WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Самоврядування в країнах Східної Європи політичний аспект - Реферат

Самоврядування в країнах Східної Європи політичний аспект - Реферат

системи. Перший вид -федеральна структура. Вона складається з федеральних міністерств, державних комітетів та інших агентств з вищою державною владою, які праюцють через ієрархічну систему територіальних органів, підпорядкованих їм. Другий вид урядової структури - це система місцевого самоврядування. Третій вид - це система урядів у територіальних частинах федерації. Федеральний контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування здійснюється представниками президента, які стоять на чолі президентської адміністрації, призначені та відповідальні перед президентом.
Основні завдання органів місцевого самоврядування:
- місцевий розвиток;
- місцевий громадський транспорт;
- продовольчі послуги таторгівля;
- муніципальна охорона здоров'я;
- муніципальна освіта згідно з урядовими стандартами;
- збереження місцевих історичних та культурних традицій;
- захист навколишнього середовища.
Рішення, видані муніципалітетами можуть бути анульвоні тільки судом. Оскільки система місцевого самоврядування ще не повністю розроблена, тому немає потреби у специфічних формах співробітництва між місцевими урядами.
ОРГАНИ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ МІСЦЕВИХ УРЯДІВ
Поточна система місцевих урядів та місцевого самоврядування буде існувати ще 2 роки, тобто протягом періоду конституційної реформи. Ця система складаєься з голів адміністрацій, представницьких органів територій, та урядів нижчого рівня: адміністрацій районів, міст та сіл.
Найважливіше місце серед урядів посідає глава адміністрації. Він затверджує більшість рішень, прийнятих представницьким органом щодо питань буджету та місцевих податків.
Адміністративні органи місцевого самоврядування ще не сформовані. Місцеві
уряди підтримують більшість лікарень, шкіл, дитячих садочків, контролюють
особисту політику цих закладів.
СЛОВНИК
А
to accelerate прискорювати
administer надавати допомогу
to adopt всиновлювати
an affair справа, заняття
to allot розподіляти
an amendment поправка
to annul анулювати
to appoint назначити
to assign поручати роботу
правоприемник
an association громада, союз
an attempt спроба, замах
an audit перевірка
to authorize уповноважити
В
to backfire призвести до
зворотного результату
balance баланс
to ballot балатуватися
a bill законопроект
a borough невеличке містечко
a branch філія
a budget бюджет
bureaucracy бюрократія
С
cadastral кадастровий
campaign кампанія
candidate кандидат
challenge виклик
chief головний
civil громадський
to collapse руйнування
compliance згода
a complaint скарга
a competence правомірність
a compromise компроміс
to concern мати відношення
confirmation підтвердження
a consensus згода
a controversy спір, дискусія
to coordinate узгоджувати
custom таможня
a councilor член ради
a country court місцевий суд
D
a decry постанова
a delegate делегат
to denounce засуджувати
density густина
to designate призначити на посаду
dismissal розпуск
draft проект
E
election вибори
to emerge з'являтися
an emission емісія
to endorse підтверджувати
to ensure гарантувати
to be entitled мати право на щось
to entrust довіряти
equalization вирівнювання
to establish засновувати
to estimate оцінювати
to execute виконувати
executive виконавчий
to exercise користуватися правами
an expenditure втрата
to expertise експертиза
F
facility льгота
a fee гонорар
full-fledged закінчення
fund фонд
H
hygiene гігієна
I
to impose накладати (податки)
to incarcerate поміщати в тюрму
to intrigued порушувати
internal внутрішній
an integration інтеграція
an insurance страхування
an investment внесок
to involve залучати
an issue спірне питання
J
juridical юридичний
L
legislation законодавство
a lessee орендатор
a license ліцензія, патент
local місцевий
M
a maintenance підтримка
a mayor мер
a municipality місто, що
має самоврядуваня
N
negotiation переговори
О
to obtain одержувати
to occur траплятися
an outline вихідні положення
Р
to participate брати участь
payment плата
peltry торгівля в роздріб
penal карний, кримінальний
petition клопотання
portend віщувати
power влада
a precedent прецедент
to predict передбачати
premise пердмістя
a procedure процедура
a proliferation швидке збільшення
to promote сприяти
property власність
to provide забезпечувати
provision заготівля
pursuant згідно чогось
Q
a quorum кворум
to quote назначати Ціну
R
to regulate регулювати
a regulation правило
to reject відхиляти
reparation відшкодування
V
to be valid мати силу
a vehicle транспортний засіб
a venture ризик
to violate порушувати
voluntary добровільний
to vote голосквати
W
welfare добробут
My science interest.
People were always interested in juridical sciences. Low and state appeared at the same time and that happened many years ago. Civilization knows a number of state forms and types that undergone great changes during the centuries.
The history of Ukraine is a good example of the fact that each nation wants to be independent and to have its state. So, finally, after many tragic years our country achieved its independence and tries to build a legal state.
It was the adoption of our Constitution that began the rebuilding of our legal system. Constitution is the main law of our country. It establishes the country's political system, assures right, freedoms and duties of citizens, proclaims the freedom of speech outlook and religion, the right for political unions, meeting and participation in governing the state.
Actually, Constitution is the basis for all the laws in our country. Our lawyers must develop the science-theoretical basis for practical realization of all rights of citizen mentioned in the Constitution.
There is one more important thing in our legal system-Codes of laws. There is a number of such Codes but one of the most important ones is the Civil Code. It is the next point in building legal system. Civil Codeis a juridical basis of civilized society and with its help market economic is created. We can find answers to all questions that we are facing in our everyday life in this code. It regulates relations inside the family, in business and so on.
Among the main principles of these relations are equality and independence of ownership.
The new Civil Code will provide developing of commercial law. Nowadays our country tries to live according to the rules of the market economy that is why developing of this field is very important - and this very issue is the subject of my science work.

 
 

Цікаве

Загрузка...