WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Предикативні внесення у оповіданнях Уільяма Фолкнера: структурні, семантичні і прагматичні особливості - Дипломна робота

Предикативні внесення у оповіданнях Уільяма Фолкнера: структурні, семантичні і прагматичні особливості - Дипломна робота

Emily's allies to help circument the cousins.) (27:"A Rose for Emily", 441).
ППВ другого фрагменту тексту зазнає переосмислення в порівнянні з ППВ першого, оскільки відбулося примикання контекстуальної інформації.
в) актуалізована:
The camp - the clearing the house, the barn and its tiny lot with which Major de Spain in his turn had scratched punily and evanescently at the wilderness - faded in the dusk, back into the immemorial darkness of the woods. (27: "The Bear", 210). Інформація, яку передає ППВ, сприяє актуалізації ідейного змісту матричного речення.
Властивість проспекції також знаходить реалізацію в рамках ППВ: ...Even the iailbreak was fortuity: a sans- three or four- of Natchez Trace bandits (twenty-five years later legend would begin to affirm, and a hundred years later would still be at it, that two of the bandits were the Harpes themselves, Bis Harpe anyway, since the circumstances, the method of the breakout left behind like a smell, an odor, a kind of gargantuan and bizarre playfulness at ones humorous and terrifyins, as if the settlement had fallen, blundered, into the notice or ranse of an idle and whimsical giant. Which - that they were the Harpes - was impossible, since the Harpes and even the last of Mason's ruffians were dead or scattered by this time, and the robbers would have had to belons to John Murrel's orsanization - if they needed to belons to any at all other than the simple fraternity of rapine.) captured by chance by an incidental band of civilian more-or-less militia..." (27:"The Courthouse", 23). В цьому прикладі сигналом віднесення змістовно-факультативної інформації ППВ в майбутнє являється словосполучення "twenty-five years later", "a hundred years later", a також функцію проспекції показує час Future-in-the-Past: " legend would begin to affirm, andwould still be at it... "
В рамках деяких ППВ творів Фолкнера реалізувались як проспекції, так і ретроспекції. Наведемо один з таких прикладів:
But most of all, his own character (Two yews ago they had offered to make a trusty of hint He would no longer need to plow or feed stock, he would only follow those who did with a loaded gun, but he declined…) his good name... (27: Old Man", 521)
Як бачимо, словосполучення "two years agо, а також "had offered', тобто дієслово "to offer" в формі Past Perfect, виконують функцію ретроспекції. Щодо наступного речення, то використання Future-in-the-Past вказує нам, що в цій частині ППВ, реалізується властивість проспекції.
Прагматична значимість таких властивостей досить велика: створюється своєрідний континуум (6, 87) художнього тексту нерозірване переплітання фактів, подій, думок, реплік, коментарів, що в кінцевому випадку направленні на втілення ідеї концептуальної інформації чи іншого художнього твору.
4. Прагматична значимість реалізації дискретності
Поки що ми аналізували ті властивості, які що сприяють об'єднанню тексту в єдине ціле. Таке з'єднання обумовлене наявністю ряду елементів, що сполучають текст: те, що текст являється структурованою одиницею, визнається більшістю дослідників.
Тому перейдемо до розгляду ДИСКРЕТНОСТІ (15,217) чи, в іншій термінології, ЧЛЕНУВАННЯ (6,50). З усіх можливих типів дискретизації тексту зупинимося детальніше на контекстно-варіативній (N,52) чи, інакше, композиційно-мовленнєвій (15, 220) дискретності. Як правило, мається на увазі розділення тексту на композиційно-мовленнєві типи викладу художнього матеріалу, які також називаються в стилістиці тексту як "композиційні форми" (15,117), чи як "функціонально-смислові типи мовлення" (6,80). Сюди відносяться різні типи авторської оповіді (повідомлення, опис), а також типи художньої репродукції внутрішнього мовлення персонажів. Були дослідженні всі варіанти співвідношення композиційно-мовленнєвих типів викладу як всередині, так і ззовні ППВ творів У.Фолкнера.
... old Mohataha would come to town on Saturdays (and came that last time to set her capital X on the payer which ratified the dispossession of her people forever...: driving for the last time out of the woods into the dusty widening before Ratcliffe's store where the Federal land agent and his marshal waited for her with the paper... while from the gallery of the store and of Holston's tavern the settlement- the Ratcliffes and Compsons and Peabodys and Pettigrews ((not Grenier and Holston and Habersham, because Louis Grenier declined to come in to see it...)) - looked on, watched: the inscrutable ageless wrinkled face, the fat shapeless body dressed in the cast-off garments of a French queen..., her young men dressed in their Sunday clothes for traveling too: then she said, "Where is this Indian territory?" And they told her: West. "Turn the mules west", she said, and someone did so...); (27:"The Jail",667-669).
В цьому ППВ суцільною лінією підкреслено суб'єктивна авторська "передоручена" розповідь; пунктирною лінією - пряма мова. Подібна дискретність ППВ направлена в першу чергу на створення ефекту одночасного "звучання" декількох мовленнєвих партій чи паралельну репрезентацію як зовнішнього мовлення персонажу так і "передорученої" (12,144-148) розповіді, що входить також в прагматичну установку У.Фолкнера.
Що стосується співвідношення композиційно-мовленнєвих типів викладу за рамками ППВ, то найбільш характерним виявився той випадок, коли ППВ, яке передає пряму мову персонажу, вклинюється в вимовлену репліку того ж персонажу. Це пояснюється тим, що автором створюється художня модель усного мовлення (саме в ньому виникає необхідність припинення, додавання, уточнення і т. п.). Типовим для У.Фолкнера являється дослідження ППВ як засіб переключення з одного типу мовлення в інший, частіше за все інтроспективного характеру, наприклад, з невласного мовлення у внутрішній монолог:
...he seemed to see her walking... before her lover's (Her first lover's, he thousht. Her first) child was born... (27:"The Bear", 267)
Таким чином, чергування композиційно-мовленнєвих типів викладення всередині ППВ і ззовні сприяє більш глибшому розкриттю внутрішнього світу персонажів. В цьому і заключається прагматична значимість використання категорій дискретності.
5. Прагматичні функції предикативних парантетичних внесень.
На заключному етапі дослідження ми маємо встановити прагматичні функції ІШВ. Сам термін "функції" являється одним з самих багатозначних в науці. В даному випадку "функція" буде розумітися як "цільове призначення" елементів мовленнєвої системи в об'єктивній дійсності. Говорячи далі про прагматичну функцію ППВ, ми маємо на увазі перш за все ті функції, які виникають на рівні мовленнєвої структури тексту. Вони - ці функції -

 
 

Цікаве

Загрузка...