вплив на процес вивчення соціокультурного компонента змісту навчання іноземної мови.
Високий рівень володіння іноземними мовами в країні, де відбувається навчання, дає сильний мотиваційний поштовх для вивчення іноземних мов, потребуючи і при цьому докладного вивчення його соціокультурного компонента змісту. Саме розвиток комунікативних умінь і здатність до швидкої адаптації в умовах іншомовного суспільства вважається основним.
Отже, розглянувши практику структурування соціокультурного компонента змісту навчання іноземної мови, варіанти розвитку його в європейськихкраїнах та чинники впливу на його формування, можна виділити такі спільні ознаки із нашою системою вивчення іноземних мов:
- використання порівняльного підходу;
- розвиток здатності використовувати іноземну мову як для спілкування в реальних життєвих ситуаціях, так і для здобуття знань;
- використання авдентичних матеріалів, що пройшли спеціальний відбір;
- забеспечення різноманітності у використання завдань, що мають життєву орієнтацію;
- різноплановість одержуванових знань, умінь і навичок;
- нейтральність навчання, заперечення як упереджено негативного, так і упереджено позитивного ставлення;
- усвідомлення учнями власного етноцентризму та намагання його подолати;
- спрямованість навчання як на спілкування з носіями іноземної мови, так і на використання її як засобу міжнаціонального спілкування;
- вивчення соціокультурних норм поведінки, прийнятих у різноманітних ситуаціях спілкування;
- вміння знаходити додаткову інформацію та користуватися нею.
На структурування і розвиток соціокультурного компонента змісту навчання іноземної мови значно впливають:
- суспільно політичні чинники;
- культурно-історичні умови й традиції навчання іноземних мов;
- місцеві умови, що охоплюють матеріальні можливості шкіл: доступ до системи Інтернет, електронної пошти, супутникового телебачення, організація поїздок та обміну, рівень підготовки вчителів та навчальних матеріалів.
1.3 Використання інформаційно-комунікативних технологій для мовної освіти.
Відповідно до положень Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти визначення головних та проміжних цілей вивчення і викладання мови має будуватися на

 
 

Цікаве

Загрузка...