WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Предикативні внесення у оповіданнях Уільяма Фолкнера: структурні, семантичні і прагматичні особливості - Дипломна робота

Предикативні внесення у оповіданнях Уільяма Фолкнера: структурні, семантичні і прагматичні особливості - Дипломна робота

має предикативного ядра, а також два ПВ, які відокремлюються за допомогою тире лише з одного боку. Наведемо результати дослідження в таблиці, де паралельно покажемо результати кількісного аналізу (див. Додаток №1).
Завдяки отриманим результатам можна зробити наступні висновки:
1. В прозі У. Фолкнера немає привілейованих ППВ. Письменник вживає майже однакову кількість як моно- так і поліпредикативних парантезів.
2. У разі поліпредикативних ПВ домінуюче положення займають "лінійно-синтаксичні ланцюги", у вживанні монопредикативних ПВ переважну кількість мають ППВ з "м'яким" початком.
3. Факт мінімальної кількості ППВ із статусом НФЄ свідчить про тенденцію синтаксису творів Фолкнера до порушень граматичних норм (в даному випадку норм тексту).
4. Домінуюча кількість ППВ в оповіданнях американського письменника має "м'які" початки.
РОЗДІЛ III.
Предикативні внесення як структурно-семантичні та прагматичні
одиниці художнього тексту.
Нагадаємо, що тестоцентричний підхід направлений перш за все на виявлення лінгвістичного статусу ППВ. Це - перший етап аналізу. Але важливіше виявити питання про те, яким чином ППВ приймають участь в реалізації граматичних категорій тексту і, на основі цього спробуємо охарактеризувати прагматичну значимість такої участі в творах У.Фолкнера.Перелік текстових категорій був заданий дедуктивним шляхом.
1. Прагматична значимість реалізації категорії інтегративності.
Інтегративність, згідно концепції О.М.Мороховського, має дві сторони - семантичну і формальну, що відображується відповідно в текстовій цілісності та зв'язаності (15, 207).
Розглянемо спочатку зв'язаність. При цьому необхідно виділити два аспекти: внутрішні (всередині ППВ) і зовнішній (зв'язаність між ППВ і матричним реченням).
Матеріал дослідження показує, що найбільш характерними принципами реалізації зв'язку між реченнями поліпредикативного ППВ ("внутрішня зв'язанність") являються слідуючі:
а) ланцюговий зв'язок (за допомогою займенникової субстанції і коннекторів різного типу: сполучники, частки, сполучникові слова і т. п.);
б) паралельний зв'язок (за допомогою паралелізму синтаксичних структур).
В ході дослідження було помічено, що в рамках ППВ творів Фолкнера домінуюча роль належить ланцюговому займенниковому зв'язку.
But not altogether slave... hurl up in raging sweating impotent fury the little three-walled lean-to-the same men (with affairs of their on they might have been
attending to or work of their own or for which they were being hired, paid, that they should have been doing) standing or lounging about the scaffolding... (27: "The Courthouse", 51).
В підрядній частині ППВ звертає на себе увагу використання особового займенника "they", який можна трактувати, як субститут іменника "men" так і повторення аналогічного займенника в головному реченні. Таким чином, складається деяка змістовна двосмисленність, але, мабуть, саме це й входить в прагматичну установку (6, 18) автора: використання займенників, що співвідносяться з різними антицидентами, направлено на будову художнього аналогу процесів, що відбуваються в мисленні персонажів, і, в кінцевому випадку, на залучення до нього читача.
Перейдемо далі до розгляду зовнішнього аспекту зв'язності ППВ. Було встановлено, що останні співвідносяться з лівостороннім (анафоричний зв'язок) контекстом матричного речення. Крім того, було помічено випадки двосторонньої зв'язності ППВ, де частіше використовувалися особові і вказівні займенники в анафоричному вживанні та різні види повторів. Наведемо приклад зовнішнього анафоричного зв'язку ППВ з займенниковою субституцією:
His grandmother (she was Uncle Buck's and Uncle Buddy's sister; she had raised him following his mother's death. That was where he had got his Christian name: McCaslin, Carothers McCaslin Edmonds) said that Uncle Buck and Uncle Buddy both used the necktie... (27: "Was", 87).
Характерною рисою є також використання синонімічного повтору для зв'язку ППВ з лівосторонньою частиною матричного речення:
So he told how he held the skiff alongside the shanty-boat... while the woman in overalls passed back and forth between house and rail, flinging the food- the hunk of salt meat, the ragged and filthy quilt, the scorched lumps of cold bread which she poured into the skiff from a heaped dishpan like so much garbage - 14-while he clung to the strake... (27:"01d Man", 522-523).
Прагматичний ефект подібного використання зовнішніх (по відношенню до ІШВ) типів зв'язку - створення так званої стагнації тексту, перешкоджаючу безперервній прогресії тексту, стримуючи, гальмуючи розповідь, повертаючу його назад. Очевидно, це також входить в прагматичну установку У.Фолкнера: художньо репрезентувати процес аналітичного мислення персонажів, які прагнуть дійти до суті "глибинного смислу" явищ, що відбуваються чи описуються. Нижче наведено один із прикладів, який ілюструє сказане.
So it was not long before Alexander Holston's lock had moved to the mail-pouch. Not that the pouch needed one, having come already the three hundred miles from Nashville whiteout a lock. (It had been projected at first that the lock remain on the pouch constantly... They pointed out to him that this would nSt hold water, since not only - the rider was a frail irascible little man weighing less than a hundred pounds - would the fifteen pounds of lock even then fail to bring his weight up to that of a normal adult mail... Yet indubitably fifteen pounds times three hundred miles was forty-five hundred something, either pounds or miles -especially as while they were still trying to unravel it, the rider repeated his first three succinct - two unprintable - words.)... (27: "The Courthouse", 27-28).
Прагматичний ефект подібного явища- актуалізація ППВ шляхом придания "периферійному", вставленому матеріалу більше інформаційної значимості, ніж тому, який знаходиться в матричному реченні. Можна сказати, що синтаксис У.Фолкнера має так званий "стереофонічний" характер: кожне речення, як матричне, так і вставлене звучать окремо, і в той же час вони зливаються в єдине ціле. Говорячи про зв'язність, неможливо не згадати про нахили У.Фолкнера як письменника нехтувати правилами побудови основної синтаксичної одиниці. ППВ дуже часто "вклинюються" таким чином, що обов'язкові синтагматичні зв'язки між конституантами матричного речення опиняються розірваними. В цьому плані наші спостереження співвідносяться з результатами дослідження Л.І.Сердюкової (22, 17).
Найбільш характерними позиціями ППВ в матричному реченні являються позиції між підметом і присудком, між препозитивною обставиною та основним складом речення, присудком і додатком,

 
 

Цікаве

Загрузка...