WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Вивчення іноземних мов як одна з передумов входження України у світовий інформаційний простір - Курсова робота

Вивчення іноземних мов як одна з передумов входження України у світовий інформаційний простір - Курсова робота


Курсова робота
Вивчення іноземних мов як одна з передумов входження України у світовий інформаційний простір
Зміст.
Вступ.....................................................................................3
Розділ І. Основні проблеми вивчення іноземних мов через призму світових інформаційних технологій......................................................6
1.1 Мовні тенденції в контексті глобалізації..........................................6
1.2 Соціокультурний компонент змісту навчання іноземних мов....................13
1.3 Використання інформаційно-комунікативних технологій для мовної освіти...........................................................................................................................20
Розділ ІІ. Дослідження інтересів школярів у контексті змісту навчання іноземних мов на старшому ступені середньої школи на основі анкетування............................................................................................................25
2.1 Методика дослідження, організація та хід експеременту.............................25
2.2 Аналіз отриманих результатів...........................................................................28
2.3 Пропозиції, щодо вивченя іноземних мов у середній школі (на основі анкетування)..........................................................................................................30
Висновки..................................................................................................32
Список літератури..................................................................................34
Додатки.....................................................................................................37
Вступ.
Останні роки ХХ та початок ХХІ століть ознаменувались значними змінами у соціально-економічному розвитку України, у тому числі в її освітній сфері. Значно активізувалися міжнародні зв'язки нашої держави, посилився її авторитет у світовому і європейському просторі. Все це стало передумовою для вагомих трансформаційних процесів, які відбуваються у вітчизняній освітній галузі. Особливе місце серед них належить змінам у сфері навчання іноземних мов.
Соціальне і культурне значення іноземної мови важко переоцінити, особливо у цей історичний період соціально-економічної та політичної розбудови нашої держави і визначення та стабілізації її місця й ролі на міжнародній арені. Все це і зумовило переосмислення ролі іноземної мови як важливого і необхідного засобу міжкультурного спілкування. Тому іноземна мова дедалі активніше набуває статусу соціально-економічного і політичного механізму порозуміння між різними представниками світової спільноти у різноманітних сферах їх життєдіяльності. Через те, ми обрали тему нашої курсової роботи: "Вивчення іноземних мов як одна з передумов входження України у світовий інформаційний простір". Наше дослідження можна пояснити кількома чинниками з яких випливає і пояснюється актуальність нашої роботи:
- в останнє десятиліття почали інтенсивно розвиватися міжнародні зв'язки між Україною і країнами Європейської Співдружності, між українськими і зарубіжними фірмами, підприємствами й організаціями у різних сферах діяльності; розширюються безпосередні зв'язки між українськими і зарубіжними школами; розробляються програми з культурного та освітнього обміну учнями, активізується участь школярів, студентів у спільних міжнародних проектах;
- сучасний світ став більш багатонаціональним і багатомовним: з одного боку, активізується процес глобалізації та економічної конкуренції, а з другого - зростає роль національної ментальності;
- показовою є ситуація на ринку праці: практично всюди потрібні фахівці, які вміють працювати з комп'ютером і знають принаймні одну іноземну мову;
- наше суспільство стало мобільнішим: відпочинок, навчання і навіть працевлаштування закордоном стають реальністю.
Все це змушує переосмислити цілі, завдання, зміст і технології навчання іноземних мов у системі освіти України, враховуючи при цьому існуючий багатий національний і міжнародний досвід у цій сфері. Тому, не слід в майбутньому ставити перед учнями, студентами мету досконало оволодіти однією мовою, абсолютно адаптуючи рівень їхнього спілкування до рівня носія цієї мови (для цього поки що не існує обєктивних умов), "краще не зовсім абсолютні знання декількох мов, ніж досконале володіння лише однією іноземною мовою" [12, 72], що переконливо засвідчується різними видами співпраці на сучасному рівні розвитку міжнародної діяльності. За об'єктивних умов школа не може забезпечити своїх випусників абсолютними знаннями іноземної мови, у зв'язку з цим вона повинна сформувати в них навички самоосвіти, які дозволили б їм самостійно удосконалювати отримані в школі знання однієї іноземної мови і в разі потреби засвоїти другу або третю іноземну мову відповідно до рівня власних професійних потреб.
Через те, мета дослідження в межах курсової роботи: дослідити особливості вивчення іноземної мови в педагогічній теорії і практиці загальноосвітніх шкіл України. У межах зазначеної мети передбачити розв'язання наступних завдань:
1. Ознайомитися з теоретичними засадами проблеми навчання іноземної мови в школі;
2. Дослідити інтереси школярів щодо вивчення іноземної мови в школі;
3. Визначити шляхи удосконалення процесу навчання іноземної мови в школі.
У період активізації міжнародних зв'язків, появи тенденцій на взаємопроникнення не тільки мов, але разом з ними і культур на терени різних держав першочерговим завданням визначається необхідність формування в учнів міжкультурної компетенції з метою толерантнішого ставлення до іншої ментальності, до іншої культури, тобто вміння організовувати вивчення іноземної мови на тлі розвитку таких гуманних якостей, як взаєморозуміння і терпимість.
Згідно теми, мети і завдань нашої курсової роботи було проведено дослідження на основі анкетування для виявлення інтерісів у школярів щодо вивчення іноземної мови у середній школі на старшому ступені.
Використана література до курсової роботи її науковий аналіз, надали змогу глибоко висвітлити питання і основні проблеми до поставленої теми.
Статті в яких піднімаються складні питання вивчення іноземних мов на сучасному етапі [7, 8, 10, 18, 20], розглядаються соціокультурні погляди [19, 23]. Токменко О. піддав глибокому аналізу ідеологічну спрямованість глобалізації при вивченні іноземних мов [25, 26]; Коваленко О. звертає свою увагу на своєрідність вивчення іноземних мов в контексті глобалізації через модернізацію освітньої системи. Окрім статей в яких розглядаються питання соціокультури і глобалізації, грунтовно розкривається і аналізується запровадження на сучасному етапі у вивченні іноземних мов інформаційно-технологічних засобів [1, 9]. Ситдикова І. у своєму дослідженні підкреслює глибоке і змістовне використання комп'ютера та Інтернету для раціонального вивченнямови [24].
Розділ І. Основні проблеми вивчення іноземних мов через призму світових інформаційних технологій.
1.1 Мовні тенденції в контексті глобалізації.
Сучасну епоху прийнято називати добою глобалізації, хоча і досі вчені дають суперечливі відповіді на питання, що таке є глобалізація, в чому її суть. Різняться також і відповіді на

 
 

Цікаве

Загрузка...