WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Самоврядування в країнах Східної Європи політичний аспект - Реферат

Самоврядування в країнах Східної Європи політичний аспект - Реферат

юридичною особою.
ОРГАНИ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ МІСЦЕВИХ УРЯДІВ
Ст.28 Закону "Про місцеве самоврядування" визначає такі органи муніципалітету: муніципальна рада, мер, муніципальне правління, наглядова рада. Найвищим органом є Муніципальна Рада. Мер обирається прямим таємним голосуванням. Членів муніципального правління обирає муніципальна Рада з-поміж своїх членів та громадян общини.
Вирішення питання про внутрішню структуру муніципальної Ради обумовлюється Статутом кожного муніципалітету.
Вироблення рішень належить до сфери діяльності муніципальної Ради, яка приймає рішення на своїх засіданнях більшістю голосів. Робота муніципальної Ради регулюється процедурним регламентом. Розподіл посад у муніципальній адміністрації пропонується мером і "затверджується муніципальною Радою.
Існує декілька можливих способів захисту прав громадян, а саме: адміністративна процедура, конституційна скарга, звернення до спеціально призначеного депутата.
Актом "Про місцеве самоврядування" передбачено такі форми - участі громадян, референдум та народна ініціатива.
ГРОМАДСЬКІ ФІНАНСИ
Муніципалітети повинні збільшувати свої доходи. Слабкі у фінансовому відношенні муніципалітети, які не можуть забезпечувати всі видатки, можуть отримувати додаткову фінансову допомогу від держави. Органи державного та місцевого врядування фінансують виконання своїх обов'язків та функцій за рахунок податків та інших обов'язкових платежів, які їм належить стягувати, т за рахунок всіх інших надходжень, які можна одержати х їхньої власності. Всі доходи, отримані державними та місцевими органами врядування, а також їхні витрати на громадські потреби відповідно враховуються у їхніх бюджетах. Позичати гроші або гарантувати кредити державі дозволяється лише на умовах, визначених законом.
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В СЛОВАЧЧИНІ
Основні статистичні дані: Територія - 49.035 кв. км. Населення - 5.263.541
ВВП- 1161 дол. США Інфляція - 14,2 %
ПРАВОВІ ОСНОВИ
Сучасна система місцевого врядування встановлена Словаччині в 1990р., коли на основі нового законодавства було створено систему виборних муніципальних органів первинного рівня з визначеними правами юридичних осіб, основний юридичний документ - Акт "Про місцеве врядування" передбачає впровадження самоврядування в Словаччині, муніципалітет - це базова одиниця територіального самоуправління, муніципалітет може видавати власні декрети й розпорядження.
Столиця Словацької Республіки Братіслава та місто Кошіце мають особливі статуси.
Перелік муніципалітетів, які утворюють певний округ, складає Міністерство внутрішніх справ.
Згідно з законом муніципалітети несуть відповідальність за такі напрямки діяльності: адміністративний, соціальні служби, екологія, технічна діяльність.
Спеціального законодавства про адміністративну (громадську) службу немає. Нині готуються законодавчі акти, які будуть визначати юридичний статус адміністративних службовців (чиновників).
ІЄРАРХІЧНА СТРУКТУРА ТА ВЗАЄМОДІЯ МІСЦЕВИХ УРЯДІВ
У Словаччині існує два рівні урядів: центральні "та місцеві. Закон, який встановлює виборні муніципальні органи було прийнято у 1190р. Було визначено різницю між "місцевою державною адміністрацією" та "місцевими органами самоврядування", районні установи виконують у своїх сферах діяльності основні завдання державного управління. Окружні установи здійснюють державне управління базового рівня. Вони є керівними установами вищого рівня стосовно районних установ.
Для координації практичної діяльності слід мати такі окружні служби: екологічна, працевлаштування, митно-податкова, лісницька, землевпорядкування, протипожежна. Вони можуть видавати розпорядження, які є загальнообов'язковими в межах їхньої територіальної одиниці. Місцеві галузеві служби національних міністерств запроваджено на рівні округів або районів.
Згідно з Актом "Про місцеве самоврядування" муніципалітет є незалежним у прийнятті та у виконанні всіх рішень, які стосуються управління муніципалітетом та його власністю.
Генеральний адміністративний нагляд здійснює прокурор. Контроль і нагляд за здійсненням державного управління забезпечує центральний уряд. Для виконання муніципальних завдань муніципалітет кооперується з державними органами. Державні органи надають муніципалітетам фахову допомогу.
Нині у Словаччині ще немає місцевих урядів середньої ланки.
муніципалітети мають право укладати договори з іншими муніципальними органами про спільну адміністрацію в сферах їхніх спільних інтересів. Актом "Про місцеве самоврядування" передбачено створення спільних муніципальних служб. Якщо муніципалітети створили спільну муніципальну службу на підставі взаємної угоди, то вони не втрачають власного статусу самоврядних одиниць.
ОРГАНИ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ МІСЦЕВИХ УРЯДІВ
Вибори місцевих представників проводяться за принципом загального, рівного, прямого, таємного голосування. Термін обрання -чотири роки.
Кожний муніципалітет обирає свою муніципальну Раду, кількість членів якої залежить від кількості населення. Мер обирається громадянами муніципалітету таємним голосуванням.
Муніципальну владу уособлює мер та муніципальна (містечкова) рада. Мер представляє виконавчу владу муніципалітету. Крім мера, основна вирішальна влада надана муніципальній раді. У більших муніципалітетах муніципальна рада обирає представницьке правління, дотримуючись пропорційного представництва від усіх політичних партій, один із членів правління призначається заступником мера. Засідання правління скликає та проводить мер.
РОЗПОДІЛ ВЛАДИ МІЖ ЗАКОНОДАВЧИМИ
ТА АДМІНІСТРАТИВНИМИ ОРГАНАМИ
Найвищу виконавчу владу в муніципалітеті представляє мер. Мер несе юридичну відповідальність за власність муніципалітету, а також за контакти та умови найму муніципальних працівників. Мерія (канцелярія) є виконавчим органом Ради і мера. Рішення про створення канцелярії приймає муніципальна Рад, вона ж затверджує її кількісний склад.
ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
Якщо муніципальна Рада приймає рішення, яке мер визнає шкідливим для інтересів муніципалітету або таким, що суперечить законові, то він має право зупинити виконання цього рішення після консультації з правлінням. Рішення правління однак не є обов'язковим для мера.
Рішення мера може бути викликане та скасоване більшістю, принаймні на 60% голосів Ради протягом 2-х тижнів. Якщо правління не може дійти згоди у будь-якому питанні, поданому Радою або мером на обговорення, то мер виносить це питання на найближче засідання Ради.
УСТАНОВИ ТА ПІДПРИЄМСТВА ПІД УПРАВЛІННЯМ
АБО КОНТРОЛЕМ МІСЦЕВИХ УРЯДІВ
Існують різні форми муніципальних підприємств.
Найпоширенішими громадськими службами є "бюджетні" підприємства.
Більшість муніципалітетів керують також підприємствами, що мають статус обмеженої відповідальності і повністю їм належать.
Існують ще приватні підприємства, частиковим власником яких є муніципалітет. Роль муніципалітету в таких підприємствах не відрізняються від ролі звичайного

 
 

Цікаве

Загрузка...