WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Вивчення іноземних мов як одна з передумов входження України у світовий інформаційний простір - Курсова робота

Вивчення іноземних мов як одна з передумов входження України у світовий інформаційний простір - Курсова робота

вона внутрішньо багатомовна (є територіальні меншості);
2. є країною невеликою, але не ізольована територіально чи політично;
3. її сусіди розмовляють іншою мовою;
4. її власна мова не дуже поширена і не є засобом міжнародного спілкування;
5. її експортна (імпортна) торгівля становить значну частину валютного внутрішнього продукту;
6. її туристичний бізнес становить значну частину іноземної торгівлі та валового внутрішнього продукту [6, 4].
У країні цінуватимуть добре володіння іноземною мовою, якщо ця мова є:
1. засобом міжнародного спілкування;
2. мовою країни (або країн), з якою (якими) встановлено активні відносини (особисті, індустріальні, комерційні, туристичні, пов'язані з відпочинком та та розвагами тощо);
3. має позитивний імідж, тому що:
а) асоціюється із соціально-культурними цінностями;
б) асоціюється з таким стилем життя, який хотілося б наслідувати;
4. мовою спілкування елітних груп [6, 4].
У Посланні Президента України Л. Д. Кучми до Верховної Ради України "Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки" наголошується, що прогрес людства на сучасному етапі визначається, головним чином, рівнем людського потенціалу, його розвитку, глибиною інтеграції науки та освіти.
Зберігши найкращі надбання минулих років у галузі освіти, педагоги України разом з науковцями розпочали її динамічну модернізацію. Вона спрямована на осучаснення освітянської діяльності з метою як найповнішою задоволення потреб громадян України, розвитку нації, держави, її економіки та інших сфер суспільного життя. Адже тільки через сучасну національну освіту, що органічно поєднує кращий досвід і тенденції розвитку світової освіти, зможемо забеспечити конкурентність нації, держави дедалі більш глобалізованому і системно конкурентному світі.
Для України, яка намагається інтегрувати у міжнародний простір, особливо важливим є створення умов для оволодіння іноземною мовою. Якщо раніше іноземна мова вивчалася лише для здобуття суми знань як одного з обов'язкових предметів шкільної програми, то з появою спеціалізованих шкіл, та із змінами в суспільстві метою вивчення іноземної мови стало оволодіння нею як засобом міжособистісного спілкування відповідно до соціального замовлення.
Глобалізація з її суперечливими явищами, що має тенденцію до посилення, висуває перед освітою складне завдання: підготувати молоде покоління до життя в умовах багатонаціонального і полікультурного простору, виробити уміння спілкуватися і співпрацювати з людьми різних національностей.
У міру того як змінюються цілі навчання (навчання мови, мовлення, мовленнєвої діяльності, спілкування) відбуваються зміни в її системі навчання. Іноземну мову починають вивчати в дитячих садках, у початковій школі. Відповідно до закону адекватності, за яким "певна мета досягається тільки відповідними їй засобами" [11, 26], у наше життя входять нові стандарти, нові навчальні плани, нові програми, сучасні комунікативно-спрямовані підручники.
Комунікативний підхід до навчання іноземної мови як найповніше відображає специфіку її вивчення в загальноосвітніх навчальних закладах. Реалізація комунікативного підходу у навчальному процесі означає, що вироблення іншомовних мовленнєвих умінь і навичок в учнів відбувається в процесі їх іншомовної мовленнєвої діяльності, тобто оволодіння засобами спілкування спрямоване на їх практичне застосування у процесі спілкування. Набування навичок говоріння, аудіювання, читання та письма відбувається завдяки реалізації цих видів мовленнєвої діяльності в умовах, що моделюють ситуації реального спілкування.
Метою комунікативно-орієнтованого навчання є оволодіння іноземною мовою як засобом спілкування. Об'єднання європейських країн у Єдиний Європейський Союз, створення спільного ринку, інтернаціоналізація промислових підприємств, мобільність і багатомовність в Європі зумовили різке підвищення зацікавленості до вивчення іноземних мов як інструмента комунікації. Той факт, що сучасні учні на початок третього тисячоліття працюватимуть на міжнародних підприємствах, застосовуючи на практиці знання іноземних мов, та пов'язана з цим потреба у вихованні в дітей єдності, відкритості, зацікавленості мовою і культурою інших народів і поваги до них надають вивченню іноземної мови політичної ваги.
У документах Ради Європи, Європейської асоціації педагогічної освіти, Ради культурної співпраці зазначено, що цілеспрямоване вивчення іноземної мови, а то і кількох мов має стати пріорітетом розвитку як шкільної, так і педагогічної освіти. Проект Ради Європи "Сучасні мови" має на меті сприяти "підвищенню ефективності вивчення іноземної мови за рахунок збільшення часу на оволодіння нею завдяки запровадженню вивчення іноземної мови у початковій школі" [8, 14].
Вивчення іноземної мови в ранньому віці зумовлено цілим рядом психолого-фізіологічних і соціально-політичних факторів. Неабияку роль в організації іншомовного спілкування учнів початкової школи відіграють їх здібності до імітації, розвинута уява та пов'язані з нею творчі здібності, дитяча безпосередність, що забеспечує високу ступінь комунікабельності дітей і таким чином успішність іншомовного спілкування. Важливим фактором є також набуття учнями вже в початковій школі мовного досвіду та відчуття мови. За умови правильної "дидактичної та методичноїї організації навчального процесу раннє навчання іноземної мови може стати значним внеском в інтелектуальний розвиток дитини" [11, 56]. Раннє ознайомлення дітей з цінностями культури інших народів на уроках іноземної мови, виховання їх у дусі толерантності, відкритості, поваги до людей всієї планети сприяє справі "миру і взаємоповаги, а отже, політичній стабілізації та рівновазі в усьому світі" [13, 19].
Отже, враховуючи сучасний стан міжнародних зв'зків у різноманітних сферах життя, вихід України у європейський і світовий простір, необхідно розглядати іноземну мову як важливий засіб міжкультурного спілкування. Сучасна середня школа повинна сформувати в учнів такий рівень знань, умінь і навичок, який дав би можливість її випусникам практично підтримувати спілкування з носіями мови на комунікативно достатньому рівні і крім утилітарного аспекту, вивчення мов повинно щемістити міцний соціально- культурний компонент. Культурне розмаїття мов має бути важливим засобом збереження людських цінностей. Вивчення іноземної мови означає "наближення до іншої, озброєння самого себе інтелектуальними засобами для зусирічі з реальним і невідомим, збагачення себе через знання культур і іх світосприйняття" [21, 34].
1.2 Соціокультурний компонент змісту навчання іноземних мов.
Глибокі зміни в суспільно-політичному та економічному житті європейських і світових держав дедалі помітніше впливають на розвиток їх освітніх систем. Освіта - стратегічна основа розвитку особистості, суспільства, нації і держави, запорука майбутнього [16, 6]. Вона є засобом відтворення і нарощуваня інтелектуального, духовного потенціалу народу, виховання патріота і громадянина, дієвим чинником модернізації суспільства, зміцненя авторитету держави на міжнародній арені. У такій ситуації системи освіти багатьох країн світу ставлять за мету підготувати учнів, студентів до культурного, професійного та особистісного

 
 

Цікаве

Загрузка...